Menu

Admirál

Admirál je velmi vysoká vojenská hodnost v Solární flotile, jakož i v USO. Skupina admirálských a generálských hodností je podřazena Solárním maršálům.

Pojem admirál je překladem arkonidských pojmů »Has'athor«, »Keon'athor«, »Thek'athor« atd. do Terranštiny, kde jsou takové pojmy známé jenom z mořeplavby. Arkonská flotila měla mnoho admirálských hodností.

Vnitřní hierarchie

Také Terranci měli několik stupňů admirálských hodností. V Solární flotile a v USO existuje viceadmirál a dokonce tří kometární admirál.

Komety jsou pravděpodobně protějškem ke hvězdám, jak je známe ve skutečnosti. Možná hierarchie by mohla vypadat:

  • komodor: velící flotilní plukovník nebo flotilní admirál. 1 kometa
  • kontraadmirál: 2 komety
  • viceadmirál: 3 komety
  • admirál: 4 komety. (jméno se používá pro všechny ze skupiny, podobně jako u poručíka)
  • admirál loďstva: 5 komet

Rozsah úkolů

Admirál může jako vrchní velitel velet velkým flotilním svazům, stejně tak tvoří vysoce postavenou osobu rozhodující o bojích na frontě. Vrchní velení nad všemi ozbrojenými silami patří admirálovi – pokud není k dispozici osoba s vyšší hodnost.

Zvláštní hodností v USO je vládnoucí Lordadmirál a jeho zástupce generáladmirál.