Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2400
hledat

2400

Solární Impérium obsahuje 1112 planet v 1017 sluněčních soustavách. Dalších 1220 světů přísluší k vnějšímu okruhu a byly dodatečně připojeny nebo se používají jako obranná zařízení. Počet obyvatel na Zemi je sedm miliard (PR 200)

Bluesanský svaz přepadne systém Mirnam. Major Miko Shenon úspěšně zažene lodě, ale proti předpisům a tak je degradován o šest stupňů (PR 210)

Začíná se stavbou 2500 metrů dlouhých ultrabitevních lodí Galaktické třídy (PR 250)

konec ledna 2400

Asics dosahuje Lost Diamond a je sebrán USO (T 355)

při přepadu Gnarfů umírá 481 Seribských kolonistů (T 361)

1. ledna 2400

architekt Burton Artemid je unesen Toyrottovi lidmi. Atlan se radí s NATHANem (T 355)

7. ledna 2400

Atlan (Aslar Quizzardo), Decaree Moonthorne a Vence Stalmaster hledají na Lapsu sponzory pro Graymonde; setkávají se s Toyrotto, Boith a Daphny Letabole (T 355)

8. ledna 2400

Asics M21‘019F prchá z Bigwoodu (T 355)

16. ledna 2400

na Seribe vypadává první robot (T 361)

únor 2400

na Nuygisu je spoluprací Hal-Kat-To vyvinut první interstelární pohon (Atlanův román 38)

8. února 2400

Guy a Mabel Nelson startují s HER BRITANNIC MAJESTY z Haffgusu (T 18)

9. února 2400

Nelson zabloudí a přistane na Uldwasově planetě, který bude zničen machinacemi skokana Uldwase (T 18)

10. února 2400

Nelson přistává na Opposite a zmaří akonské plány získat Hondrův odkaz (T 18)

březen 2400

Pipper Rtaizfoll vyvine nové cílící zařízení pro termozáříče (J3-Scheer)

15. března 2400

na Lepsu jsou zabiti dva Grossarti (T 355)

18. března 2400

Boith startuje s Arkonidankou Tharnou Ikabre z Lepsa na Bigwood (T 355)

21. března 2400

Grossart předá Toyrottovi fragment kůže; je zničen lodí Maahků (T 355)

duben 2400

Rave Sounder poskytne Asics, který přijme nové jméno Newlife, základní školení. Atlan objeví na Graymonde chrám Varganů. Při přestřelce je Toyrotto zabit, Letabolem, který je Ara Asle Egharc, Ikabre a Boith zatčen (T 355)

profesor Hennemann začíná na Terranijské univerzitě přednášet o psychologii dekadentních technologických civilizací (PR 205)

12. dubna 2400

na Karsono vznikne hyperpole neznámého národa (T 39)

13. dubna 2400

vzniká druhé hyperpole. Mercant vysílá Stoke Derringera odhalit případ volání o pomoc Corneil Stavalone (T 39)

15. dubna 2400

Derringer dosahuje Karsonu; vzniká třetí hyperpole, krátce na to čtvrté. Rich Leven skupuje pozemky pod hyperpoly (T 39)

17. dubna 2400

Derringer je Levenem omráčen a unesen. Leven uniká zatčení; Derringer prchá (T 39)

18. dubna 2400

Derringer hovoří s Mercantem a Rhodanem (T 39)

19. dubna 2400

Rich Leven rozpoutá povstání; hyperpole zanikají. Povstání se zhroutí (T 39)

květen 2400

energetické zaclonění kolonie Seribe je dokončené (T 361)

16. května 2400

Kitaj Išibaši doráží na Bigwood. Burton Artemid je nalezen (T 355)

17. května 2400

Išibaši odveze Egharce na Senoclypte; smlouva mezi rostlinými bytostmi a USO je podepsána (T 355)

kolem roku 2400

Tři velké kosmické lodě jsou díky kosmické hyperbouři odkloněny z kursu. Energeticky večerpané lodě přistávají na Paradiso (Sol-II III) a havarují; hypervysílačky vypadnou (PR 590)

Naupaum: smrt Yulocs Tutsuka, materializátora (PR 634)

Glynth-Arkonidané se vydávají na Exota Alfa (T 122)

Terranci osidlují Taura (Epihilon III) (PR 400)

14. června 2400

Kamee Nyssen je obeslána kanceláří Armstrong, Armstrong & Armstrong (T 212)

počátek července 2400

MURG DO PYAZA (Reginald Bull) startuje s Kamee Nyssen, Shaktarem Deringhousen a Yigael Cummings-Freytem na palubě a letí na Shakootee. Po počátečních nedorozuměních odstraní Kamee napětí mezi dvěma znepřátelenými osadnickými skupinami (nositelé květin, Terranští potomci); skupina odlétá zpět na zem (T 212)

na Zemi jsou se ztratí souřadnice Shakootee (T 212)

1. července 2400

Kamee Nyssen, Shaktar Deringhouse a Yigael Cummings-Freyt se dozvídají Nyssenovu poslední vůli (T 212)

červenec - srpen 2400

trojice terranských kosmických lodí se ztratí (PR 200)

11. srpna 2400

OMARON se dostane do zajetí slunečního šestiúhelníku. Dva členové posádky jsou Haluťanem Fancanem Teikem zachráněni (PR 200)

15. srpna 2400

Icho Tolot přistává na Opposite (PR 200)

