Perry Rhodan 2502 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2502
Název:V muzejní lodi
(Im Museumsraumer)
Autor:Christian Montillon
Cyklus:Stardust
Vydáno poprvé:31. července 2009
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1463 NGL
Čtvrtá hyperdeprese – Frekvenční monarchie chce vládnout
Hlavní postavy románu:

Ariel Motrifis – Polostopý směnárník se musí rozhodnout, zda odejít nebo zůstat.

Icho Tolot - Haluťan má všechny čtyři ruce plné práce, aby ochránil své společníky.

Kharonis – Frekvenční pátrač triumfuje nad pány polostopy.

Mondra Diamondová – Státní tajemnice LSP zpozoruje Ramoze.

Perry Rhodan – Nesmrtelný Pozemšťan se stává dědicem Polostopých směnárníků.

Na Zemi a četných lidmi obydlených planetách Mléčné dráhy se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už více než sto let panuje v Mléčné dráze mír: Hvězdné říše se snaží spolupracovat a vytvořit klidnou budoucnost. Konflikty minulosti se zdají být zapomenuty.

Především Liga svobodných Pozemšťanů, v níž Perry Rhodan stále zastává úřad Rezidenta, se koncentruje zejména na výzkum a vědu. S nalezeným polyportdvorcem jménem ITHAFOR se do rukou lidstva dostává nový, tajemný transportní systém. Skrze polyportdvorec zaútočí nebezpečná mocnost, Frekvenční monarchie, její úder je však prozatím odražen.

Perry Rhodan se dostane do kontaktu s pány polyportsítě a je pozván na jejich domovský svět. Polostopí směnárníci jsou mírumilovným národem a vůči Frekvenční monarchii jsou zcela bezmocní. Proto požádají Pozemšťany o pomoc. Ještě během jednání zaútočí armáda monarchie a Rhodan musí uprchnout – v MUZEÁLNÍ LODI...


Perry Rhodan, Mondra Diamondová a Icho Tolot prchají společně s Arielem Motrifisem katakombami města Maranu, v němž se usadila vojska Frekvenční monarchie. Uprchlíci se snaží dosáhnout sousední ostrovní kry. V na ní stojícím muzeu vystavená kosmická loď je jejich jedinou šancí, jak opustit planetu Markanu a dosáhnout druhého v soustavě umístěného polyportdvorce. Nepodaří se ochránit ostatní Polostopé směnárníky, neboť znovu a znovu dochází ke střetům s darturkskými klonovojáky, z nich se Směnárníci dostávají tak, že „odejdou“. Stejný prostředek použije i Směnárník, jehož díky svým schopnostem paratichošlápka zajal Frekvenční pátrač Kharonis. Zatímco se z něj Kharonis snaží dostat informace o PARALOX-ARZENÁLU, odhmotní se a zmizí.

Ariel Motrifis je konečně ochoten vysvětlit, jak se to má se zvláštní schopností Směnárníků. Před miliony lety se slunce, kolem něhož obíhá Markanu, stalo hrobem superinteligence APHANUR. Tím bylo změněno v šestidimenzionální klenot. Kvůli tomuto záření se soustava dostala do hledáčku rozličných mocností, ty však měly povětšinou mírové záměry (jednou prý dokonce se svým kobaltově modrým válcovitým korábem přiletěl i Cairol). Současně získali tehdejší Anduryové, kteří se před asi 80 000 lety (po stvoření Mesoportské sítě) stáhli na Markanu, schopnost přemístit se za pomoci takzvané polostopy do Aphanurského polosvěta. To je fázově posunutý paralelní svět se zpomaleným průběhem času. Směnárníci vlastně vedou určitý psionický dvojživot. Současně existují jak ve standardním vesmíru, tak v Aphanurském polosvětě; silou vůle se však mohou zcela přemístit jednoho z obou míst. Mohou se pak kdykoliv vrátit – Motrifis se však obává, že šok, který jeho lid utrpěl útokem Frekvenční monarchie, je příliš velký a tentokráte už se nikdo vracet nebude. Proto Ariel Motrifis předpokládá, že je v tomto vesmíru posledním žijícím Směnárníkem.

Kharonis, který sleduje boj Rhodanovy skupiny s regimenty Darturků, se osobně vypraví do akce, neboť tuší, že Pozemšťané jsou něco zcela výjimečného. Rozhodne se zajmout Perryho Rhodana. Ten mezitím dosáhne muzea a kosmické lodi MIKRU-JON. Galaktici zde potkají tvora, připomínajícího malou kočkovitou šelmu s černostříbrnou srstí. Mondra si miniaturního tygra okamžitě zamiluje a dá mu jméno Ramoz. Od nynějška ji má bytost doprovázet. MIKRU-JON je jediným vesmírným plavidlem na Markanu, neboť Směnárníci se již před dávnými věky vzdali kosmických letů. Loď se zdá disponovat vlastním vědomím a k Rhodanovi, Mondře a Tolotovi se chová velice mile. V případě Motrifise už tak přívětivá není, ale Polostopý směnárník beztak nezamýšlí odletět s Galaktiky. Také on hodlá „odejít“ do Aphanurského polosvěta. Napřed přenechává Rhodanovi svůj controller třídy A – všechny ostatní controllery byly zničeny, aby se jich nemohla zmocni Frekvenční monarchie.

Tu udeří Kharonis a jeho Darturkové. Po tvrdém boji Galaktici zvítězí, ale Ariel Motrifis se zdá padnout za oběť jedné z explozí. Ve skutečnosti uprchl do polosvěta, avšak i odtud nakonec zmizí. Galaktici odeberou mrtvému Frekvenčnímu pátrači další dva A-controllery. Potom odstartují s MIKRU-JON...

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál