Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 1982
hledat

29. března

hudební skladatel Carl Orff umírá v Mnichově (AHC 13)

konec května

Rhodan a ID navštíví (za časové dislokace) Barkon a zabraňují katastrofě. Návštěva trvá tři měsíce (PR 32)

červen

tři kosmické lodi Třetí moci jsou napadeny Skokany (PR 28). Rhodan letí pro telepatický vysílač na Poutník (PR 28)

agenti Skokanů přistávají na Venuši a Zemi (PR 29)

28. června

Rhodan posílá Juliana Tifflora do akce; je mu profesorem Kärnerem, Haggardem a Manolim implantován telepatický vysílač (PR 28)

29. června

Tifflor je přijat Adamsem a s K-9 (Conrad Deringhouse) je vyslán k Veze (PR 28)

červenec

Skokan Orlgans zajme posádku K-9, tvořenou Tifflorem, Klausem Eberhardem, Humpry Hifieldem, Felicitou Kergonovou a Mildred Orsonsovou (PR 28)

28. července

na Beta-Albireo pronásleduje SOLAR SYSTEM (Rod Nyssen) ORLA XI (PR 29)

29. července

Tifflorova skupina prchne z K-9 a přistane na Snowman (Beta-Albireo II). Orlgans volá na pomoc své příbuzné (PR 29)

31. července

Etztak, patriarcha Orglanova příbuzenstva, doráží do soustavy Beta-Albireo. Gucky je vysazen na Snowman (PR 30)

1. srpna

Mouselet je Etztakem vyslýchán a zemře sílenstvím (PR 30)

2. srpna

Gucky slídí na ETZ XXI. Tifflor a Eberhard vyřadí průzkumný oddíl Skokanů (PR 30)

STARDUST II se vrací zpět na Terru (PR 31)

3. srpna - 4. srpna

na Zemi je nasazením Anne Sloaneové, Tako Kakuty, Iši Matsu, Tanaka Seika, Kitaje Išibašiho, Wuria Sengua a Gorašina zabráněno převetí Terranie a New Yorku Skokany přeprogramovanými roboty (PR 31)

5. srpna

Skokanská základna na Titanu je zničena (PR 31)

17. srpna

Rhodan přilétá na Poutníka a od ID dostává dva fiktivní transmitery. ID ho poprvé převeze na Barkon a v čase (viz květen 1982) (PR 32). S transmiterem způsobí flotile Těžkého Tophtora velké ztráty (PR 32).

Rick Pentagor označuje Karythišský trojúhelník Slunečním ohněm. Výbuchem kyslíku je zničena Venušská osada Exopart; Ray Mendoza může těsně uniknout. Pentagor objeví 15km dlouhou kometu; Mendoza se k němu připojí a jsou znovu napadeni. Pentagor pozná v Mendozovi zapalovače; Mendoza se pokusí spáchat ve Slunci sebevraždu, zničí Skokanskou loď a je Pentagorem zachráněn. Chirurgická operace neutralizuje jeho nekontrolovatelné schopnosti (T 343)

Nad Terrou je Topthorova flotila zahnána; jen vlajková loď unikne (PR 33)

září

Crest a John Marshall vypracují plán školení schopností stále většího množství mutantů. Zakládají tréninkové centrum v prostoru venušského velitele, které Marshall označuje jako Port Teihard (H)

září - říjen

Etztak rozkáže Orlganovi shodit arkonskou bombu na Snowman. Tifflorova skupina naváže kontakt s Polospáči. Gucky ochromí Orlganovu loď, která nozově přistane na Snowmanu. Orlgan a jeho posádka zahyne v atomovém pořáru. Tifflorova skupina a padesát Polospáčů je odvezena (PR 33)

25. listopadu

Terranská Světová vláda je ustavena (PR 34)

počátek prosince

CENTURIO (Conrad Deringhouse) je uveden do služby (PR 34)

Levtan přilétá na Terru a informuje Rhodana o velkém shromáždění Skokanských patriarchů na Gorru/Goszulově planetě (221-Tatlira II). Levtan díky sugesci Kitaje Išibašiho přijme fingovaný film. Když je Levtan na Goszulově planetě Etztakem podroben výslechu, je zabit Marshallem telepatickou cestou. Marshall, Tama Jokida, Kakuta a Išibaši mohou prchnout (PR 34)

27. prosince

STARDUST přilétá do soustavy Tatlira. Gucky se vplíží na palubu FRER LXXII (PR 35)

konec roku

část Polospáčů je vysazena na Marsu (PR 33, T 8)


založen Pentagorský sirotčinec (T 343)