Venušská pozitronika

Venušská pozitronika byl velící mozek arkonské základny na Larse/Venuši.

Historie

8010 před Kristem

Když Arkonidané pod velením kapitána Larsafa v roce 8010 před Kristem objevili Sluneční soustavu a podle tradice jí nazvali po objeviteli Larsafova soustava, vybudovali na Larse kolonii a vojenskou základnu vestavěnou do tabulové hory. (Ve skutečnosti dostal Kerlon, velitel arkonidské expedice, dostal od Cresta da Zoltrala souřadnice Larsafovy soustavy. Jednalo se tedy spíše o cílený přílet než o objev.)

Základna byla vybavena výkonným pozitronickým mozkem, který poslouchal jen Arkonidany, a vedle těžkých dezintegrátorů disponovala také hangárem s několika kosmickými stíhačkami.

Nic z toho ale nepomohlo proti Druufské překrývací zóně, která Larsafovu soustavu zasáhla. Poté co několik kolonistů zmizelo, byly obyvatelé základny na Atlanův rozkaz evakuováni na Larsaf III.

1971

V roce 1971 dostal tefrodský admirál Hakolin od Faktoru II Mistrů ostrovů rozkaz, aby 10. června 1971 zničil AETRON na Měsíci, aby tak zabránil setkání lidí a Arkonidanů. Jeho loď RAWTHOR přiletěla přes transmiterovou trasu do Mléčné dráhy a dorazila 7. června do Sluneční soustavy.

Během čekání prozkoumávala soustavu a přiblížila se po objevení velkého naleziště surovin k Venuši. Pozitronika pevnosti nechala loď přiletět, zabránila ale jejímu návratu do kosmu tažnými paprsky, poté co Tefrodi neodpovídali na arkonidské radiogramy a pozitronika je proto začala považovat za cizí národ.

Admirál Hakolin vypustil pěchotu pod svým velením, která všemi prostředky bojovala proti pevnosti, aby umožnila RAWTHORU odstartovat, ale marně. RAWTHOR v zoufalém pokusu odstartoval s plným zrychlením a byl ještě v atmosféře zničen děly Venušské pozitroniky.

Přeživší Tefrodi buďto spáchali jako Hakolin sebevraždu, nebo padli za oběť vegetaci Venuše.

1972

Perry Rhodan objevil základnu teprve v roce 1972. Objevené stíhačky dokázaly svojí kvalitu při akci v systému Vega a Venušská pozitronika byla dlouhou dobu důležitým pomocníkem při budování Solárního impéria.

Teprve v roce 2130 převzal NATHAN na Měsíci úkoly Venušské pozitroniky.

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!