2390 - 2399

2390

Na Opposite se buduje velká základna, která má koordinovat hledání Kahala (PR 200)

Sol Rosenblatt vstupuje do Solární flotily (PR 243)

poslední tři přeživší na speciální základně Iratia Hondra jsou nalezeni explorerskou lodí. Dva zemřou, poslední přeživší je Flensh Tringel (T 46)

Chester Wyland přejímá velení nad flotilou exploreru (T 46)

Explorer-89 se zřítí na Sigma Europium; jedenáct lidí, mezi nimi Fenigger, přežije (T 62). Šest ztroskotaných umírá (T 62). Zřítí se dopravní loď; celkový počet přeživších se zvyšuje na dvacet pět (T 62)

V průběhu příštích třiceti let se na Sigma Europium zřítí dalších 117 kosmických lodí, mezi nimi AMPHYTRION, ANTIMON, AXIDES, BLUES, CERES 19, EPIPHÄDIS, ERIDANUS, EX-1634, GOOD LUCK, HEPTAMERON, LUNA 318, MONOCERUS, ORNAMENT, PALÄANTHUS a PERSEUS (T 62).

Skokani objeví Tinuaner a zahájí vykořisťovatelské obchody (Atlanův román 38)

Terranští osadníci se nechají vysadit na Tonga-Tonga (Lemur IV) (J1/Darlton)

Pipper Raizfoll je přijat Vasovem; svou mozkovou kapacitu nevyužije (J3/Scheer)

sňatek mezi Charedhem a Uslan Grandonet (T 355)

narozen Eddie Burke (T 55)

na Quyngloru narozen Cetero Cevlington (T 415)

narozen Roger Garfield (T 55)

narozen Franklin Kendall (T 55)

narozen Noowee Logan (T 55)

narozen John Rawlins (T 55)

kolem roku 2390

Explorerská letka havaruje na planetě v Malém Magellanově marčně. Speciální robot díky chybnému zapojení přebírá vládu nad posádkami. V průběhu příštích deseti století jsou jednotlivé kosmické lodě mezi jinými Baramosů a Gurradů přivábeny a jejich posádky jsou rovněž hypnoticky zotročeny (T 117)

2391

Pharon potká šestirozměrného hada z Umtaru (T 46)

Působením Nukleonu je zničena pátá obydlená planeta (T 314)

publikace: Čísla, centuria, cíle a svědectví (Pounder City, Mars); spolupracovník: Meeca Netreok (T 355, AZ2, AZ4)

narozena Vivier Bontainer (PR 352)

narozen George O'Connor (PR 319)

narozen John Sanda (PR 372)

narozena Cafana Velarde (PR 301)

2392

POLAND havaruje na Ustinovu. Pavel Kotranov a Ez Hattinger je jediným přeživším (PR 210)

Z pověření Mistrů ostrovů podniká Maahk Grek-1 inspekční let k Transmiteru drtě (Soustava ztracených), který proběhne bez zvláštních událostí (PR 232)

Explorerská loď objevuje Counterpart (T 38)

Nicholson Suchoy a Sherpa Carmichael se poznají v experimentální flotile; příštích osm let létají spolu (T 42)

Rhodan dá příkaz ke stavbě EX-EZI I (T 46)

Šéf CORSA George Limp Coates je odsouzen ke čtyřiceti letům samovazby na Persithu (Connour IIi) (T 185)

Uslan Grandonet objasní Charedh svou práci specialisty USO (T 355)

Konventikel 'Expandere universalis' prod svým náčelníkem Alw Ruppetem koupí poloviční vrak lodi, nazve ji RUPPET, odstartuje ze Země a havaruje na Ruppet (Marneb III) v 47 Tucani. Kvůli tzv. domorodému impulsu, který vychází ze slunce Marneb, podlehnou Ruppeterané rozmnožovacímu pudu a prožívají několikanásobné porody; důsledkem je populační exploze (T 407)

narozena Nyoma Cavalleri (T 226)

narozena Lyra, později Rawlins (T 79, T 277)

narozena Droysa Gordion (T 74)

