Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2503
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2503
Název:Past u Dhogaru
(Die Falle von Dhogar)
Autor:Andreas Eschbach
Cyklus:Stardust
Vydáno poprvé:07. srpna 2009
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 13. – 16. ledna 1463 NGL
Reginald Bull a Frekvenční pátrač – strategická hra na život a na smrt
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull – Ministr obrany Ligy svobodných Pozemšťanů má eso v rukávu.

Sinnafoch – Frekvenční pátrač chce odpykat potupu, kterou mu připravili Pozemšťané.

Lech Hallony – Mladý ordonanční důstojník píše dlouhý dopis.

Na Zemi a četných lidmi obydlených planetách Mléčné dráhy se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už více než sto let panuje v Mléčné dráze mír: Hvězdné říše se snaží spolupracovat a vytvořit klidnou budoucnost. Konflikty minulosti se zdají být zapomenuty.

Především Liga svobodných Pozemšťanů, v níž Perry Rhodan stále zastává úřad Rezidenta, se koncentruje zejména na výzkum a vědu. S nalezeným polyportdvorcem jménem ITHAFOR se do rukou lidstva dostává nový, tajemný transportní systém. Skrze polyportdvorec zaútočí nebezpečná mocnost, Frekvenční monarchie, její úder je však prozatím odražen.

Zatímco se Perry Rhodan dostane do kontaktu s pány polyportsítě, jeho nejstarší přítel Reginald Bull zůstává v Mléčné dráze, aby zde hájil polyportdvorec před vojsky monarchie, o jejichž mocenských možnostech lze zatím jen spekulovat. A tak se zrodí PAST U DHOGARU...


Reginald Bull má velení nad vojskem a vědci v ITHAFORU, distribučním depotu v hvězdokupě Dhogar. Dne 13. ledna 1463 NGL ohlásí Milton DeBeer, že se podařilo zprovoznit komunikační aparaturu polyportdvorce, takže je nyní možno vysílat. Bull se nejdříve snaží kontaktovat NEO-OLYMP, polyportdvorec v soustavě Stardust, potom odešle Perrymu Rhodanovi zprávu v morseovce. Nepřijde však žádná odpověď a vymizí i rozličná volání o pomoc. V rádiové síti nyní panuje strašidelné ticho.

Ve stejné době se ze sousední galaxie Andromeda přibližuje Frekvenční pátrač Sinnafoch. S vojskem 24 DC-bitevních září je na cestě k ITHAFORU. Hodlá stanici znovu dobýt pro Frekvenční monarchii a smazat tak utrpěnou porážku. Jeho vlajkovou lodí je CARLUZ, jenž se jako všechny DC-bitevní záře podobá 1650 metrů měřícímu, 820 metrů vysokému symetricky broušenému rubínu, který je v oblasti rovníku obehnán rudým svitem naplněnou prohlubní. Tyto lodi se skládají z nabité formovací energie a jsou – jak alespoň předpokládá Sinnafoch – silnější, než co mohou v období čtvrté hyperdeprese nasadit ostatní národy. Když dne 14. ledna dorazí do blízkosti ITHAFORU, zpozoruje přílet 36 bojových korábů národa, s nímž se doposud nesetkal. Jsou to Arkonidané, a jejich velitel, keon'athor Rokulon, nabídne Bullovi z pověření imperátora Bosticha podporu svých GWALONŮ. Ačkoli Bostich tuto nabídku předložil coby předseda Nového Galaktika a ne jako vládce arkonidského impéria, Bull ho nepříliš diplomatickým způsobem odmítne. Ujišťuje admirála, že LSP nemá zapotřebí přijímat jeho pomoc, a zdůvodňuje toto tvrzení malou demonstrací: své Parosovy stínoštíty deaktivuje 120 bitevních lodí třídy APOLLO a 20 ultraobrů typu JUPITER. Arkonidané se následně stáhnou.

Sinnafoch je rád, že nevlétl do pasti a zaútočí. Palba pozemských křižníků se prokáže jako neúčinná, neboť bitevní záře jsou schopny se přesunout do energeticky odlišného kontinua, odkud sice nemohou střílet, ale jsou prakticky nedobytné a nadále manévrůschopné. Pozemské štíty nejsou pro zbraně Monarchie překážkou. Reginald Bull se chce bezpodmínečně vyvarovat ztrát a zavelí k ústupu. Sinnafochovi tedy nic nebrání v tom, aby na ITHAFOR přivedl oddíly Darturků. Když se osobně vydá do boje, zahájí Reginald Bull „plán B“: Do akce je povolána PRAETORIA. Palebné síle této mocné stanice nemohou vzdorovat ani lodi Frekvenční monarchie a několik jich je v krátké době zničeno. Současně se na ITHAFOR vysadí nové pozemské oddíly, vybavené mimořádně silnými ochrannými poli a napadnou invazory. Bull hodlá zajmout velitele nepřátelského oddílu. To pochopí i Sinnafoch, který ještě nestrávil další porážku. Sáhne ke krajním prostředkům a je rozhodnut spáchat sebevraždu. Smrt pro něho ostatně neznamená konec, jeho duše (Vamu), se jako duše všech ostatních Vatroxů vrátí k hibernačnímu světu, kde obdrží nové klonované tělo. Sinnafoch chce zabít co nejvíce nepřátelských vojáků a požaduje vyjednávání s Bullem. Za pomoci schopnosti paratichošlápka ukryje před protivníky bombu, neoklame však bojové roboty typu TARA. Sinnafoch je zabit dříve, než může odpálit svou nálož.

Dne 16. ledna začíná úklid. Všichni Darturkové jsou mrtví, DC-bitevní záře jsou zničeny. Pozemšťané utrpěli jen malé ztráty. V troskách CARLUZU jsou nalezeny zbytky listin, obsahující odkazy na hvězdokupu Bengar. Ta je vzdálena jenom 4500 světelných let od Tefrodu. Existuje jediná loď, s níž je možno této v Andromedě ležící oblasti dosáhnout: JULES VERNE. Bull si činkovité plavidlo okamžitě vyžádá.