Menu
Astronomická data:
další jména:Tanos
Galaxie:Mléčná dráha
typ hvězdy:A0V
Poloha soustavy:27 Ly od Země
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:42 {původně 43}
Známé planety v soustavě:
Ferroni, Ikasové, Tankani, Hoodhirové

Namodrale bílá Vega je s šestapadesáti násobnou svítivostí Slunce nejjasnější hvězdou v souhvězdí Lyry, asi 27 světelných let od Sluneční soustavy. Lemurové označovali Vegu jako Tanos a osídlili soustavu na základě relativní blízkosti jako jednu z prvních planetárních soustav. (Podle nejnovějších astronomických pozorování je vzdálena 25.3 světelných let. Stáří Vegy je odhadováno na 300 až 350 milionu let.)

Soustava Vega disponovala podle arkonidské pozitroniky na GOOD HOPE původně 43 planetami. Když tam Perry Rhodan v roce 1975 během topsiderské invaze dorazil, nacházelo se tam jen 42 planet.

Vega I - Maldonaldo

Žhavá, téměř tekutá planeta, 22.8 mil. km od hvězdy

Na Maldonaldo byla v roce 1344 NGL uvedena do provozu protistanice nádraží BACKDOOR z Merkuru.

Po 22. květnu 1345 NGL se musí Linie 1 uzavřít, protože je pravděpodobné, že Dantyren prozradil její stanoviště Terminační koloně. Komandem pod velením Bullyho je zařízení na Maldonaldo rozebráno a naloženo na loď, zbytky které se nedali transportoval, byly zničeny.

Vega II až V

žádná dostupná data

Vega VI - Pigell

Vzdálenost od hvězdy: 498 mil. km, gravitace 1.22 g, průměr 13897 km

Vega VII - Reyan

Vzdálenost od hvězdy: 590 mil. km, gravitace 1.22 g, průměr 13897 km

Vodní svět Reyan byl kolem 6000 před Kristem kolonizován Ferrony. V podzemních produkčních zařízeních se nacházely tajné výzkumné areály.

Vega VIII - Ferrol

Vzdálenost od hvězdy: 1835 mil. km, gravitace 1.4 g, průměr 16888 km, počet měsíců: 2 (na menším z nich se v roce 1975 nacházel zajatecký tábor pro Topsidery)

Ferrol je rodným světem Ferronů

Vega IX - Rofus

Gravitace 1.02 g, průměr asi 12000 km

Zemi podobná planeta Rofus byla kolem 6000 před Kristem kolonizována Ferrony. Hlavním město Rofusu se nazývá Tshugnor. (poznámka: ačkoliv je Rofus o hodně podobnější Zemi než Ferrol, není známo nic o jeho lemurské kolonizaci)

Vega IX a půl - Ambur / Poutník

Mezi Vegou IX a Vegou X je signifikantní mezera. Nacházela se zde planeta Ambur, později nazývaná Poutník. ID přesunul planetu Ambur v roce 1945 asi 10000 let do minulosti a do soustavy Vega, aby tak položil první stopu pro galaktickou hádanku. (poznámka: Ambur podle PR 1000 a PR 2000 nepochází ze soustavy Vega, ale vznikl před asi 14 miliony lety rozdělením stejnojmenné domovské planety Vojaridů v galaxii Fornax)

Vega X - Ablon

Průměr 6750 km

Na Marsu podobném světu Ablon byla teprve nedávno založena lidská kolonie.

Vega XI - Carpa

Po terraformaci byla na Cerpě rovněž založena kolonie.

Vega XII - Lossoshér

Počet měsíců: 3, planeta Lossoshér je tvořena jediným vodíkovým oceánem. (poznámka: planeta dostala své jméno pravděpodobně na počest ferronského vědce Lossoshéra. Takovéto označení po 8000 letech ferronských letů do kosmu nepřipadá pravděpodobné.)

Vega XII A až XII C

Tři velké měsíce Vega XII A až XII C měli všechny atmosféru.

Vega XIII - Groll

Počet měsíců: 2, Groll má atmosféru z metanu, vodíku a hélia. (poznámka: planeta dostala své jméno pravděpodobně na počet terranského pilota Grolla. Takovéto označení po 8000 letech ferronských letů do kosmu nepřipadá pravděpodobné.)

Vega XIII A a XIII B

Groll má dva měsíce, které se označují jako XIII A a XIII B, bráno zevnitř. Na XIII B, který se pro svou velkou oběžnou dráhu dá prakticky považovat za planetu, našel ferronský vědec Lossoshér v roce 1975 pyramidu, která představovala zajížďku z přímé cety ke světu věčného života v galaktické hádance.

Vega XIV - Gol

Gravitace 916 g, průměr 434000 km, několik měsíců. (poznámka: podle PR 1095, AT 26 a několika románů s Walty Klacktonem je 14. planeta Rustoner)

Vega XV - Hoodhir

Gravitace 3.97 g, vodíkový obr je obýván Hoodhiry, trpasličími potomky Maahků. Zdejší teplota ale byla pro Maahky příliš nízká. Hoodhiroví žijí v těsné symbióze se svými domy.

Vega XVI až XXVII

žádná známá data

Vega XXVIII

Počet měsíců: 1, Wega XXVIII byla obrovská, Jupiteru podobná planeta s metanovou-amoniakovou atmosférou

Iridul

Plutu podobný ledový měsíc Iridul nemá žádnou atmosféru a má gravitaci 0.95 g. Terranci si zde po zabrání STARDUST II během topsiderské invaze vybudovali malou strážní základnu. Krátkodobě tam byli umístěni dr. Frank M. Haggard a John Marshall, dokud Perry Rhodan na Zemi nevyškolil posádku pro neočekávaně získanou bitevní loď arkonidské imperiální třídy.

Vega XXIX až XXXIII

žádná známá data

Vega XXXIV - Polární záře

Za Monosovy éry zde WIDDER založil stanici Polární záře. (poznámka: planeta své jméno pravděpodobně obdržela na počest výše uvedené stanice. Takovéto označení po 10000 letech ferronských letů do kosmu nepřipadá pravděpodobné.)

Vega XL - Calvermann

Počet měsíců: 6 (5). Vega XL byla popisována jako životu nepřátelská obří planeta se zářivou, narudlou a hustou jedovatou atmosférou. Jeden ze šesti měsíců měl jeden vlastní satelit. Na největším měsíci si Topsiderové v roce 1975 po útěku z Ferrolu vybudovali kosmickou pevnost. Na ostatních pěti měsících byly zřízeny obranné a zaměřovací stanice. Měsíc s hlavní základnou Topsiderů byl v roce 1975 zničen na rozkaz Perryho Rhodana gravitačními bombami. (poznámka: planeta dostala své jméno pravděpodobně na počet terranské pilota Calvermanna, jehož jednomístná stíhačka shořela v atmosféře. Takovéto označení po 8000 letech ferronských letů do kosmu nepřipadá pravděpodobné.)

Vega XLI až XLII

žádná známá data