Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3460
hledat

1. ledna

CETUS (Eremer Torkint) přilétá na Potari-Pano, aby převzal části NATHANA (PR 672). Fitring Ammun provede vzpouru a je zabit Muszo Hetchicem, aktivuje ale před tím sebedestrukční zařízení. Základna je evakuována, Terft Nemetz zemře při explozi (PR 672)

2. ledna

Bonnetův člun dorazí k bezplanetárnímu sousednímu slunci v časové zóně Černého sektoru. Vzdá se (T 94)

5. ledna

CETUS přilétá do Archi-Tritrans (PR 672)

6. ledna

Muszo Hetschic převezme velení nad MUNA-TATIR (PR 672)

7. ledna

MUNA-TATIR odstartuje se všemi částmi na Terru (PR 672)

12. ledna

MUNA-TATIR vytvoří průnik. Leticron proklamuje Nové galaktikum (PR 672)

13. ledna

NATHAN odmítá přijímat data. Hetschic komentuje Leticronovu řeč přes Terra-TV (PR 672)

16. ledna

Rhodan nechá v platnost vstoupit nouzové zákony (PR 672)

17. ledna

Apol Detroyer pronikne do NATHANA a odstraní nemocný plazmatický segment; download se podaří (PR 672)

20. ledna

MUNA-TATIR odlétá s 14608 částmi do Quintova centra (PR 672)

Mnoho obyvatel solárních planet je evakuováno na Zemi; a Hainuova rodina zůstane dobrovolně na Marsu (PR 692)

leden

Thomas Kantenberg se dostane do Leticronova zajetí a je internován na Zabrijně (PR 689)

2. února

Bully potká Nellivera Herona. Na Zemi je vyhlášeno stanné právo Heron spáchá neúspěšný atentát na Bullyho (PR 673)

3. února

Heron je vyslýchán (PR 673)

4. února

Propuká povstání na Zemi (PR 673)

5. února

Časové tykadlo poškodí ASP-pole. Myrianad, stupce Eymontopa, se objevuje. Země a Měsíc odlétají (PR 673)

7. února

Kurz systému Země-Měsíc je stabilní (PR 673). Bonnet vyprázdní poslední láhev vína a otevře propust svého člunu (T 94)

12. února

Hetschic odveze všechny zásoby howalgonia a ynkelonia na Měsíc (PR 673)

16. února

8000 posbijských lodí přilétá do Sluneční soustavy (PR 673)

23. února

Země protne dráhu Venuše; ochranné štíty jsou aktivovány (PR 673)

1. března

ASP-pole se trhá. Supertěžcí a Larové proniknou do Sluneční soustavy. Bull přechází na palubu SISTINA (Efrem Marabor). Slapový měnič na Merkuru je zničen (PR 673)

2. března

Posbiové zničí 2000 SVE-křižníků (PR 673)

3. března

Atlan zakládá Nové Einsteinovo Impérium a působí jako jeho místodržící a pretendent (AHC 7)

4. března

Bitva o Sluneční soustavu (PR 673)

7. března

Země a Měsíc jsou vyzářeny, materializují se ale jen krátce v Archi-Tritrans; krátce na to jsou přeneseny do Maelstromu (PR 673, PR 676). SISTINA je zničena Myrianaskou lodí (PR 673) Leticronovy lodě obsadí Sluneční soustavu; Tifflorova rezervní flotila se stahuje (PR 673). Esto Gonschex a Goarn Den Thelnbourg jsou zajati na Titanu a odvezeni na Watsteyn (PR 680). Země a Měsíc se materializují v Maelstromu hvězd. Zemětřesení postihuje obě planety. Na Zemi se objevují záplavové vlny.

8. března

Sekce Quetroppa Impérium-Alfa se dostane mimo kontrolu, když Glovaare (Malý kondor) se v něm materializuje (PR 676; PR 677); Gucky a Lloyd zachrání několik lidí. NATHANOVA plazmatická komponenta zuří; Waringer, Čubaj a Kotčistovová se pokouší plazmu nahradit (PR 676)

9. března

Lineární pohony flotily selhávají. Lloyd pronikne k Howalgoniu uskladněnému v Quertroppě (PR 676)

10. března

Měsíční plazma se spojí a uklidní (PR 676)

počátek a střed března

Na Lary obsazených planetách Mléčné dráhy se objevují pyramidy Mastibekků. Tifflor přilétá s 9000 loděmi k Archi-Tritrans. Wadder Krermein, Carmone Pentinura a Peltszik Truminchco prchají se space-jetem z PP-III; Císař Karl se dostane jako černý pasažér na palubu. TREMINIA (Musco Hetschic) se vydává na pronásledování. Při příletu na Clearwater zabije Krermein Pentinura. Space-jet havaruje na Clearwater, poté co Císař Karl sabotuje pohon a rádiové zařízení. Dohodne se s Dreemery. Při útoku TREMINIA přijde Krermein a Truminchco o život (PR 674)

