Menu

Tolot, Icho

(přesměrováno z: Icho Tolot)
Informace o postavě:
Místo narození:Halut
Úmrtí:-
Výška:3,50 m
Národ:Haluťané
Popis:čtyřruký, polokulovitě formovaná hlava se třema očima
Tituly:Nositel buněčného aktivátoru, Nositel čipu buněčné aktivace
Tolot, Icho
Tolot, Icho
© VPM kg.
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 200: Cesta do Andromedy
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 2005: Ztroskotání v NOCI
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Icho Tolot je halutský vědec, který platí za jednoho z největších přátel lidstva. S přibližně 58 700 lety – 55 000 roků přitom proběhlo v časové smyčce v cyklu Lemuria – je to nejstarší žijící Haluťan.

Vzhled

Je to zcela typický Haluťan. Při výšce 3 a půl metru a téměř dvou tunách hmotnosti je to respekt budící protivník.

Charakter

Tolot je čestný a upřímný. Jako všichni soukmenovci si nadevše cení své nezávislosti. Miluje dobrodružství. Když začal se studiem lidstva, byl nadšen jeho potenciálem. Jednopohlavní Tolot si postupně k Pozemšťanům vyvinul jakýsi mateřský instinkt, považuje je za své „děti“ a loajálně stojí po jejich boku. Zvlášť pevné přátelství ho pojí s myšobem Guckym.

V průběhu svého dlouhého života prozatím Icho Tolot přivedl na svět pouze jediné dítě. Krátce po narození 23. února 3581 byl však novorozenec zastřelen při potyčce (PR 731). Díky paměťové manipulaci, provedené Jii'Nevever, však Icho Tolot po roce 1290 NGL na své dítě a jeho osud zapomněl (PR 1930). Teprve díky kontaktu s Elementem temnoty v říjnu 1347 NGL byly ztracené vzpomínky obnoveny (PR 2488).

Přátelské oslovení spočívá u Haluťanů v přidání přípony „-os“; Icho Tolot tak Perryho Rhodana, s nímž ho pojí pevné přátelství, příležitostně oslovuje Rhodanos. Ten mu na oplátku říká Tolotos (poznámka: původní Tolotův charakter se zřejmě změnil díky vztahu k lidstvu, jelikož jeho takřka mateřský instinkt je jinak u samotářských Haluťanů nemyslitelný).


Dějiny

Icho Tolot se narodil okolo roku 1180 starého letopočtu.

3. tisíciletí

Přibližně v roce 2000 narazil v periferii Mléčné dráhy na několik Del'Hayerů. Tento prastarý lid zanechal ruiny na četných světech galaxie, avšak sami Del'Hayeři se objevili jen zcela výjimečně. Haluťan se během setkání dozvěděl mnoho informací o kultuře těchto legendárních bytostí (PR 1034).

Icho Tolot měl za sebou zhruba polovinu z očekávaných tří tisíc let života, když v průběhu pobudu v roce 2400 navázal na planetě Opposite kontakt s Pozemšťany.

Přivezl s sebou dva pozemšťanské trosečníky, pravděpodobně jediné přeživší členy posádky zničené lodi Solární flotily. Podle zákonů svého lidu nesměl dát Pozemšťanům žádný odkaz na tabuizovaný sluneční šestiúhelník. Tento zákon obešel tím, že lidstvu sdělil pouze souřadnice, kde nalezl oba astronauty. Tím Pozemšťany přivedl na stopu slunečních transmiterů, minulosti lidstva a vyslal je na cestu do Andromedy.

V budoucnosti stál Tolot po boku Pozemšťanů radou i činem a několikrát lidstvo zachránil před zkázou. Na základě mateřského instinktu začal mnoho lidí oslovovat „můj maličký“. Po dlouhá léta se věnoval dalšímu výzkumu lidstva, což považoval za své hobby.

4. tisíciletí

Když MARCO POLO dne 3. července 3437 vyrazil do Gruelfinu, náležel k jeho posádce také Icho Tolot.

V roce 3444 patřil k oddílu, který na palubě TIMORU doprovázel Perryho Rhodana na Asporc (PR 571).

V lednu 3459 se zúčastnil letu MC-8 na planetu Hetossa (PR 650). V únoru téhož roku následovala akce na Hoptrec-Haichu (PR 653).

Roku 3581 se Tolotovi narodilo jeho prozatím jediné dítě. Těhotenství se projevilo ve formě zvýšeného apetitu, menšího kontaktu s okolím, egoismu a změnou zabarvení Haluťanovy kůže. Bohužel přišel Tolotův potomek na svět v době, kdy se Icho pokoušel od Larů ukrást Beraghskolth, potřebný pro další cestu SOLU. Narozené dítě bylo zabito energetickým výstřelem (PR 731).

Když v roce 3582 (přičemž mu zbývalo ještě přibližně 600 let života) pocítil pozvolný nástup stáří, začal v Lary ovládané Mléčné dráze hledat volný buněčný aktivátor. Na planetě Wardall objevil aktivátor mrtvé pirátské vůdkyně Tipy Riordanové, který si přivlastnil bývalý navigátor Herthigo Aden (PR 760, PR 764).

V roce 3587 se podílel na expedici BÁZE, která se vydala zkoumat Kosmické hrady. Blízko planety Matazema, kde se nalézal Kemoaucův hrad, se dostal do oblasti vlivu pseudotelepatického vysílače (PR 947, PR 948).

