Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Posbiové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Mechanica
Známé obydlené planety:
Frago, Mechanica, Svět sta sluncí, Everblack, Svět osmdesáti sluncí, Orombo, Rundron, Chort
Posbiové
Posbiové
© VPM kg.

Posbiové jsou kybernetická forma života, která žije na Světě sta sluncí, a jsou to jedni z nejstarších spojenců Pozemšťanů. Jméno Posbi znamená Positronicko-Biologický robot.

Posbiové vytvářejí svá těla čistě funkcionálně. Neexistují proto žádní typičtí představitelé. Existuje velké množství různých variant: vznášející verze, roboti s chapadly, chodící na nohách nebo na pásech, opravdu maličké stroječky nebo velcí giganti. Všichni posbiové ale obsahují malé množství biologicky živoucí látky. Jedná se o odnož centrální plazmy, která jim dává vědomí, kreativitu a emoce – činí je tedy živými bytostmi.

Posbiové v minulosti vzájemně komunikovali jen pomocí symbolů, které si ostatní národy překládali pomocí symbolových transformerů. Později si Posbiové vyvinuli další systémy komunikace, dokonce i akustickou.

Historie

Počátek

Asi před 38000 lety navázali Laurinové z Andro-Bety kontakt s geniálními robotiky z planety Mechanica, která ležela v halu Mléčné dráhy. Laurinové přinutí robotiky k vyrobení vysoce výkonných positronicko-biologických robotů.

Kromě toho přinutí praplazmu na planetě Rando I aby jim dodala část své biologické hmoty. Ošetřovatelé plazmy, takzvaní matracovití Willyové pocházejí z Andromedy. Plazma poté slouží jako biokomponenta robotů vyvíjených na Mechanice. Plazma je přitom hypertoyktickým spojením spojena s pozitronikou respektive s hyperinpotronikou. Posbiové měli Lauriny akceptovat a milovat jako skutečný život. Pomocí nenávistného propojení bylo zajištěno, že Posibové budou bojovat a nenávidět ostatní živé tvory.

Nenávist Posbiů se ale projevila také proti Laurinům. Roboti začali jednat samostatně a vyvinuli mocnou robotskou dynastii v čele s centrální plazmou na Světě sta sluncí.

Podle záznamů posledních Laurinů na planetě Destroy v systému Alurin v Andro-Betě byli Laurinové sami pověřeni Mistry ostrovů, aby Posbie stvořili. Posbiové byli původně plánováni jako ultimativní pomocný národ pro Mistry ostrovů. (poznámka: tyto záznamy nepasují ke vzniku a vzpouře Posbiů před 3000 lety (asi 27900 před Kristem) a převzetí moci Mistry ostrovů před 20000 lety (asi 17600 před Kristem). V této souvislosti je zajímavé, že originální PR 239 neobsahuje žádný poukaz na příkaz Mistrů ostrovů. Teprve v Silberbandu 25 jsou vynecháni Luxidové a místo nich se vypráví o Laurinech jednajících na příkaz MdI.)

Ambriador

Skupinka Posbiů dorazila před několika tisíci lety (přesnější letopočet není znám) do galaxie Ambriador. Tito Posbiové neměli žádné nenávistné propojení. Rozšíří se v northside Ambriadoru a tisíciletí se chovají mírumilovně.

Jste skutečný život?

Posbiové se v roce 2112 objeví v Mléčné dráze, pravděpodobně v době vrcholu poslední Posbijsko-Laurinské války. V tuto dobu pobývají v prázdnotě na mnoha temných planetách (Frago, Everblack) a na centrálním Světě sta sluncí.

Perry Rhodan se s nimi setká poprvé ve stejném roce. Posbiové po odvysílání otázky "Jste skutečný život?" zaútočí na jakoukoliv kosmickou loď, stanici nebo kolonii. Dochází ke konfliktu, ale Perry Rhodanovi se podaří pomoci centrální plazmě při zničení nenávistného propojení. V roce 2114 dochází k uzavření přátelského svazu mezi nimi a Pozemšťany.

Spolupráce s Pozemšťany

Posbiové se stanou nejvěrnějšími spojenci Terranců. Posbijské lodě často zasahují v kosmických bitvách, protože zastávají názor, že život člověka je hodnotnější než existence nějakého Posbie.

Posbiové se stávají členy Galaktické aliance, která byla původně vytvořena na obranu proti nim a podporují alianční policejní organizaci neboli USO.

V rámci technologické výpomoci obdrželi Pozemštané konstrukční plány na transformační děla a materiální měniče. Protože technika relativních štítů byla spojena s nenávistným propojením, zůstala pro Pozemšťany zpočátku nepřístupná.

Lunární biohyperinpotronika NATHAN je vystavěna s pomocí Posbiů. Pochází od nich také všechna plazma použitá na stavbu biopozitroniky a biopozitronické bojové roboty typu TARA nebo plazma pro Vario-500 (známého také jako Anson Argyris).

Při prvním terranském výpadu přes transmiterový most do Andromedy přijde 2000 metrová BOX-8323 na pomoci CRESTU II uvíznuvšího v soustavě Twin.

Při boji o poslední baštu Mistrů ostrovů Tamanium přiletí v roce 2406 na pomoc flotila 2000 posbijských lodí společně se speciálním pěchotním komandem.

Když CREST IV s Icho Tolotem a Fancanem Teikem uvíznou v M 87, následuje je 3000 metrová BOX-13111. Vezmou na palubu Haluťany Hisso Rillose a Pinara Alta a dvojkondičního Tro Khona.