Pyramida Mastibekků přistane na Olympu. Alaya Krantek (Vario 500) se setká s Roctin-Parem. Dva genetikové Tak Bon a Yumeko Chandri spáchají atentát na larského velitele Kratos-Pyra. Krantek pronikne do pyramidy; ta exploduje. Roctin-Par zachrání Varia-500 (PR 675)

Caruh a Hainu a jeho čtyři děti Reginald, Merceile, Patulli a Sheila prchnou do solárního pásu asteroidů a připojí se k tamnímu hnutí odporu (T 160)

24. března

Odstíněný BOX-7149 (Goshmo Khan) odstartuje ze Země k průzkumnému letu a objeví kosmickou stanici Glovaarů (PR 677)

25. března

Lloyd a Gucky probudí Glovaarena; také Malý Kondor se probouzí. Při následném boji je zničena stanice. BOX-7149 musí nouzově přistát na Ellfatu (Medaillon) (PR 677, PR 678)

26. března

Lidé potkávají ploohnskou královnu Zeus a Muciery (PR 678

27. března

S pomocí Van Modersovy teorie může Goshmo-Khan zničit Zeusina pomocníka cyborga Fontaina. Zeus nabídne lidem dohodu a zruší blokádu lineárních pohonů (PR 678, PR 679) Na Ellfatu/Goshmos Castle je objevena pyramida (PR 679)

30. března

Rhodan, Orana Sestore a Mucier Rantho mohou vyřadit pyramidu (PR 679)

počátek dubna

Donald Freyer zachytí 450 let staré volání o pomoc. Danton, Kotčistovová, Gucky přilétají na Zannack a objeví invazi Ploohnů. Po den dlouhém letu přes kaverny planet jsou Ploohnové eliminováni Terranci a intrikami Horre l'Egera (PR 684)

Na sousední planetě Stiemond objeví Čubaj, Lloyd a Kosum další Ploohnskou invazi (PR 685)

7. dubna

Danzien Germell vyzve posádku MEBRECCO ke vzpouře. SPARTAC-teleskop lodi najde Mléčnou dráhu. Guide pronikne do nákladní lodi a mluví o Paradise. MEBRECCO přilétá k Paradise (PR 698)

10. dubna

Atlan pověřuje Ronalda Tekenera osvobozením Conschexe a Thelnbourga z Watsteynu (PR 680)

11. dubna

Conschex a Thelnbourg plánují útěk (PR 680)

12. dubna

Tekener se objeví ve Sluneční soustavě a je plánovaně zajat Supertěžkými (PR 680)

14. dubna

Conschex a Thelnbourg opouští tábor. Tekener doráží na Watsteyn (PR 680)

16. dubna

Na útěku před ještěry na Watsteynu proniknou Conschex a Thelnbourg do jeskynního systému (PR 680)

18. dubna

Atlan odlétá do PLÁSTVE 1000 a bere do sebe Tako Kakutu (PR 680)

19. dubna

Atlan/Kakuta se transmiterem dostávají na Watsteyn (PR 680)

21. dubna

Tekener se dozví o útěku hledaných (PR 680)

22. dubna

Tekener iniciuje povstání (PR 680)

27. dubna

Conschex a Thelnbourg vyvolají explozi (PR 680)

28. dubna

Tekener, Conschex a Thelnbourg jsou přesunuti na AXEL (PR 680)

duben

Permynt Fruuhst přistává na Weiskainu. Kirth MecNemon zničí jeho loď. 32591-Erk přilétá na Weiskain a odváží přeživší Terrance a Wully do Mléčné dráhy (T 256)

počátek května

IMPERÁTOR VII (Atlan) přilétá k Midway-Station. Delegace jen těsně unikne atentátu Larů (PR 681) Na Chemtenzu dochází k boji mezi Maahky a Terranci. Bulmer Agbost zavede Pozemšťany do hor; hlavní město New Dillingen je zničeno (PR 681). IMPERATOR VII přilétá na Chemtenz a evakuuje Terrance (PR 681). Chruq Khajim, ministra zahraničí Maahkské říše, přilétá na Chemtenz (PR 681). Při příletu k pětiúhelníku Gercksvira je zničena maahkská vlajková loď (PR 681)

3. května

Špatné počasí zpustoší osadu posádky MEBRECCO na Paradise (PR 698)

10. května

IMPERATOR VII přilétá do Gercksvira. Atlan, Conschex, Thelnbourg, Brester Tenhaven, Ortokur a Tulocky přistávají na Tocktonu (PR 682)

