Hypertropové čerpadlo

z Databáze Multiversa

Hypertropové čerpadlo je systém k získávání energie

Nejedná se ale o reaktor, ale o přístroj k odběru energie z oblastí bohatých na energii (sluneční čerpadlo) nebo také z entropických oblastí kontinua, například z hyperprostoru.

Čerpání se provádí prostřednictvím paprsku, který vytváří něco na způsob "vystavění mostu". Podél tohoto paprsku poté teče energie v opačném směru do hypertropu. Odtamtud může být například energie přímo směrována do cílového zařízení nebo do příslušného energetického zásobníku (Gravitrafový zásobník).

Kvůli velké čerpací trhlině jde hypertrop v čerpací fázi snadno zaměřit. Aby se tomuto problému předešlo, vyvinuly se dva postupy:

  1. vytvoří se větší čerpací trhlina, takže tankování lze stihnout za kratší dobu. Tak loď může být zaměřena ještě snadněji a z větší vzdálenosti, ale ne tak dlouho.
  2. čerpací trhlina se udělá tak malá, že není rozeznatelná od 5D-šumu pozadí. Výkon je proto o hodně menší, musí se tedy nasávat permanentně. Proto se tento modifikovaný hypertrop nazývá permanentní čerpadlo. Haluťané tuto techniku téměř dovedli k dokonalosti a tím pomohli LSP a Posbiům.

U Terranců se hypertropová čerpadla ve 14. století NGL používají jak v kosmických lodích tak i při planetárním zásobování energií. Od dob zvyšování hyperimpendace už není ale možno hypertropová čerpadla dále používat