Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Formovací energie
hledat

Jako formovací (nebo plastovací, plástová, plastická) energie se označuje do pevného tvaru proměněná energie.

K vytvoření z energie zformovaného objektu potřebná energie se získá s pomocí hypertropu z hyperprostoru a uloží se v gravitrafech. Speciální projektory poté vytvoří požadovaný objekt. Velká výhoda spočívá v tom, že předměty vytvořené z formovací energie se dají ze 100% znovu přeměnit v energii a nezabírají tak žádné další místo. Energie se neztratí a lze jí okamžitě použít pro jiné účely.

K vytvoření objektů z formovací energie jsou potřebné agregáty, které udržují projekci. Pokud je projekce přerušena, pak se objekt znovu během několika sekund rozpadne.

Oblastí, ve kterých se formovací energie používá, je mnoho: od jednoduchých hangárových vrat přes celé budovy, obrovské licí formy nebo předměty každodenního používání.

Historie

Formovací energie byla známa již Hathorům. Označovali jí jako Strukturon.

Terranci přišli do kontaktu s formovací energií krátce po prvním setkání s Arkonidany: klasické ochranné štíty nejsou nic jiného než formovací energie. Dalece vyvinutějším způsobem využívání byli SVE-křižníky Larů. Jak trup tak i paluby a zdi larských kosmických lodí byly tvořeny formovací energií.

Kolem roku 1300 NGL, vyvinula LSP, opírající se o vědecké poznatky získané při průzkumu MATERIE, takzvané materiální projekce. Materiálně projektované objekty byly nezávislé na vnějších dodávkách energie a mohli existovat i několik let po ukončení projektování. Hangárová galerie na lodích třídy OBJEVITEL byla napřídla celá tvořena z materiálně projektovaného materiálu.

Od nastoupení hyperšoku v září 1331 NGL se od využívání formovací energie ustoupilo kvůli nedostatku energie.