Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Flotilní svazy > Solární flotila
hledat

Solární flotila byla flotilou Solárního impéria. Všeobecným typem kosmických lodí v této době jsou kulovité křižníky. Výjimku tvořili tradičně jen malé pomocné čluny (shifty, space-jety, stíhačky a speciální lodi jako flotilní tendry)

Historie

2329

Po stažení z arkonidských světů bylo uvolněno přibližně 50 tisíc těžkých a středně těžkých jednotek.

Flotila Spojeného impéria měla v roce 2327 asi 300 tisíc bojových jednotek. Transformační děla na neterranských lodích byly posléze zničeny bezpečnostním obvodem.

Při útoku Bluesanů na soustavu Arkonu přiletěla na pomoc Arkonidanům flotila 50000 lodi Solární flotily, 30000 lodí USO a 5000 lodí Plophosanů.

2406

Během akce v Andromedě proti Mistrům ostrovů byla Solární flotila označovaná také jako Solární intervenční flotila.

2437

Při hromadném útoku Dolanů v roce 2437 bylo k dispozici k obraně 50000 jednotek Solární flotily. K tomu patřil ještě OLD MAN se svými dvanácti platformami a 15080 ultrabitevními loděmi třídy GALAXIE. Pravděpodobně zde ještě byla flotila 35000 jednotek navrátivších se ze soustavy Enemy. Kromě toho byli Terranci podporováni 30000 fragmentálními křižníky Posbiů. 15000 halutských lodí následně rozhodně zasáhlo do bitvy ve prospěch Terranců.

poznámka: v dílu PR 399 se píše, že 10000 křižníků, které byly poslány k systému Enemy, bylo prakticky všechno, co Solární impérium mohlo ještě uvolnit. Před více než měsícem jich bylo ještě sto tisíc. Možná, že se zde počítali ještě lodě z OLD MANA. Solární impérium disponovalo ještě 1000 ultrabitevními loděmi vybavenými protipolovými zářiči. Původně jich bylo 3000.

3430

Monopol transformačních děl Solární flotily byl zlomen, protože touto technikou disponovali také od Slunečního impéria se odtrhnuvší hvězdné říše. Vedle Haluťanů bylo ale Solární impérium jedinou galaktickou mocností, která (díky přístrojům a plánům Lemurů objevených v 2436 v systému Scorch a v roce 2437 od Ulebů ze systému Enemy ukořistěných stavebních plánů) disponovala paratronovou technikou včetně dimenzotransičního pohonu pro intergalaktické lety a k tomu nutnými Schwarzschildovými reaktory.

V průběhu přístav případu Laurin bylo 40000 nejmodernějších jednotek posláno na tajné základny v hlubinách Mléčné dráhy.

Podle údajů Solárního maršála Juliana Tifflora disponovali ještě 50000 zcela moderními jednotkami domovské flotily pro obranu Sluneční soustavy, kdyby případ Laurin selhal. Celkem tedy asi 90000 jednotek.

poznámka: tento údaj není jednotně uváděn. Občas vzniká dojem, že ve Sluneční soustavě zůstalo jen 10000 jednotek a celá flotila se sestávala z jen 50000 jednotek. Perry Rhodan ale ve svém proslovu mluvil o tom, že ztráty Solární flotily by bez použití Antitemporálního slapového pole byly o 15000 lodí větší, než vypočítali vojáci.

3442

Když byla Sluneční soustava v roce 3442 během krize s Rojem spolknuta Rojem, podařilo se navzdory ohlupování přivést do Sluneční soustavy 90000 jednotek Solární domovské flotily, interní a vnější sektorové flotily a 5000 lodí USO. Centrální plazma poslala ještě dodatečných 10000 fragmentálních lodí.

3460

88000 velkých bojových lodí doprovází Zemi a Měsíc skrze Twin-Sol-transmiter a dostane se s nimi a 8000 loděmi Posbiů do Maelstromu hvězd.

Flotila o 12000 lodích pod velením Juliana Tifflora zůstala ve Sluneční soustavě, aby kryla útěk Země a Měsíce. Se zbylými 9000 loděmi dorazil Tifflor na plánované místo srazu v Archi-Tritrans. Není známo, jestli zbylých 3000 lodí bylo zničeno, nebo odletělo k jinému cíli.

Provconova pěst

Solární maršál Julian Tifflor, ministr obrany Solárního impéria, a Atlan, vládnoucí Lordadmirál USO se stáhli se všemi svazy do úkrytu v Provconově pěsti. V roce 3500 oficiálně založené NEI se pravděpodobně opíralo na v Mléčné dráze zbylých svazech Solárního impéria a flotile v roce 3499 rozpuštěného USO.

V Maelstromu

O dalším osudu 96000 bojových lodí, které se materializovali se Zemi v Maelstromu hvězd je známo jen málo. 11696 lodí 11. ofenzivní flotily pod vedením admirála Toronara Kasoma bylo ztraceno v roce 3460 v Sargassové oblasti kvůli energetickému moru. Také ve velké bitvě s Ploohny u Schlundu a Kontra-Schlundu bylo zničeno v roce 3469 mnoho lodí.

Přesto je divné, že když se soustava Medaillon v roce 3581 řítila do Schlundu, nebyly k dispozici žádné lodě Solární flotily pro evakuaci. Jedině úzká vazba Aphiliků na záření slunce Medaillon mohla být důvodem extrémního zredukování flotily.

Zvláštní flotily

V Solární flotile bylo několik speciálních jednotek pro zvláštní úkoly:

Známé svazy a eskadry

  • 1. záchytná peruť
  • 1. korvetní eskadra
  • 3. strážní peruť
  • 3. stíhací eskadra
  • 4. strážní peruť
  • 14. eskadra superbitevních lodí
  • 82. smíšený stabilizační svaz
  • 332. přesvědčovací eskadra

Vlajkové lodě flotily

viz Vlajkové lodě Solární flotily

Typy kosmických lodí

Hodnosti v Solární flotile

Služební hodnostní označení je směsí německých a amerických hodností. Protože nebyly nikdy kompletně a konkrétně zcela vypsány, mohou být tato data neúplná nebo chybná.

Poddůstojníci a posádka:

Důstojnické hodnosti:

Hodnosti generálního štábu: