Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > United Stars Organization
hledat

United Stars Organization

(přesměrováno z: USO)

United Stars Organization (USO) byla založena 1. července 2115, jako nezávislá policejní organizace 10. září 2113 ustanovené Galaktické Aliance, pod vedením Lordadmirála Atlana. Po rozpuštění Galaktické aliance v roce 2328 jednalo USO až do převzetí moci Hetosem Sedmi v roce 3459 v Mléčné dráze, pod velením Lordadmirála Atlana dále nezávisle jako "galaktický požární sbor".

Financování

USO bylo financováno z cel Arkonu a vlastních obchodních výnosů jakož i z příspěvků podporovaných národů. Po rozpuštění Galaktické aliance v roce 2328 a Spojeného impéria v roce 2329 převzalo Solární impérium hlavní část financování USO. 50% čistého zisku General Cosmic Company bylo dáno Perry Rhodanem k dispozici Atlanovi, s podmínkou, že jej použije na jeho podporu.

Organizační struktura

Základny

Páteří USO byla síť tajných základen. V roce 2400 existovalo 182 stanic USO počínaje USO-1 (Quintovo centrum). Hlavním stanem USO byl dutý asteroid o průměru 62 kilometrů Quintovo centrum, pojmenovaný podle Nike Quinta. Stanoviště Quintova centra bylo drženo v přísné tajnosti. Sbíhali se v něm všechny nitky, zde měl Atlan jako »Lordadmirál« vrchní velitelství. Centrála USO se nacházela v letech 21152329 na Arkonu III.

USO disponovalo vlastními planetami – vedle obchodních a surovinových světů - kromě jiného také Medo-centrem Tahun a výcvikovou planetou USTRAC (United Stars Trainings Center). USTRAC byl nástupcem Akademie USO na planetě Fossil.

Flotila

Kromě základen disponovalo USO také vlastní flotilou. Uprostřed 25. století měla flotila USO více než deset tisíc jednotek. Vlajková loď se jmenovala vždy IMPERÁTOR. Během let existovaly vlajkové lodě IMPERÁTOR až IMPERÁTOR VI. K nasazení IMPERÁTORA VII za Larské krize už nedošlo.

Tahun

S Tahunem disponovalo USO od roku 2230 vlastní, vynikajícím lékařským světem.

Personál

Členové USO se dělili na specialisty USO a techniky. Specialisté byly po tvrdém a rozsáhlém výcviku – často jako spící osoby - nasazeny na místo určení, zatímco technici zůstávali v Quintově centru, aby vylepšovali techniku USO.

Dějiny

2115

USO bylo 1. července 2115 jako nezávislá policejní organizace založena pro Galaktickou alianci fungující od 10. září 2113. Předtím 31. prosince 2114 s účinností 1. ledna 2115 odstoupil Atlan z postu Imperátora Gonozala VIII., ale přijal titul »Vládnoucí Lordadmirál«.

2328

Po rozpuštění Galaktické aliance v roce 2328 a rozpadu Spojeného impéria v roce 2329 přešlo financování převážně na Solární impérium. Tehdy bylo také ustanoveno, že nejdůležitější prácí USO bude obrana Solárního impéria, ale pod neutrálním vedení Atlana. Pod ochranou USO stály ale i další nezávislé světy.

3459

Po obsazení Mléčné dráhy Hetosem Sedmi v roce 3459 bylo Quintovo centrum a ostatní tajné stanice USO opuštěny. Zbývající členové USO se stáhli do Provconovy pěsti.

3499

V roce 3499 bylo USO oficiálně rozpuštěno.

Na konci 13. století NGL bylo založené Nové USO, navazující na tradici USO.

Mutanti USO

  • Volara Chankteau (Lady Chamäly) - empatka, metamorfčnímodulátorka (2810 - ?)
  • Rubber Corteen - gumočlověk, částečný měňavec (2345-2437)
  • Purpose DeStaglaav - pozitronický komunikátor (2381-?)
  • Falkass Fenomera - slabá telepatka (2810-?)
  • Walty Klackton - para-teleschizomat (2357-?)
  • Krish Palony - relativní nesmrtelnost (2696-?)
  • Big Ben Special - mluvič s hmyzem, ultranaslouchač (2295-2931)
  • Kevin Vlady - empath (?-2422)
  • Rakal Woolver - parasprinter, homopolární cítič (2367-2909)
  • Tronar Woolver - parasprinter, homopolární cítič (2367-2909)

Významní specialisté USO