Power

Astronomická data:
Soustava:Twin
Vzdálenost od hvězdy:80 mil. km
Gravitace:0.76 g
Atmosféra:kyslíková

Power je velmi stará, neživá pouštní planeta s gravitací 0.76 g. Nejmenší z osmi planet systému Twin měla jen velmi slabou kyslíkatou atmosféru.

Historie

Na severním pólu Poweru se nacházely tři pyramidy, jedna vytvářela tažný paprsek, druhá poutací pole, která zadržela neoprávněně se materializující lodě v soustavě a donutila je k přistání. Lodě byly kromě toho ještě ostřelovány vysoce výkonnými pulzátory, aby byla vyřazena eventuální obrana.

Icho Tolot, který se na základě své konstituce vyrovnal s re- a dematerializací bez ztráty vědomí, zničil jedním dělem CRESTU II pyramidy. Loď se přesto zřítila na Power a byla poškozena.

Při průzkumu byla kromě jiného objevena pohřešovaná explorerská loď OMARON, která se při pádu roztříštila, a její členové posádky byli podivuhodně mumifikováni. Kromě toho se zjistilo, že na zničeném severním pólu planety začal vznikat oranžový energetický sloup, který začal Power rozkládat, a jeho hmotu posílat k oběma sluncím, která hmotu vyzařovala k neznámému cíli. Byla to pojistka, která měla inteligentní bytosti, které přežili a zničili pyramidy na pólu, zničit.

K průzkumu transportního pole byl vyslán shift Conrada Nosinskyho, který při analýze zjistil, že jako vedlejší efekt rozkládání Poweru došlo k deformaci atomů vodíku, které přestaly být schopni se slučovat s kyslíkem a tak se veškerá voda rozštěpila, a nedala se vyrobit ani uměle. Kromě toho objevil, že průběh času v transportním poli se asi 100x zpomalil.

Na zpáteční cestě ke CRESTU II Nosinsky zmizel a byl prohlášen za nezvěstného. Ve skutečnosti ho zařízení, které ovládalo likvidaci Poweru, kvůli ochrannému štítu shiftu považovalo za objekt, který se chtěl vyhnout zničení na Poweru. Proto byl transportním polem transportován k další ničivé zkoušce na Septim.

Krátce na to, co byl CREST II zase letu schopný, ovšem bez zásob vody, se Power definitivně rozpadl. Kvůli neznámému efektu ovlivnila absence Poweru stabilitu druhé planety.

O něco později se všechny planety zahalily do nepropustného oranžového ochranného štítu, s výjimkou, lákavé, svůdně vypadající, Zemi podobné planety Septim. Planeta byla tedy zvolena za další cíl průzkumu.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!