Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Solární impérium
hledat

Solární impérium je státním útvarem Terranců, který 1. ledna 1990 vzešel ze Třetí moci.

Politická struktura

Vládní struktura

V čele Solárního impéria stál zpočátku První administrátor. Po rozpadu Spojeného impéria si jeho následovník ponechal titul Velký administrátor. Až do zmizení Terry během Larské invaze v roce 3460 byl Perry Rhodan bez přestání Velkým administrátorem. Jeho zástupce byl Státní maršál a Více-velkoadministátor Reginald Bull.

Solární maršál Julian Tifflor úřadoval od obnovy Solárního impéria po roce 2329 jako ministr obrany a druhý zástupce. Ministrem financí a hospodářství Solárního impéria byl Homer G. Adams. Arno Kalup byl dlouholetým ministrem pro vědu. Po jeho smrti přešel úřad na Geoffry Abela Waringera. Allan D. Mercant byla až do své vraždy během Krize Druhá Genesis šéfem Solární kontrarozvědky. Jeho nástupcem se v roce 2909 stal Galbraith Deighton.

Sídlo vlády

Sídlem vlády je Imperium-Alfa v Terranii. Tam se nachází jak centrum vlády, tak velení Solární flotily. Sídlem Solárního parlamentu je Solar Hall v Terranii

Působnost Solárního Impéria

Oblastí vlivu byla zpočátku Sluneční soustava, během jeho rozkvětu ale i velký počet terranských kolonií. Terranské kolonie se nacházejí většinou v galaktické Westside. Tvořilo prakticky vždy politickou vlast pro roztroušené potomky Terranců, a nabízelo jim nutnou ochranu. Ochrana byla zaručena vedle Solární flotily také Solární kontrarozvědkou (SolAb).

Solární Parlament

Solární parlament je rozhodovacím grémiem Solárního impéria.

Flotila

Flotilou Solárního impéria byla Solární flotila.

Dějiny

Solární impérium bylo oficiálně založeno 1. 1. 1990. Vládním radou byl Perry Rhodan jako První administrátor. Solární kontrarozvědka (SolAb) a Solární flotila se starala o jeho ochranu.

Po odstoupení Atlana z postu Imperátora Gonozala VIII. Velkého impéria 31. 12. 2114 se Solární impérium 1. 1. 2115 spojí s Velkým impériem Arkonidanů do Spojeného impéria. O ochranu se stará spojená flotila a na vnitropolitické úrovni Galaktická kontrarozvědka (GalAb). Po založení neutrálního, ale z větší části Spojeným impériem financované United Stars Organization (USO) 1. 7. 2115 jako policejní organizace galaktické aliance, je chráněno i na zahraničně-politické úrovni.

Po pozvolném úpadku Spojeného impéria a jeho oficiálním rozpuštěním 27. 3. 2329 a odstranění vnitropolitických potíží vnikne znovu Solární impérium. Povstání tajného spolku Černá hvězda pod vedením Obmana Plophosu Iratio Hondra je zmařeno.

Po oslabení převážně útoky První vibrační moc a jejich Dolanů v roce 2437 dochází ke vzrůstajícímu roztřišťování Solárního impéria.

Po změnách ústavy Solárního impéria 30. 4. 2930 jsou už oprávněni jen obyvatelé Sluneční soustavy k volbě Velkého administrátora.

Volební právo bylo v platnosti ještě v roce 3430, kdy Perry Rhodan vyhlásil případ Laurin; v roce 3444 byly oprávněny k volbě znovu všichni občané skoro 1500 členských světů. Kdy se nová změna ústavy konala není známo.

Konec Solárního impéria nastal v roce 3460 se začleněním Mléčné dráhy do Hetosu Sedmi a útěkem Terry a Luny do Maelstromu hvězd.

Expanze a úpadek

 • 1981 první terranská kolonie na Venuši
 • 1983 počátek terraformace Marsu
 • 2003 kolonizována Siga (PR 150)
 • 2026 kolonizován Ertrus (PR 150)
 • 2028 kolonizován Plophos
 • 2045 kolonizován Epsal (PR 100)
 • 2326 kolonizováno 462 světů
 • 2329 kolonizováno 802 světů ve 682 sluneční soustavách, 1114 světů se základnami (PR 193)
 • 2400 kolonizováno 1112 světů ve 1017 sluneční soustavách, 1220 světů se základnami
 • 2435 kolonizováno 1151 světů ve 1017 sluneční soustavách, 1220 světů se základnami

Po střetnutí s První vibrační moci a jejími Dolany v roce 2437 došlo k oslabení Solárního impéria. Poté se kvůli vzrůstajícímu rozptylování o Solárním impériu mluví jako o takzvaném Umírajícím impériu.

V době Případu Laurin po roce 3430 se největší hvězdné říše vniklé z terranských kolonií spojí proti Solárnímu impériu a vytvoří Protipozemskou koalici (PR 400):

 • Carsualský svazek s 919 systémy
 • Impérium Dabrifa s 614 systémy
 • Středogalaktická unie (ZGU) s 562 systémy

Kromě nich v roce 3430 existovaly čtyři hvězdné říše střední velikosti:

 • Rossova koalice s 311 systémy
 • Fracowitzovy systémové státy s 223 systémy
 • Tareyské bratrstvo s 201 systémy
 • Šomonský řád s 193 systémy

Z nezávislých systémů jich 1385 platilo za systémy věrné Teře, zatímco 1405 dalších systémů bylo označováno za absolutně soběstačné (PR 400)

Kromě toho se objevili další nezávislé zájmové svazky:

 • Nomádi
 • Piráti pod Tipou Riordanovou
 • Prospektoři
 • Vědci v Newtonově soustavě

Další skupinou byli Svobodní obchodníci, kteří byli těsně asociováni k Solárnímu impériu

Po zdánlivém zničení Sluneční soustavy se v roce 3433 pokusil generální koordinátor a ministerský předseda systému Kekile Eysbon Herrihet založit s 1385 Teře věrnými světy následnické impérium.

V 35. století bylo téměř 6000 světů kolonizováno Terranci. Počet obyvatel se dal jen těžko odhadnout. Například asi o 1000 let dříve kolonizovaný, hospodářsky zaostalý, nezávislý koloniální svět Taura v systému Epihilon měl v roce 3430 přibližně 2 miliardy obyvatel (PR 400). Členské světy Solárního impéria měli tedy v roce 3444 přibližně jeden bilion oprávněných voličů. Obyvatelé všech světů osídlených Terranci se tedy počítaly na bilióny lidí.