11. července 2392

Jonas Timur Cortes II je narozen na Caraphylu (T 393)

leden 2393

EX-EZI I (Chester Wyland) startuje. Umtar je objeven. Setkání s Pharonem. Zete-Mona je zničena, přičemž dříve převzatý Flensh Tringel je Wilmou Sarlayou zastřelen. Pharon vstupuje do flotily explorerů (T 46)

Pavel Kotranov a Ez Hattinger je skokanskou lodí zachráněn z vulkanického světa Ustinov a převeze je na Araskou kliniku (PR 210)

Jean-Pierre Marat a Roger McKay jsou na vlastní žádost přiděleny ke galaktické kontrarozvědce (PR 280)

Zimmer (velitel) a Matrynow (1. důstojník) jsou přeloženy na FRANKFURT (PR 292)

Araský poustevník Sisera Mangassar se vydává na Blind Man's World (Atlanův román 31)

Astram Olbrich zahajuje obsluhu Josaph-Malajo-Route (T 66)

Pipper Raizfoll je propuštěn z Vasova, krátce na to umírá (J3/Scheer)

Na Rubinu (Omega II) objeví Chill Scaccia a Susan LaVern hluboce spící Blueasany, vzbudí Lequerta a dozvědí se jeho příběh, předtím než Lequert zničí halu spánku (T 203)

Vztahy mezi Dorkaynt a Phra se zhoršují (T 278)

Krátká aféra mezi Usma Lazu-Tashtxan a Harxid ze Zoltralu (T 393)

M-87: Pelewon-oddíl unáší šedesát dva Budovatelů centra, jako Eynch Zigulor, na Zootkohn, duševně je ovlivní a přinutí je k opakování experimentu Bestie (PR 365)

narozen Lora Carthom (J5/Vlcek)

na Zemi narozen Ayala D'Antonelli (T 56)

v Číně narozen Ču Piao-Teh (PR 340)

2394

Pavel Kotranov a Ez Hattinger jsou propuštěni ze speciální kliniky po vymazání části paměti (PR 210)

Taka Hokkado je poprvé palubním mistrem CRESTu II v karatel a dagoru; těchto titulů dosáhne také po dalších šest let (PR 213)

Tři kosmické lodě Ollurerů se vydají na cestu na KA-Laciný (PR 251)

Ve věku 12 let je Son Hunha přijat na Terranijskou kosmickou akademii (PR 262)

Jean Pierre Marat poznává psychologa Nowrotha (PR 281)

Lurlean Task začíná svou zločineckou dráhu; Solární kontrarozvědka a USO na něj zahájí celogalaktické pátrání (Atlanův román 8)

Tami Ragsor opouští M-13 a vydává se na okrožní cestu po galaxiích (T 30)

Jeangeerd Arsace se uchází o stipendium u Solární kontrarozvědky a je přijat (T 38)

Diahann Uggam oupuští kliniku na Celanese (T 60)

Lopežné sérii Lashatských pirátů padne v následujících letech za oběť dva tisíce terranských obchodních lodí (T 185)

narozena Pyrnamalei Lasu-Zoltral, dcera Usma Lazu-Tashtxan a Harxid ze Zoltralu (T 393)

narozen Marech Beaucop (PR 387)

na Oxtorne narozen Perish Mokart (PR 332)

narozena Helga Petersen (T 84)

2395

Koncern Radost díky obchodu objeví, že v Josaphově sektoru vzniká supernova (T 66)

Povstání na Tinuaneru je zaraženo Condos Vasacem; velení je převzato Grossarthäutenem (Atlanův román 38)

Gordon Grosvenor umírá; jeho dcera Maude Sharpe se ujímá jeho role (T 195)

Pokus, na Rubinu (Omega II), opravit část osadnické lodi, ztroskotá (T 203)

Kamee Nyssen zahajuje na univerzitě v Terranii studium práva (T 212)

Jsou vytvořeni dvoujníci Ronalda Tekenera a Sinclaira M. Kennona (T 258)

Ypendor Grusynski připravuje dvojníky (J5/Hoffmann)