Přeživší ze Zookenovy skupiny naváží spojení s terranským obojem. 3-Erk a 32591-Erk opouští Mléčnou dráhu (T 256)

12. května

Na Tocktonu se Atlan pokouší navázat kontakt s 19 zakonzervovanými embryi (PR 682)

15. května

Je rozpoznána důležitost Granzera z Tocktonu; uznají Atlana jako dědice Lemurů (PR 681)

20. května

Lemurská embrya zaútočí na Atlana, Tenhaven ho zachrání. Embrya jsou zničena (PR 682)

21. května

Při vyhodnocování dat se Atlan dozví souřadnice všech lemurských slunečních transmiterů (PR 682)

konec května

KIZZOG přilétá na Peschnath. Atlan potkává Ermigou. Jerome Tecopah, Gray Noonka a Kjuan ze Sartosu prozkoumávají lemurský vrak. Čtyři specialisté Zamahr Neun Abartes, Tessan Amun, Ablither Greimoon a Stackan Mervan prozkoumávají loď. Goarn Den Thelnbourg aktivuje transmiter, který loď přenese. Ortokur a Tulocky proniknou do Ermigoiny základny. Ermigoa zničí svůj buněčný aktivátor a umírá (PR 683)

Abartes, Amun, Greimoon a Mervan se materializují se svým vrakem v Maelstromu. Dorazí na palubu vzduchem naplněné lemurské lodi. Konference mezi Zeus, Rhodanem, Deightonem, Bullym a Saedelaerem; Zeuse informuje o lemurské flotile. Čtyři specialisté objeví Mahsackenera Fronchie; krátce na to narazí na oddíl Artmacců a jsou zajati (PR 686)

Při výbuchu jedovatého plynu zemře Amun. REFORGER dorazí k lemurské flotile, vyslaná stíhačka je přitom zničena srážkou s lodí Artmacců; Saedelaere přežije díky Obleku zmaru. Greimoon je zabit energetickými řasami. Artmacc Gortsch zajme Saedelaereho; při boji ho Saedelaere zabije díky fragmentu Cappina. Saedelaere, Abartes a Mervan jsou přijati REFORGEREM a odvezeni k Zemi (PR 687)

22. května

Toronar Kasom odlétá s KERON a 10500 výzkumnými loděmi do Maelstromu. Energetické řasy zničí lodě. Na SAN ANTONIO zachytí Gucky impulzy Kasoma; trosečníci jsou zachráněni (PR 691)

Na Onyx (Iron II) objeví Gucky, Kasom, Metron Kaschart a Iwan Dixon u domorodce Psaltase molkexovou síť. Při návratu přes zemskou atmosféru je síť zničena (PR 691)

Atlan začíná s pomocí Cheberparczete Faynybreta z Quintova centra evakuovat Pozemšťany obydlené planety (PR 688)

Wazzer Jacintho rozpoutá na Czugmothu (Yarredosch II) válku jednoho muže, je ale zabit Leticronem. Milion lidí může uniknout (PR 688)

květen

Poslední použití stanice SI-RS-290 Gatasany (PR 809)

Na Agoppu se osvobodí Frank Eigk ze zkamenění, dostane přitom ale modrou barvu těla. Eigk, Frank Pamo, Simo San a Iniria Arouwa opustí planetu se space-jetem (T 138)

1. června

Posádka MEBRECCO až na Germella vstoupí do hor Paradise. Germell uprchne (PR 698)

5. června

Germell odvysílá souřadnice Mléčné dráhy a zemře při sebedestrukci korvety; Guide přežije (PR 698)

červen

Leticron a Yandikor preparují Thomase Kantenberga; prchne uprostřed zinscenovaného povstání na Zabrijna a je přijat posádkou QUENCHEN-459. ATlan nařídí odvoz Staromutantů z PLÁSTVE 1000. TALLAHASSEE (Ebenezer Krohl) přilétá k PLÁSTVI 1000; Kantenberg převezme Kakutu. Kantenberg prchne a teleportuje na loď Supertěžkých. Je odvezen na Zabrijnu a tam zabit Leticronem. Kakuta se přesune do Leticrona. TALLAHASSEE dorazí na Gäa (PR 689)

červen

Leticron používá své nové síly. Hotrenor-Taak přistane na Zabrijně. Kakuta prchne do dvou SVE-křižníků, které na to explodují. Převezme Supertěžkého Droggnara, je chycen Hotrenor-Taakem a rozdělen na několik set Hypnotů. Hotrenor-Taak přinutí fragmenty Kakuty přejít do Supertěžkého, které poté nechá zabít. Kakuta převezme jeho zástupce Laatnetor-Brecka, prchne ze Zabrijny a je zachycen lodí USO (Neyman Rugocsak). Z Naublus II je převezen na Gäa (PR 690)

