Dolan

synteticky vyrobená poloorganická bytost sloužící Strážci času jako vesmírná loď. Jeho součástí je tzv. společenství - skupina sedmi odhmotněných myslí, které loď řídí. Nazývají se První až Sedmý. Dolan sám má jen mizivou inteligenci. Oddanost a tvrdohlavost jsou jeho nejvýraznější vlastnosti.
Aktuální data:
26.10.2021
1566 před NGL
1. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459513.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!