Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > GAVÖK
hledat

Zkratka pro Galaktickou koalici za důstojnost civilizací. Atlanem zvolené označení pro nově založenou koalici galaktických národů v roce 3580, jejíž hlavním cílem je spojenými silami vyhnat z Mléčné dráhy invazory Hetosu Sedmi. Spojenectví se především týká jen hospodářství a vojenské síly. Politické a ideologické názory jsou stále ještě těžce sjednotitelné, ale hrozivé nebezpečí Koncilu pro všechny galaktické národy je odsouvá do pozadí. GAVÖKu se proti Larům mnoho věcí nepodaří a neúspěchy snáší až do osmdesátiletky Kelosků. Po té GAVÖK dále existuje a vyvíjí se z něj stabilizující faktor uvnitř Mléčné dráhy, který je v průběhu let dále budován. Sjednocení Galaktiků, po dlouhou dobu nesplnitelný sen, nabývá konkrétních tvarů.

Cíl a struktura GAVÖKu se opět změní po založení Kosmické hanzy a jsou přizpůsobeny příkazům ID, která chce přijít na stopu superinteligenci Seth-Apophis a udělat protiopatření. Fórum GAVÖKu, jak se označuje vrchní grémium, se skládá ze zástupců všech členských národů. Po dokončení základního budování Kosmické hanzy a smrti předsedy, Mutoghmanna Scerpa, je GAVÖK v roce 424 NGL organizován takto:

  1. Je svazek národů na dobrovolném základě.
  2. Její členové jsou: Liga svobodných Pozemšťanů, Novoarkonidané, Akonané, Arasové, Antiové, Skokani, Těžcí, Epsalani, Unithani, Ertrusané, Siganci, Plophosané, Oxtorňané, Ferronové, Rudynové, Sempronesové, Rumalové a mnoho dalších inteligentních národů Mléčné dráhy. Posbiové mají ve Fóru stálého zástupce, aniž by byli plnohodnotnými členy. Haluťané se drží zpět. Celkový počet členů je 381.
  3. Fórum GAVÖKu zasedá podle potřeby v 2500 metrovém kulovitém křižníku MUTOGHMANN SCERP, který je pevně zakotven 51.543 světelných let od Sluneční soustavy blízko galaktického centra, jehož hustota hvězd dalekosáhle vylučuje objevení a ohrožení. Přesné souřadnice jsou známy jen vládním členům. Prezidentem Fóra je nyní Plophosan Pratt Montmanor.

Upravené předpisy GAVÖKu, platné od roku 127 NGL, obsahují následující body:

  1. členové GAVÖKu se zavazují hájit mezi sebou mír.
  2. vměšování do interních problémů členského národa přes GAVÖK je nepřípustné.
  3. členové GAVÖKu se zavazují k vzájemné pomoci proti každému nepříteli nebo útočníkovi, pokud napadený požádá o pomoc, a Fórum žádost schválí s nejméně čtyřpětinovou většinou. Předtím se ověří, jestli hrozba nemůže být odstraněna diplomatickými způsoby.
  4. GAVÖK nedisponuje žádnou vlastní bojovou flotilou. Má jen vlastní vlastní kurýrní lodě. Flotily zůstávají ve výlučně členským národům. Ve vážném případě vede Fórum svazky uvolněné členy.

Perry Rhodan je stálým pozorovatelem ve Fóru GAVÖKu. Zpravidla ale tímto úkolem pověřuje Reginalda Bulla. Fórum GAVÖKu je v bezprostředním kontaktu s Kosmickou hanzou. V roce 429 NGL nastupuje na místo GAVÖKu Galaktikum.