Hyperinmestron

přístroj zkonstruovaný Arnem Kalupem. V hyperinmestronu se dá vyrobit mimořádná jaderná nálož, kterou je možno zničit i hvězdu. Jeho záření má tu vlastnost, že přeměňuje normálně nabité atomy na antiatomy a normální hmotu na antihmotu.
Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!