Dolan

synteticky vyrobená poloorganická bytost sloužící Strážci času jako vesmírná loď. Jeho součástí je tzv. společenství - skupina sedmi odhmotněných myslí, které loď řídí. Nazývají se První až Sedmý. Dolan sám má jen mizivou inteligenci. Oddanost a tvrdohlavost jsou jeho nejvýraznější vlastnosti.
Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál