Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Tituly a hodnosti > Velký administrátor
hledat

Velký administrátor byl od 1. 1. 2115 titul ministerského předsedy nově založeného Spojeného impéria a po jeho rozpuštění 27. března 2329 přechází i do znovu založeného Solárního impéria.

Volitelnost

Velký administrátor byl každých šest let demokraticky volen Solárním parlamentem. Zvolit se mohl nechat každý občan Impéria, který dosáhl minimálního stanoveného věku.

Volební postup

V počátečních letech Solárního impéria byl Velký administrátor volen Solárním parlamentem. Aby byl zvolen, musel kandidát získat absolutní většinu hlasů. Nepodařilo-li se to, bylo provedeno druhé volební kolo, při kterém kandidátovi už stačila prostá většina hlasů. Po vstoupení v platnost změn ústavy Solárního impéria 30. dubna 2930 byl volební postup změněn. Na základě velkého množství přidružených kolonií a soběstačných systémů, měli oprávnění k volbě Velkého administrátora už jen obyvatelé Sluneční soustavy. Administrátor už nebyl volen Solárním parlamentem, ale přímo občany. Také v tomto volebním procesu potřeboval kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů; teprve ve třetím kole stačila prostá většina. Toto na obyvatele Sluneční soustavy omezené volební právo bylo v platnosti ještě v roce 3430, krátce před tím, než Perry Rhodan vyhlásil Případ Laurin. Při volbách po krizi s Rojem 1. srpna 3444 byli oprávnění volit všichni občané Solárního impéria. V těchto volbách získal Perry Rhodan od přibližně jednoho bilionu oprávněných voličů osmdesát procent všech odevzdaných hlasů. Mezi protikandidáty patřila například plophosská administrátorka Munisho Aerce a maršál Bout Terhera.

Nositelé

Jediným známým nositelem byl Perry Rhodan. 1. 1. 2115 byl zvolen Velkým administrátorem Spojeného impéria. Po rozpuštění Spojeného impéria v roce 2329 si titul zachoval jako šéf vlády Solárního impéria. Se zánikem Solárního impéria v roce 3460 skončil také úřad Velkého administrátora.

Jeho zástupcem byl státní maršál Reginald Bull. Za dob Spojeného impéria sídlil jako více-velkoadministrátor na Arkonu.

Tradice

Velký administrátor stál v tradici úřadu administrátora a Prvního administrátora. Byl chápán jako služebník lidu.

Pravomoci

Velký administrátor byl ministerským předsedou a hlavou státu Solárního impéria, generálním mocenským zmocněncem Lidstva. Úřad mu dával vrchní velení nad všemi zbraňovými systémy Impéria.