Unie Opral

z Databáze Multiversa

Unie Opral je hvězdná říše, která se kolem roku 1344 NGL vytvořila na území bývalé Středogalaktické unie. Unie náleží k asociovaným říším LSP.

Územně zahrnuje kulovitou oblast o průměru asi 3500 světelných let. Říše má dvě centra, jedním je Rudyn a druhým Marala (M 28). Oba světy jsou od sebe vzdáleny 2674 světelných let.

Unii Opral tvoří roku 1344 NGL 1026 světů v 946 slunečních soustavách. Vedou ji takzvaní Opralané.