Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Poutník
hledat
Astronomická data:
Další jména:Ambur
Průměr:8000 km

Poutník (vojaridsky Ambur), také známý jako Planeta věčného života, byl sídlem superinteligence ID v době její prvního setkání s Terranci v roce 1976. Poutník se podobal planetě rozříznuté na úrovni rovníku na dvě poloviny. Vznikla kdysi rozdělením domovské planety Vajaridů Ambur, která se před dávnými časy odpoutala ze své neznámé soustavy v galaxii Laxaron. Druhá polovina Amburu byla proměněna na energii, která byla potřeba pro transport druhé poloviny z Laxaronu do Ammandulu. Kruhovitý povrch o průměru 8000 kilometrů byl chráněn polokulovým energetickým polem, v jehož zenitu se vznášelo umělé slunce.

Na povrchu se nacházela přírodní krajina s bohatou faunou a flórou ze všech epoch a míst galaxie. Obrovské vodopády padaly do velkých řek. Nacházeli se tam i inteligentní tvorové. Počasí bylo řízeno technickými prostředky a ID. Jediné město na Poutníku byl Ambur-Karbush, takzvané Město strojů. Nacházel se v něm také fyziotron ve kterém se prováděla buněčná sprcha. Neviditelný energetický štít chránil Poutníka před objevením, jen pokud ID chtěl, dal se Poutník objevit.

Poutník nepatřil k žádné sluneční soustavě, ale pohyboval se na eliptické dráze kosmickým prostorem. Ohniskem této elipsy byly Sluneční soustava a Vega. (jiný zdroj uvádí jako druhé ohnisko takzvaný "bod návratu". Kompletní oběh měl trvat 2 miliony let (T 176))

Historie

1945

Poté co ID k sobě přivedl devítiletého Perryho Rhodana, a vzbudil v něm touhu po hvězdách, přesunula superinteligence poloplanetu o 10000 let do minulosti a umístila jí do soustavy Vega na pozici mezi devátou a desátou planetu.

1976

Ve Fyziotronu, který se nacházel ve strojním městě Ambur-Karbush na Poutníku, dostal Perry Rhodan 17. ledna 1976 svou první buněčnou sprchu, jeho biologický věk byl zastaven na 39 letech. Stejně tak dostal Reginald Bull a mnoho členů první hodiny Třetí moci buněčnou sprchu. Až do roku 2326 navštěvovali Poutníka každých 62 let k obnovení buněčné sprchy.

2326

V roce 2326 nechal ID Poutníka zničit atomovým požárem, protože prchal před neznámým nebezpečím, které bylo zpočátku interpretováno jako potenciální probuzení supraheta, později se ale ukázalo, že se ve skutečnosti bál objevení zmanipulovaného Roje.