Na Last Harbor (Emerald VII-4) je zřízena pátrací stanice Galileo Galilei (T 283)

narozen Anko Mertzelar (PR 392)

narozen Trico Parsa (T 53)

narozen Pen Tunither (PR 395)

asi leden 2395

na palubě AD ASTRA je kadet Don Redhorse podroben hypnotickému simulovanému testu. Test probíhá s rozpornými výsledky; výsledek zní, že Redhorse už nikdy nedostane vlastní velení (T 252)

7. března 2395

CRUSADER dosahuje Aztranského systému (T 60)

10. března 2395

poručík Don Redhorse a desátník Brazos Surfat jsou nasazeni na průzkum na Celanese (T 60)

11. března 2395

Redhorse a Surfat jsou zatčeni Gatasanem Velarkem. Redhorse poráží Inkhead-náčelníka v souboji. Velarc je zavražděn Groove Solomonem (T 60). Solomon je zabit Inkheadem. Redhorse a Sufrat uprchnou za pomoci Diahann Uggama z Celanese (T 60)

13. března 2395

administrace kolonie je převzata Impériem. Moc kliniky je zlomena (T 60)

květen 2395

CRISKAU (Ebenaz Dronk) havaruje na Seribe (T 361)

počátkem července 2395

Ronald Tekener a Chris Challenger zatknou CORSA-šéfa Law Barton (T 185)

14. července 2395

Tekener na ma Decwashu problémy s CORSA (T 185)

v polovině červenec 2395

Tekener usvědčí George Coatese z obchodu s informacemi mezi Persithem a Mischhamem (Zwunen IV) (T 185)

29. července 2395

Law Barton umírá ve vězení. Tekener je nasazen na Teillon (T 185)

31. července 2395

Tekener a Sharon Barton objeví na Teillonu (Vierghel II) informaci a odjíždějí na Lumber (T 185)

1. srpna 2395

Tekener a Sharon Barton dosahují Lumberu (T 185)

2. srpna 2395

Tekener náhodou potká Arkonidana Temmerthana, bojuje s ním o život, nakonec prchá a je Atlanem nasazen na Lashat (T 185)

4. srpna 2395

Tekener doráží na Lashat. George Coates je odsouzen za vraždu (T 185)

5. srpna 2395

George Coates je popraven; CORSA vypovídá spolupráci USO. Tekener je nakažen Lashatskými neštovicemi (Atlanův román 2, T 185)

12. srpna 2395

Tekener upadá horečného spánku (T 185)

22. srpna 2395

Tekener procitá. Ostřeluje základnu kosmických pirátů, přičemž je Temmerthan zabit (T 185)

květen 2396

je ustavena osadnická skupina Conquistadores (T 361)

Kendall Baynes je vyslíchán ve výchovném domě. Po třech dnech uniká a příští dva roky pracuje jako číšník (PR 235)

Hoss Shriver je střelen šokerem do obličeje, což mu způsobí místní trvalé ochromení (PR 243)

Pierre Messier ukončuje kosmickou akademii s hodností poručíka (PR 265)

kapitán Lon Jago se na Ferrolu uchází u Solární rozvědky a je s ostatními pěti vybrán z 1200 uchazečů (T 24)

Oktanec Onxytaur prohraje neomezenou loveckou licenci na Oktě na Gordon Grosvenorem. Tekener je nasazen na Gordon Grosvenor. Předstírá nouzové přistání na Okta, je zajat a odsouzen k trestu smrti. Prchá na Flachat a vyhrává čtyři milióny solarů. Dále letí do Thalkatu a tam vyhrává dalších 15.000.000 solarů. Na 28 planetách, mezi nimi i na Thalkatu se připravuje puč. Tekener uspořádá na Haydonu Fernseho vystoupení a po svém návratu na Thalkat se postará o protiakce Thalkaterů. Maude Sharpe je zatčen (T 195)

Tekener je Youspahrem tajně nasazen na Xexter; první setkání se Sinclairem Maroutem Kennonem. Na základě vyštřování je Xexter evakuován; Epsalan Alhad Besk zničí planetu kolapsární zbraní (T 210)

