Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Mars
hledat
Astronomická data:
Průměr:6794.4 km
Doba rotace:24 h 37 m
Doba oběhu:686.98d
Pořadí od hvězdy:4
Počet měsíců:2
Soustava:Sluneční soustava
Obyvatelé planety:
Pozemšťané

Mars (šuwašsky: Lillebo, v řeči Mocných: Shjemath = Rudý písek, lemursky: Lahmu) je čtvrtou planetou Sluneční soustavy. Rovníkový průměr: 6794.4 km. Mars se kolem své osy otočí za 24 hodin 37 minut. Má dva měsíce: Phobos a Deimos.

Dějiny:

Útočiště Šuwašenů

V podzemních jeskyních Rudého písku narazil Rytíř Hlubiny Permanoch z Tanxbeechu kolem 2 milionů let před Kristem na rozstříštěnou skupinu Šuwašenů. Své útočiště nazývali Lillebo. Šuwašové utíkali před vzbouřenými roboty a ukryli se. Šuwašové byly později Permanochem evakuováni na třetí planetu Zemi, poté co se Mars pomalu stával neobyvatelným.

Šuwašové žili také v Andromedě a DaGlauši. Jejich různé základny byly spojeny přes INQUO. Od terranských/neomarťanských archeologů byly Šuwašové později nazváni Staromarťané.

Kolonizace

Terraformace a kolonizace Marsu začala po roce 1980. Prostředí přizpůsobení prvoosadníci a jejich potomci si dávali před jméno "a", jako například Tatcher a Hainu, později to dělali i významní Marťani. Hlavní město bylo pojmenováno po generálu Lesly Pounderovi Pounder-City. Později byli na Marsu osídleni také Polospáči (1982), Swoonové (2040) jako specialisté na stavbu strukturálních kompenzátorů, a po zkáze Trampu také 28 Iltů (2045).

Mars byl Solárním impériem přebudováván na obchodní svět srovnatelný s Arkonem II. Astroporty měli jméno Marsport. Díky pozdější transmiterové cestě se Olymp stal konkurencí Marsu. Po zničení Solárního impéria Hetosem Sedmi, zabrali Těžcí ve Sluneční soustavě Mars a Ocelovou pevnost Titan.

V roce 3586 obsadí Mars Loowerové a zřídí tam Devítivěžák.

Monos

Co se dělo s Marsem za dobu Monosovi vlády je nejasné. Nebyl připojený k Zemskému Simu-Sense. Protože 5D technika byla ve Sluneční soustavě blokována, byl Mars pravděpodobně opuštěn.

Mars jako Sampler-svět

Mars se projeví jako Sampler-svět, s přechodem z Parresa do Arresa. Průchod Mars-Arresum byl střežen Rytířem Hlubiny Permanochem z Tanxbeechu. Nazýval Mars jako Shjemath (Rudý písek)

Přechod z Marsu do Arresa končil v Arresu na Ayindijském světě Oosinom. Časoprostorové nepravidelnosti vedli ke gravitační šokové vlně, která zpustošila povrch Marsu. Permanoch odrazil jeden průlom Ayindiů a zničil planetu Oosinom.

Rytíř Hlubin se nechal před dvěma miliony let zakonzervovat se svou rytířskou lodí na Marsu. Konzervující přístroje ale během doby vypadli.

Zóna smrti

Časoprostorové oslabení na základě skoku do Arresa bylo zodpovědné za vznik 1. Zóny smrti kolem Sluneční soustavy. Na základě experimentů Porleyterů u M 13 a M 3 došlo k dalšímu časoprostorovému oslabení, které bylo zodpovědné za vznik 2. Zóny smrti kolem Arkonu a Hyperdimového Atraktoru u M 3. Maciuunensory Arcoanů nasávali svou energii z oslabených bodů do svého "prostředí".

Mars a Abruse

Přes přechod do Arresa se 22. ledna 1217 NGL materializovala na Marsu Krystalická tříska Abruse a začala krystalizace Marsu.

V poslední sekundě se podařilo evakuovat 1.600.000 obyvatel Marsu. Za posledního člověka narozeného na Marsu oficiálně platí 2. pilotka LEIFA ERIKSSONA Klyna Valerys, která se narodila během evakuace 4. února 1217 NGL.

Záření Abruse se rozšiřovalo dále do Sluneční soustavy. Byla připravena evakuace Sluneční soustavy. Ayindiům se ale podařilo vyměnit zkrystalizovaný Mars za archivní svět Trokan z Arresa.

Návrat Marsu

Při zhroucení Mostu do nekonečna byl Trokan znovu nahrazen Marsem. Tento Mars nejevil ani stopy po terraformaci ani stopy Abruse, pochází tudíž z domnělé parareality. Při znovu osidlování Marsu nedocházelo k cílenému osidlování těmi, kteří ho museli kdysi opustit. Hlavní město bylo nazvané New Pounder City.

V roce 1333 NGL na Marsu žilo asi 20.000.000 osadníků.

Mars kolem 1 miliardy let po Kristu

Cor'morianům se podařilo z daleké budoucnosti využít časoprostorové zvláštnosti vráceného Marsu a skupinu novokolonistů odvezli 1.000.000.000 let do budoucnosti.

U novokolonistů se jednalo o náhodně vybranou skupinu Terranců, kteří během tiskové konference byly společně s Perry Rhodanem a Reginaldem Bullem v antickém vznášejícím se autobuse z dob bývalého osídlení Marsu.

V této budoucnosti se Mléčná dráha jmenovala Vaaligo a Mars Balance B. Měl společně s Balance A alias Terrou vést Vaaligišský Roj.