Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Kahalo
hledat
Astronomická data:
Průměr:11.570 km
Doba rotace:22,33 hodiny
Další jména:Tanta III
Vzdálenost od Země:51.222 LY
Galaxie:Mléčná dráha
Gravitace:0.95 g
Atmosféra:kyslíková
Teplota:30°C
Soustava:soustava slunce Orbon
Obyvatelé planety:
Kahalové

Kahalo (lemursky Tanta III) je třetí ze šesti planet žlutého slunce Orbon v bezprostřední blízkosti galaktického centra. Kahalo je rajským světem s kyslíkovou atmosférou a střední teplotou 30°C. Kahalo je vzdálené 1124 světelných let od galaktocentrického slunečního šestiúhelníkového transmiteru. Na planetě se nachází řídící stanice slunečního transmiteru pro Mléčnou dráhu.

kolem 50.500 před Kristem, 5.900 dha-Tamar

Kolem roku 50.500 před Kristem začalo komando Tefrodů a Slunečních inženýrů, které bylo Faktorem I Mistrů ostrovů posláno do minulosti, se stavbou slunečního šestiúhelníkového transmiteru v centru Mléčné dráhy. Díky vzdálenosti jen 1124 světelných let a mírumilovnosti jejich obyvatel, byla planeta Kahalo zvolena jako řídící stanice a koncový bod transmiterové trasy z a do Andromedy. Mistři ostrovů dali tehdy lenivým Kahalanům jako protislužbu za přenechání půdy pro řídící zařízení transmiteru mnoho technoligických hraček, které jim usnadňovali život. Dlouhodobě tak měla být urychlována jejich degenerace, aby vymřeli.

Ke střežení šestiúhelníkové pyramidy transmiteru byli nasazeni roboti, kteří podle svého podprogramu měli usnadňovat Kahalanům život.

49.988 před Kristem, 6412 dha-Tamar

CREST III vržený Mistry ostrovů přes Vario z roku 2404 do minulosti se materializoval nad Kahalo. V průběhu finální fáze války proti Haluťanům byla elita Lemurů evakuována přes Kahalo do Andromedy, protože gigantická transmiterová stanice na Lemuru, která rovněž umožňovala odesílání do slunečního transmiteru, byla v roce 50.068 před Kristem (6332 dha-Tamar) zničena. Kahalo bylo v této době chráněno silnou strážní flotilou pod velením admirála Hakhata proti útokům Haluťanů.

2329

K prvnímu kontaktu Terranců s Kahalem došlo na jaře 2329 když Perry Rhodan, Atlan, Reginald Bull, André Noir, Melbar Kasom a Mory Abro byli na útěku před Obmanem Plophosu Iratio Hondrem přeneseni transportním paprskem z Badunu na Lovely a nakonec dálkově řízenou lodí na Kahalo. Kvůli jejich vzhledu jim Kahalané říkali Velkohlavci. Transmiterové zařízení s kruhem smrti, ochranným polem a šesti pyramidami z narudlého lemurského kovu bylo sice nápadné, nemohlo být ale kvůli okolnostem prozkoumáno. Kahalané nemohli poskytnout žádné informace a zařízení, které nazývali Velký Kahal, uctívali jako mystickou svatyni. Po zabránění invazi Floothů na Kahalo ze sousední planety Flooth, druhé planety Orbonu, byl Perry Rhodan a jeho společníci odvezeni kosmickou lodí na Roost. Přesná pozice Kahala nemohla být ale určena.

2400

Po pádu Iratio Hondra a upevnění Solárního impéria byla Explorerská flotila a Solární flotila kolem roku 2400 pověřeny hledáním Kahala. V pyramidách zjevně mělo být uryto vědění a tak by se dali získat cizí technologie. Několik lodí operujících v centrálním sektoru bylo ztraceno, protože je vtáhnul do té doby neznámy sluneční šestiúhelníkový transmiter.

Poté co byl i CREST II vtažen tímto slunečním transmiterem a uvíznul v soustavě Twin, bylo nutné získat nad transmiterem kontrolu. Perry Rhodan a Arno Kalup dospěli k názoru, že řídící stanice se musí nacházet na Kahalo. Následně bylo pátrání po Kahalu zintenzívněno a nakonec MOHIKAN pod velením plukovníka Ferro Krayshe planetu objevil.

Díky akcím Terranců v soustavě Twin přitáhlo pozornost Mistrů ostrovů neoprávněné používání transmiteru. Několik kosmických lodí se materializovala v transmiterovém poli nad Kahalem a zničilo MOHIKAN. Kromě toho vibračními zbraněmi zabili zbylé Kahalany a Floothy na druhé planetě. Poté co se útok podařil odvrátit, odstranili Terranci bezpečnostní zapojení pyramidového šestiúhelníku a začali s jeho zkoumáním.

2401

V průběhu střetnutí s Maahky došlo v roce 2401 k opakovaným útokům na Kahalo, přičemž obranný boj vedl Reginald Bull. Teprve díky přenastavení transmiteru se podařilo zabránit pronikání Maahků do Mléčné dráhy. Kahalo bylo od té doby pevně v rukou Terranců.

2405

Po zkáze slunečního šestiúhelníkového transmiteru v Andromedě díky Hyperinmestronu na RAWANA v roce 2405 došlo ke zhroucení transmiterové dráhy a zničení slunečního transmiteru v Mléčné dráze. Stejně jako neznámá řídící planeta slunečního transmiteru v Andromedě explodovalo Kahalo jako důsledek zániku galaktocentrického transmiteru v Mléčné dráze.