Tekener a Kennon na Semon II zakročují proti obchodníku se zbraněmi Kartanu Askeronovi; Tekener přitom předstírá smrt. Kenneon vnikne do Askeronovi pevnosti, je zajat a Tekener ho osvobodí. Při výbuchu bomby je Askeron zabit (T 223)

Conrad Wraith odkryje na Whispadicu (Yngue II) intriky Xeret Markriga, Xarika Markrigan a Asktrahir Bro Markrigan (T 273)

Kennon potkává na Miroutu Markriganskou rodinu a Patria-3. S Tekenerem přistává na Whispadicu a objevuje Psí-matérii. Xarika Markrigan umírá; Xeret, Asktrahir Bro a Patria-3 jsou zatčeni. Psí-matérie je zničena (T 273)

Sinclair Marout Kennon je poprvé nasazen na Lepsu (Atlanův román 1)

Je postaven válcový křižník KRUPH DOAH (Atlanův román 10)

Na Voodoolu (Lasura VIú je vystrojena první z 12 kolonizačních expedic pod velením Alexandra Maxwella do zemského nitra; Maxwell objeví pozůstalost zběhlých Akonanů a spojení na Morgot (T 30)

Tami Ragsor doráží na Voodool a připojuje se k Maxwellovi (T 30)

Chester Wyland vstupuje do symbiózy s robotem Psycho-boy (T 70)

Ogul Traphor přijímá velení nad USO křižníkem POSTAR (Atlanův román 39)

Cassiddu Templin přichází na Lochny; začíná jako lovec kožešin (T 193)

Pátrací stanice Galileo Galilei je spuštěna na Last Harbor (T 283)

Po krátkém výcviku odcházejí Ebbo z Travinu a Daniel O'Banyon z USO akademie (T 352)

2397

Po těžkém traumatu při dobývání Baalolské základny na Hrodgaru vystupuje Roger McKay z aktivní bezpečnostní služby (PR 280)

Sintra Mahute se rozchází s Emilio Alberto Aboyer; krátce na to vystupuje ze Solární kontrarozvědky (PR 284)

Na Karsonu je budováno stálé hlavní město Karson-Main (T 39)

Kolikon zpozoruje zvýšené aktivitu Radosti pro obchod. Topsider Lagkruch je jako agent vyslán na Josaph (T 66)

Kvůli necudnému chování je Big Ben Special vykázán ze Sigy; vstupuje do USO (Atlanův román 39)

druhá 'smrt' Ypendor Grusynskiho (J5/Hoffmann)

Tekener a Kennon vystupují na Peka-Ghoran proti straně Primánů. S pomocí novinářky Stefanie Thräuter je Damir Penthetorp zbaven moci, potom co je jeho časochodec odloučen (T 296)

Planeta Goods vybuchuje působením Nukleonu (T 314)

na Grahmhatmanu objeví Tekener a Kennon příslušnost Tharmala Manupuklar ke Kastě Nukleonu. Na Maretharu jsou odkryty souvislosti mezi explodujícím světem a Nukleonem. Marethar je obsazen vojskem; Tekener a Kennon opuštějí planetu, která je krátce na to zničena Nukleonem (T 314)

USO získává vytěženou planetu Graymonde (T 355)

na Cataphylu je narozen Cyriell Ghirmo-Zoltral (T 373, T 388)

1. ledna 2397

Lon Jago je přeložen na Zemi (T 24)

13. června 2397

EX-2997 je zničena Perlolodí (T 24)

14. června 2397

LAGOS (Luke Garner) je přesunuta do cizího vesmíru. Jago projíždí Gatlinburgský přechod a objevuje Janu. Přenáší Janu a Helloga na palubu LAGOSu, která opouští cizí vesmír (T 24)

15. června 2397

Jago, Roger Squirmey Allen, Luke Garner a Rif Al-Malik proniknou s FARRONem a čtyřmi robotskými loděmi do cizího vesmíru (T 24)

22. června 2397

Randolph Berkowitz alias John Ribeira je zatčen (T 24)

