Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Gravitrafový zásobník
hledat

Energetický zásobník, který může akumulovat velké množství hyperenergie přímo ve formě stojatých vln.

Gravitrafy jsou - vlastně byly - mimořádně výhodné, protože:

  • měly velmi vysokou koncentraci energie
  • dokonce i v miniaturním provedení mohli akumulovat obrovské množství energie

Tím se mohli energii požírající technologie jako paratron nasadit do míst, kam to až dosud nebylo možné, například SERUN už nemusel mít přídavný energetický zásobník v torně na zádech.

Existuje několik různých systémů ukládání:

  • prvním je uložení energie jako "stojaté vlny". S hypertropem se načerpá multifrekvenční 5D-enerige a je transformovaná do jednofrekvenční. S pomocí umělého energetického pole se energie udrží nejdříve ve středu gravitrafových bloků, kde se energie odráží mezi reflektujícím hyperpolem. Když se poté vyladí frekvence hyperpole, může se akumulovat energie jako stojatá vlna. Energetická čidla poté vytvářejí rourovité tunelovité pole směřované do oblasti s maximální energií, odkud se dá energie poté bodově vypustit, což vede ke snížení její amplitudy.
  • další (moderní) metoda se sestává z gravitrafového prstencovitého zásobníku, která, jak název říká, je založena na formě prstence...

Před několika lety se vyvinuly také modifikované gravitrafové bloky, které se dají vsadit do hlavic.

Zvyšující se hyperimpendance omezuje silně efektivitu gravitrafů jako zásobníků energie, protože jejich energetická hustota enormně klesá. Když se zaplní na určitou hodnotu (20% - 25%), došlo by k nekontrolovatelnému selhání, které by mohlo vést až ke zničení gravitrafu. Proto lze v současnosti pochybovat o jejich užitečnosti.