Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Spojené impérium
hledat

Spojené impérium

Spojené impérium bylo vyhlášeno 1. 1. 2115, když Atlan, Imperátor Gonozal VIII., 31. 12. 2114 odstoupil.

Politická struktura

Vládní struktura

Perry Rhodan byl zvolen Velkým administrátorem. Jiní funkcionáři než Perry Rhodan nebyli jmenováni. Jeho zástupce Reginald Bull sídlil jako víceadministrátor na Arkonu.

Sídlo vlády

Spojené impérium bylo admnistrativně ovládáno z Terranie.

Působnost Spojeného impéria

Galaktická aliance obsahovala všechny tehdy známé národy a rasy. Do Spojeného impéria patřili kromě Posbiů a Akonského impéria také Antiové. V případě rozporů mezi členy měla pomáhat policejní organizace USO, kterou ve stejné době založil Atlan.

Flotila

Imperiální flotila měla v roce 2326 přibližně 300‘000 válečných lodí. K nim patřila ještě obchodní flotila s přibližně třemi miliony jednotek.

Dějiny

Spojené impérium vzniklo sloučením tehdy ještě malého Solárního impéria a Velkého impéria Arkonidanů. K 50‘000 světů Velkého impéria se v roce 2325 připojilo 426 terranských světů.

V dějinách Mléčné dráhy neexistovala až do založení Galaktické koalice pro důstojnost civilizaci (GAVÖK) tak dlouhá a trvalá epocha míru, jako během asi 200 let trvající Galaktické aliance a Spojeného impéria.

Největší zatěžkávací zkouškou byl boj s "Druhým impériem" Bluesanů. V jejich průběhu se nejdříve od Galaktické aliance odštěpily Akonané.

Spojené impérium, které se ropadlo paralelně s Galaktickou alianci, je 27. 3. 2329 oficiálně rozpuštěno Velkým administrátorem Perry Rhodanem. Transformační děla na neterranských bojových lodích byly z bezpečnostních důvodů zničeny.