23. června 2397

Noir utrpí těžký šok, když se pokusí ovlivnit Ribeira. Jago uniká z cizího vesmíru. Ribeira se zhroutí a řekne že je připraven spolupracovat (T 24)

červenec 2397

na Traaku je zničena USO-kancelář a je zabito deset agentů. Kennon je považován za pachatele; potká Tikalerinku Tarish'a'tkur a obrátí se s pomocí na Tekenera. Tito tři letí na Xaxarie a tam se dozví o dvojitém spiknutí. Proniknou do Quintova centra a poráží dvojníky. O trochu později zemře Tarish'a'tkur na Tikalu (T 258)

22. července 2397

trojice Dorkayntických politiků zmizí (T 278)

14. srpna 2397

Tekener poprvé potkává Coucoulou, klauna (T 278)

20. srpna 2397

na Tekenera je spáchán atentát (T 278)

1. září 2397

mezi Dorkaynt a Phra proniká válka (T 278)

2. září 2397

Tekener a Kennon prchají na Boresz-µ (T 278)

3. září 2397

Tekener a Kennon jsou přijati na CHAOS-47 a krátce na to se přemístí na Phra (T 278)

8. září 2397

Coucoulou je konfrontován s mimodimenzionální bytostí; umírá (T 278)

22. září 2397

v Quintově centru jsou nalezeny další možné poukazy na aktivity Cordaekerů (T 278)

2398

Kendall Baynes si opatřuje falešné doklady a vstupuje do Solární flotily (PR 235)

Jean-Pierre Marat odchází z aktivní bezpečnostní služby po těžkém zranění při nasazení v Malém Magellanově mračně. Roger McKay pracuje dlouhé roky jako průmyslový kybernetik (PR 280)

Na Tritonu se začíná s hromadnou výrobou mědi pomocí materiální formace (PR 332)

Stoke Derringer je nasazen na An'An aby pomohl liberálnímu planetárnímu knížeti Hiro pomohl vyhrát volby. Objeví pikle SOPRITu a postará se o převrat, který zruší šlechtu (T 61)

Potac Haikane a Ronald Tekener musejí nouzově přistát na Secco II; stanou se přáteli (Atlanův román 2)

Brent Chenzalier začíná vztah s bioložkou Vanessou Truman (T 144)

Pod vedením svých přívrženců (Baaloly ovlivnění muslimové) jakož i Mahdilol vážený Machmed Dulaimon osídlí planetu Dulaimon (Dulaimonova hvězda II) (C2.7)

Tanaka Seiko umírá na Aqua, potom co absorbuje síly 4 buněčných aktivátorů jejichž působení prodloužilo buněčnou sprchu. Na Aqua proběhne pohřební oslava nositelů aktivátorů a přeživších z EX-1945, společně s Meechem Hanniganem (H)

v Rakousku narozen Josef Lieber (PR 340)

léto 2398

Iseka Katimara je pro pokusy na lidech vyhozen ze Solární kontrarozvědky a odsouzen na doživotní nucené práce na Beseler. S pomocí Skokanů prchne a je převezen na Khaza. Tam objeví mobilní aktivátor buněk a začíná z rozvracením KRATA-kultu; současně buduje organizaci, která má zdržovat nažádoucí aktivity na Khaza (Atlanův román 48, Atlanův román 49)

počátek září 2398

Astram Olbrich objeví kosmickou bubliny a intriky Radosti pro obchod (T 66)

3. září 2398

Derringer letí na Josaph (T 66)

22. září 2398

Stoke Derringer je nasazen na případ Josaph (T 66)

2. října 2398

Derringer dosahuje Josaphu (T 66)

3. října 2398

Astram Olbrich umírá při explozi

4. října 2398

Derringer je po krátkém soudním přelíčení s pomocí Shink Ool osvobozen (T 66)

8. října 2398

Derringer objevuje kosmickou bublinu, která je předstupněm k supernově (T 66)

11. října 2398

Lagkruch se spojuje s Derringerem (T 66). Derringer II zabrání atentátu na sebesama (T 66)

12. října 2398

Derringer II zabije Koj Maruno, náčelníka Radosti pro obchod. Supernova detonuje (T 66)