17. srpna 2400

Rhodan a Tolot s CRESTem II (Cart Rudo) a 53 dalšími loděmi opouštějí Opposite, aby objasnili osud nezvěstných lodí (PR 200)

19. srpna 2400

CREST II objeví sluneční transmiter, rematerializují se a jsou přemístěni do soustavy Twin. Tolot přistane s lodí na planetě Power, která se začíná rozpadat (PR 200)

21. srpna 2400

zpráva o zmizení CRESTu dorazí na Opposite. Centrální plazma Světa sta sluncí přislíbí svou pomoc při pátrání (PR 202)

27. srpna 2400

CREST II odstartuje. Rozpad Poweru je dokončen. Zásoby vody na CRESTu II jsou zničeny. Přistání na Septimu proběhne bezúspěšně; nezvěstný Conrad Nosinsky je zachráněn (PR 201)

30. srpna 2400

trasmiterové zařízení na Sextě se prověřuje (PR 203)

1. září 2400

stavba ANDROTESTu I je dokončena. Revize HER BRITANNIC MAJESTY je dokončena. Guy Nelson potkává Tami Ragsor na Opposite (T 30)

2. září 2400

BOX-8323 (Kasom, Gecko, Sengu, Richard Anficht) dosahuje CRESTu II a doplňuje zásoby vody (PR 202). HBM startuje na Voodool (T 30)

8. září 2400

HBM je transmiterovou pastí vyzářena na Morgot (T 30)

12. září 2400

pomocný člun C-5 přistane na Quartě a objeví město Bigtown. Planetu obepínající štít je odřízne od CRESTu II (PR 203)

14. září 2400

Rhodan, Atlan a Melbar Kasom zničí energetickou stanici štítu (PR 203). Drung se vplíží na palubu CRESTu II (PR 204)

uprostřed září 2400

Guy a Mabel Nelson nechají oddíly rebelů Alexandra Maxwella na Voodoolu a Morgotu (T 30)

září - říjen 2400

CREST II je ovládán Drungem. Objevují se první informace o Mistrech ostrovů. Tolot vyžene Drunga z lodi; na Sextě je zničen Cero Wiffertem (PR 204)

pravděpodobně počátek října 2400

Stoke Derringer opouští Karson (T 39)

3. října 2400

Omar Hawk je odvelen na ANDROTEST I, který krátce na to startuje pod velením Pavla Kotranova k soustavě Twin (PR 210)

10. října 2400

Gucky objevuje na Sextě Dulla. Teleportační nasazení Guckyho a Gecka; Quinta je dobyta. BOX-8323 je zničen (PR 205)

11. října 2400

CREST II je přeložen do soustavy Horor, pojmenované seržantem Fed Russo (navrhnul to Josh Bonin) (PR 205, PR 206). Prostřílejí si cestu z centra do první (Zelené) roviny (PR 206)

16. října 2400

stroje CRESTu jsou parapsychicky ochromeny, CREST sám je zasažen studenou vlnou. Účinek je později zlomen (PR 207)

20. října 2400

CREST proniká do 'červené' roviny. Modrý vládce je zničen, Eskiové jsou osvobozeni (PR 208)

konec října 2400

CREST se po průlomu do 'žluté' roviny dostává do pouta Zdánlivých zabijáků. Gucky, Melbar Kasom a Icho Tolot jsou vlivu nepodlehnou. Práce na proniknutí k povrchu jsou zahájeny (PR 209)

5. listopadu 2400

ANDROTEST (Pavel Kotranov) odlétá v doprovodu Posbijských lodí BOX-9780 a BOX-9781 lineárním letem k soustavě Horror, aby zahájil kontakt s CRESTem (PR 210)

7. listopadu 2400

ANDROTEST zahajuje zpáteční let k Mléčné dráze (PR 211)

uprostřed prosince 2400

MOHIKAN (Ferro Kraysch) objevuje Kahalo. Kahalané byli zabiti nebo vymřeli. Řídící stanice pro sluneční transmiter je dobyta (PR 214)

5. prosince 2400

CREST proniká na povrch Hororu a dostává se do pole působnosti potenciálního kompresoru (1000násobné zmenšení). Box-lodě jsou zničeni. Atlan, Tolot a Miko Shenon se rovněz dostanou do vlivu (PR 211)

18. prosince 2400

Don Redhorse se s Zantos Aybronem, Into Belchmanem, Lope Losarem a Olegem Sanchonem vydává na průzkumný let a čelí bunkrosťatým. Aybron a Belchman nalézají smrt (PR 212)

20. prosince 2400

Julian Tifflor se na palubě lodi PERIKLES (Haile Trontor) se s flotilou vydává slunečním transmiterem do soustavy Twin (PR 215)

konec roku 2400

Posádka EX-8080 umírá na centrální mor; velitel Halgor Sorlund, Hegete Hegha, Cole Harper, Imar Arcus a Son-Hoa jsou jedinými přeživšími. Jsou převezeni na Asto IV (PR 221, PR 222)

Jago III v Plejádách je osídlena (PR 282)

na Zemi je vyvinut materiál Super-Atronital-Compositum (PR 350)

Nicholson Suchoy se stává velitelem experimentální lodi MARTINIQUE. Sherpa Carmichael se stává velitelem experimentální lodě VASCO DA GAMA (T 42)

EX-899 se zřítí na Sigma Europium (T 62)