5. století NGL

Roku 424 NGL se z Tolota stal agent Seth-Apophis. Tím začala jeho odysea. Haluťan pátral po možnosti, jak se zbavit pout negativní superinteligence. Přitom objevil na Arxistalu rukavici, zbraň, kterou Seth-Apophis zcizila z Dómu Kesdšan. V průběhu své odysey dospěl Tolot až ke Mrazorubínu. Díky mentálnímu šoku byl Haluťan osvobozen z vlivu superinteligence a mohl se přidat k rebelům, bojujícím proti této negativní entitě. Roku 426 NGL se setkal s BÁZÍ, také operující v oblasti degenerovaného kosmonukleotidu.

Roku 445 NGL se z Haluťana stal Síťochodec a bojoval proti Věčným válečníkům z mocenské oblasti ESTARTU; v roce 446 NGL se se svou lodí HALUTA vypravil do galaxie M 87. Na této cestě nalezl Klenot z Mimoto a odhalil odkazy na Černé hvězdné cesty. Při svých výzkumech poblíž a uvnitř černé díry Mimoto ztratil asi dvě stě let a do Mléčné dráhy se vrátil teprve v roce 640 NGL. Nepodařilo se mu překonat Chronopulzní val. Černou dírou Paura se dostal Velkého Magellanova mraku a nalezl Sloupy minulosti. Tolot se dostal do pasti a na pět staletí byl uvězněn v černé díře, odkud ho roku 1143 NGL vysvobodil až Perry Rhodan.

13. století NGL

V lednu 1200 NGL přišel Tolot na Olymp, aby pomohl při zkoumání mrtvé zóny.

Od roku 1202 NGL se podílel na expedici Coma k Velké prázdnotě. Po návratu se dočasně stáhnul na Halut a zkonstruoval svou novou loď, HALUTU II.

V roce 1289 NGL byla HALUTA II přepadena neznámou mocí a Tolot s Guckym se stali nedobrovolnými agenty Šabazzy. Následující rok bojoval Haluťan společně s myšobem a Julianem Tifflorem proti Jii'Nevever.

Se SOL navštívil Tolot Segafrendo a Vodoznak. Po návratu SOL do Mléčné dráhy zůstal v domovské galaxii.

14. století NGL a 20 milionů let př. Kristem (Operace Tempus)

V dubnu roku 1327 NGL byl Tolot lemurským časovým transmiterem přesunut do časů lemursko-halutské války. V rámci časové smyčky přesvědčil Tolot Nesmrtelného Leviana Paronna ke stavbě Hvězdných arch. Na palubě archy LEMCHA OVIR se pak vrátil do přítomnosti. Později se zúčastnil zničení několika arzenálových světů Bestií (cyklus Lemuria).

Od září 1327 NGL se Tolot zapojil do operace KombiTrans.

Od roku 1332 NGL spolupracoval na operaci Krystalová bouře. Při průzkumu na Parrakhu byl zajat spolu s Guckym a Reginaldem Bullem a uvězněn v antipsionickém paravězení.

Dne 14. května 1333 NGL se Bullovi, Tolotovi a Guckymu zdařil útěk, to když byl Satrugar zasažen psionickou energií, vyslanou Mylesem Kantorem v rámci operace předávkování.

V říjnu 1344 NGL se Icho Tolot opět vrátil na Halut, v jehož blízkosti již byla nainstalována Tvrze kolony TRAITORU. Tolot přiměl v obavě z toho, že by se z Haluťanů mohli stát otroci Kolony, svůj lid k exodu. Icho sám vedl dne 11. října 1344 NGL klamný útok na Tvrz Kolony, aby tak pomohl uskutečnit útěk Haluťanů. Přitom se jen se štěstím vyhnul smrti.

V říjnu 1345 NGL spolupracoval Icho Tolot v Omeze Centauri na realizaci akce KombiTrans a rozhodujícím způsobem se podílel na aktivaci Kharagského slunečního dvanáctistěnu. Dne 1. listopadu 1345 NGL odletěl s eskadrou KombiTrans do slunečního transmiteru Nagigal-Trio.

Když byli Atlan da Gonozal, Startac Schroeder a Trim Marath počátkem ledna 1346 NGL uneseni z Novo-Lemura příslušníky lidu Tad de Raud, sledoval Tolot únosce s lodí EDMOND HALLEY. 8. Ledna se pak osobně účastnil osvobození přátel z moci Prakogské císařovny.

V březnu 1346 NGL zkoumal společně s Perry Rhodanem a Guckym lemurský rázový impulzní generátor, nainstalovaný na plošině ZEUT-80, na níž byl Polostopými směnárníky zřízen polyportdvorec (PR 2397).

Tolot se zúčastnil operace Tempus, která byla odstartována 16. dubna. Na lodi JULESE VERNE odcestoval do roku do roku 20 059 813 před Kristem, aby pozoroval retroverzi negasféry v galaxii Tare-Šarm. S Perrym Rhodanem a Guckym prozkoumal LAOMARKU. Dne 13. května asistoval u úspěšné vzpoury Laosoorů proti vojsku Chaosu.

V květnu 20 059 812 před Kristem patřil k Rhodanovu komandu, kterému se podařilo osvobodit Kamuko z Negaměsta (PR 2446).

Po konci operace Tempus doprovázel Rhodana po planetě Thestos a byl přítomen během kontaktu s entitou AMU (PR 2454).

15. století NGL

V lednu 1463 NGL doprovází Tolot Rhodana a Mondru Diamondovou na planetu Markanu, domovský svět Polostopých směnárníků. Stejně jako oba Pozemšťané musí po útoku Frekvenční monarchie uprchnout na palubě lodi MIKRU-JON.

Zdroje

PR 200, PR 731, PR 2364, PR 2365, PR 2387, PR 2400, PR 2401, PR 2407, PR 2446, PR 2501, PR 2502