13. října 2398

Lagkruch podá udání na Radost pro obchod (T 66)

18. října 2398

Derringer I, Lagkruch a Ool prostoupí kosmickou bublinou do cizího vesmíru. Při návratu jsou převedeni do původního stavu (II-verze) (T 66)

19. října 2398

Derringer dostane nevlídné hlášení od Mercanta (T 66)

20. října 2398

Derringer startuje na Terru (T 66)

2399

Richard Wdwards je pod jménem Nir-Lah nasazen na Sphinx (PR 230)

Vědci vyvinou teorii o společném původu humanoidních národů v Mléčné dráze (PR 246)

Rog Fanther je přeložen na DINO-III (Gerald Snigert) (PR 276)

Jean-Pierre Marat založí agenturu pro kosické vyšetřování (AIE) a přijme Rogera McKaye jako partnera (PR 280)

Arinam Serafian přivede státní Zemskou banku na Ojunu až k bankrotu a prchá do Terranie. Pozná Michaela Staighera a odchází s ním na Counterpart (T 38)

Epsalan Glostar Vutnam přichází jako první důstojník na palubu lodi USO POSTAR (Atlanův román 39)

Lovely Boscyk a Dora Hoorn se do sebe zamilují; Boscyk Doru unese. Dochází ke krvavým sporům mezi Hoorny a Boscyky (T 88, T 396)

Siganec Bade Boltre zhotoví pro Cliftona Callamona deset Kontra-evolučních-stuferů (?fázovačů?) (PR 1101)

Allan Mercant předá Rhodanovi překopanou zprávu o neuvěřitelné cestě STARDUSTu od Udo Clyssena; Rhodan nechá zprávu zničit (J6/Hoffmann)

zveřejněno Pojednání o nebezpečí technologické expanze od Augusta E. Blenheima (PR 261)

na Zemi narozen Heiko Anrath (PR 330)

ve Francii narozen Jean Beriot (PR 340)

narozen Salvador Hitchen (PR 387)

18. června 2399

siganský USO-plukovník Trant Amoys zachrání s nasazením života důležité materiály a nabyde tím vysoké pověsti; Vant Russ o něm podává hlášení (Atlanův román 33)

18. října 2399

Talal bid Fuum startuje na Terru (T 361)

20. října 2399

Fuum dosahuje Země a navštěvuje Semojan Verdal. Bully se dozvídá o projektu Seribe a schvaluje ho (T 361)

21. října 2399

Varisch Gilgen kvituje službu u koloniálního úřadu (T 361)

24. října 2399

Varisch Gilgen se připojuje k 'Conquistadorům' (T 361)

13. listopadu 2399

na Pendroza II narozen Marius Richard Bogin (T 402, T 411)

14. listopadu 2399

MORENA odstartuje s 'Conquistadory' na Seribe (Tischa V) (T 361)

16. listopadu 2399

MORENA přistává na Seribe (T 361)

17. listopadu 2399

Terra: Zak chce být kosmopilotem; propadne u přijímacích zkoušek (J7/Feldhoff)

26. listopadu 2399

na Seribe jsou zavedeny nouzové dávky (T 361)

30. listopadu 2399

Seribe: první Gnarfové projevují agresivitu (T 361)

4. prosince 2399

na Lost Diamond (Sigma Raphis IV) jsou administrátor Uslan Grandonet a jeho žena Charedh z pověření Staven ay Toyrotto zavražděni (T 355)

7. prosince 2399

Marnier Yrr vyšetřuje příčinu smrti (T 355)

15. prosince 2399

Tři skokanští lodivodé jsou Talilem ze Seribe odvezeni (T 361)

20. prosince 2399

Terra: Zak se přiblíží na palubu SATIN QUEEN, která krátce nato odstartuje (J7/Feldhoff)

22. prosince 2399

Seribe: Gilgen je Gnarfem zabit (T 361)

27. prosince 2399

SETIN QUEEN je napadena piráty; Zak zachrání loď a piráty zničí (J7/Feldhoff)

Aktuální data:
17.9.2021
1566 před NGL
4. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459474.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!