3461 - 3469

3461

Flotila Supertěžkých zaútočí na planetu Targriffe v Gaiyök-Echtry; terranský diplomat Navrus Ikeman je zavražděn pěchotou (PR 882)

3462

Před Koncilem prchající Ertrusané přistanou na Zaltertepe (Hefderad Alfa III) a založí kolonii Nagelia. Nepozorovaně tam také přistanou Siganci a uhnízdí se ve stromu v centru Nagelie (PR 914)

Vína

Gäa: Violetter Ramsang nouveau (AHC 13)

3463

Zaltertepští Siganci vyšlou vlajkovou loď, aby evakuovali kolonii na Pantobaru (Sedlo). Loď se už nevrátí (asi chycena Supertěžkými) (PR 914)

3464

Atlan vyšle siganské specialisty USO Sydell Ligulla, Apars Clonera a Varuse Lago, aby hledali Zaltertepe. Vybudují na Shuma základnu s pastí na kosmické lodě. Když se flotila Supertěžkých přiblíží k systému Hefderad, podaří se Sigancům zničit 57 lodí; ostatní se stáhnou, rozstřílí ale nejdříve základnu. Mozky Ligully, Clonera a Laga jsou umístěny v život udržujícím systému a vyvinou Sindbad-projekci (PR 914)

3465

Po povstání zničí Supertěžcí na Marsu osadu Little Melrose (PR 707)

Na Last Hope spáchá Vilur Santanos po pětileté izolaci sebevraždu. Jarav Krengkow nařídí další vzdělávací program (PR 720)

3466

Dřívější svobodný obchodní svět Salqira se stává ghettem, zatímco Terranci žijí v uzavřeném okrsku. Jiné národy se mohou pohybovat poněkud volněji (T 164)

Na Epsalu narozen Brush Tobbon (PR 963)

3467

Last Harbor: sňatek mezi Hiru Kamband-Jarvis a Tekererkou Lereille (T 285)

Narozen Paar Kox (PR 990)

Na Gäa (?) narozen Jen Salik (PR 969)

3468

Na Last Harbor narozen Rastor Kamband-Jarvis, syn Hiru a Lereille Kamband-Jarvis (T 285)

3469

Pod vedením O'Donnella začíná na Pearsonově planetě stavba Věže uvědomění (PR 928)

Aktuální data:
25.9.2021
1566 před NGL
10. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459482.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!