červen

23 terranských lodí je zničeno Ploohnskou flotilou pod vedením královny Jaymadahr Conzentryn, ARCADIA (Hester Bouillon) může uniknout. MARCO POLO letí vstříc svazu. Dochází ke kosmické bitvě; Pozemšťané projdou Schlundem (PR 692)

červen

Ploohnská flotila sleduje terranské lodě. a Hainu potkává cyborga Schuyt-34027. Čubaj, Rorvic a a Hainu prozkoumávají planetu Clavia (Ploohnon II). Jsou zajati a převezeni na Kneys (Ploohnon IV). Rorvic se změní v Praploohna. a Hainu a Čubaj potkají slepou královnu Kayzihr Mandaynah. Ploohnové zajmou a Hainua, Rorvica a Čubaje (PR 694)

21. června

Janner Diana přijme vysokého Klaschoy Argtamayn Benzynurha (PR 694). Dolf Saydenstiker připravuje Antimolkexové bomby (PR 694). Zeus požaduje tři Mopoye (PR 694)

22. června

CRUISEN ZANDER startuje vyjednávat (PR 694)

23. června

CRUISEN ZANDER přilétá do Ploohnské galaxie. Gucky a Cam Naumath deponují dvě Antimolkexové bomby na Gragh-Schanath (PR 694)

24. června

Bomby jsou odpáleny, miliony tun molkexu zmizí v hyperprostoru; a Hainu, Rorvic a Čubaj jsou propuštěni. Je uzavřeno ústní příměří mezi Terranci a Ploohny (PR 694)

1. - 5. července

Na Ertrusu zuří mocenské boje mezi Stranou pro Ertrusské zájmy (PEI) a Ertrusským osvobozovacím komandem (EBK). Členové EBK Wargor Kenson, Quevamar Ablonth a Thorg Evagher proniknou do pyramidy Mastibekků a dozví se dějiny cizinců. S nakrátko získanými schopnostmi mohou PEI zničit a založit nové EBK (PR 695)

6. července

Greiko Kroiterfahrn dorazí do Mléčné dráhy. Hotrenor-Taak a Leticron sehrají podívanou na Tahunu. Agent USO Braunter „Goethe“ Schulz se pokusí proniknout ke Kroiterfahrnovi, jsou ale zajati (PR 696)

7. července

Schulz unikne vymývání mozku a unese Kroiterfahrna (PR 696)

15. července

Schulz a Tekener ukáže Kroiterfahrnovi trestaneckou planetu Kelouq (Vacca II) (PR 697)

16. července

Na Gäa se pokusí Kakuta informovat Kroiterfahrna; ten ho odmítne (PR 697)

18. července

Kroiterfahrn umírá. Schulz přebírá Kakutu a je s KENSINGTONEM vyslán, aby ho Larům přihrál do rukou (PR 697)

19. července

KENSINGTON přistává na Karramischu (Faltro) (PR 697)

22. července

Leticron vyslídí Schulze na Karramischu. Objeví Kroiterfahrnovu mrtvolu. Schulz unikne na palubě VELLIKA (PR 697)

července

Poslední členové opustí stanici SI-RS-290 (PR 809)

1. srpna

Zeus opakuje požadavek ohledně Mopoyů (PR 699)

5. srpna

Gucky a Čubaj odvezou tři Mopoye z Caysire (PR 699)

8. srpna

Zeus uvede Zemi a Měsíc v pohyb a vede je do Medaillonu. Mopoyové jsou předáni (PR 699)

10. srpna

Preparovaní Mopoyové explodují a zničí Zeus a její hrad. Tažné pole kolem Terra-Luna zanikne. Goshmo-Khan se smrtelně zasažen (PR 699)

11. srpna

Jaymadahr Conzentryn nabídne pomoc při stabilizaci orbitu (PR 699)

12. srpna

Terra a Luna zaujmou novou oběžnou dráhu kolem Medailonu (PR 699)

15. srpna

Umělá slunce nad Zemí jsou odpojena (PR 699)


Jarav Krengkow a jeho skupina začínají svou dlouhou stráž v pochodujícím robotovi Judith na Last Hope (PR 720)

Ernst Ellert doráží do Sluneční soustavy. Nechá se Koboldem přenést do Maelstromu (T 137)

Plophosané osidlují Grumbahr (Lanecova hvězda VI) (AHC 13)

Různé planety jsou osidlovány uprchlíky ze Sluneční soustavy: Eden IV (PR 792); Enjock (druhá vlna urpchlíků) (PR 739); No (PR 792); Tomalkeyn (Askamor) (PR 738, PR 739); Valichay (T 204)

Na Zemi narozena Bea Piper (PR 852)

Narozen Aras Markon Treffner (PR 954)