Dolan

z Databáze Multiversa
synteticky vyrobená poloorganická bytost sloužící Strážci času jako vesmírná loď. Jeho součástí je tzv. společenství - skupina sedmi odhmotněných myslí, které loď řídí. Nazývají se První až Sedmý. Dolan sám má jen mizivou inteligenci. Oddanost a tvrdohlavost jsou jeho nejvýraznější vlastnosti.