Paladin je zkonstruován během spolupráce Posbiů a Siganců pro boj proti Dvojkondičním.

Posbiové pomáhají Terranců svými znalostmi při zkoumání principu ulebského antitemporálního slapového pole, který se podobá působení relativnímu štítu.

Když je Sluneční soustava během plán Laurin zahalena do ASP je centrální plazma jediným zasvěceným spojencem. Posbijské BOXY se aktivně účastní zásobování soustavy Duchů.

Během krize s Rojem je Waringerův tým z Last Hope a další vědci evakuováni na Svět sta sluncí, aby tam vyvinuli ochranný prostředek proti ohlupování. Když je Sluneční soustava zapojena do Roje, postaví centrální plazma flotilu 10000 BOXů s Posbii chráněnými proti ohlupování.

Útok Posbiů proti larským ozbrojeným silám v Mléčné dráze s nově vyvinutým Hoštrovým paraventilem selže, protože Larové během krátké doby vynaleznou protiprostředek.

Při obraně Sluneční soustavy v roce 3460 proti útoku Larů a Supertěžkých se kontingent 8000 Posbijských BOXů přidá na stranu Terranců. Tyto BOXy jsou společně se Zemí a Měsícem přesunuty do Maelstromu hvězd. Jako jedna z mála letu schopných lodí prozkoumává BOX-7149, velitelská loď s 12ti namísto 6ti plazmatických komandantů, okolí a musí nouzově přistát na Goshmos Castle. Dochází ke konfrontaci s Ploohnskou královnou Zeus. O dalším osudu těchto 8000 lodí není nic známo. Pouze dva fragmentální křižníky přistanou v roce 3582 na Ovaronově planetě. Jedna z nich obsahuje NATHANEM postavené výrobní zařízení na NUGAS pro SOL.

Larové

Při návratu SOL potká Perry Rhodan na okraji Sluneční soustavy BOX-1278 s Galto Quohlfahrtem na palubě.

Sextadimenzionální pohon BOX-1278 je důkazem toho, že technologický transfer probíhal i směrem ze Solárního impéria. Podle výpovědi Galto Quohlfahrta byli BOX-1278 a BOX-3691 jediné fragmentální křižníky se sextadimenzionálním pohonem. BOX-1278 slouží později jako kamufláž, aby skupina Kelosků jako pátá kolona pronikla k Larům.

Aktivace Margorovy peřeje v Provconově pěsti vede v roce 3587 k iritaci centrální plazmy na Světě sta sluncí.

Dekalog elementů, chronofosílie na Světě sta sluncí

V roce 427 NGL zaútočí Dekalog elementů na Svět sta sluncí. Pomocí sextadimového aktivního kodéru je plazmě dočasně vsugerována stará nenávist. Mezitím odcestuje Kazzenkatt s Elementem času do roku 2402 a vydírá před zničením stojící praplazmu na Rando 1 k produkci nenávistné plazmy.

Dekalogu se pak podaří plazmu na Světě sta sluncí vyměnit za nenávistnou plazmu. Původní plazma je umístěna na LÍHNI. Prostřednictvím STROJE TŘI je Rando 1 znovu sestaveno a prostřednictvím nenávistné plazmy donuceno k chronodegeneraci.

Později se Dekalogu podaří zajmout Perryho Rhodana a Armadoprince Nachora z Loolandre. Oxtorňanu Stalionu Dovemu se ale podaří nenávistnou plazmu pomocí transferu centrální plazmy z LÍHNĚ na Rando 1 vyléčit a tak zrekonstruovat praplazmu. O dalším osudu Rando 1 není nic známo.

Po návratu centrální plazmy na Svět sta sluncí a transformaci nenávistné plazmy do 80 kopulí centrální plazmy se musí na základě zdvojnásobení množství plazmy postavit další kopule. V později se ale znovu mluví jen o původních 80ti kopulích. Po aktivaci chronofosílie dochází k evolučnímu skoku Posbiů. Z hypertoyktického spojení se stane bionické sesíťování. Posbiové si vyvinou nálady a pocity.

Monosova vláda

S vývojem syntroniky si Posbiové upgradují své komponenty na novou technologii. Po hrozbě KorraViru a předpovězení hyperimpedance dochází později k návratu k pozitronickým elementům.

Během Monosovi vlády se Posbiové vydají hledat Perryho Rhodana.

Centrální plazma se v roce 645 NGL přemístí na planetu Rijal v systému Habuur v Andromedě. Svět sta sluncí je přenechán Gurradům. Haluťané najdou v roce 766 NGL systém Habuur opuštěný. V roce 906 NGL objeví centrální plazmu v systému Halpora v halu mezi Andromedou a Andro-Betou. Centrální plazma se usídlila na Donganu, planetě zachycené sluncem Halpora.

Haluťané se usídlí na sousední planetě Halpat. Později se společně s pomocí psionického potenciálu centrální plazmy pokoušejí nalézt prostředek proti supervysokému vysílání kontrolní sítě Monose a Cantary tak osvobodit z jeho moci. Průlom se podaří až s pomocí Modrých Nakků.

Malá část centrální plazmy odlétá s BOX-17411 do Mléčné dráhy. Později pronikne trhlinou v chronopulzním valu, kterou vytvoří WIDDER, do Mléčné dráhy přes 10000 fragmentálních křižníků a 2000 halutských lodí. 80 plazmatických kopulí centrální plazmy je rozděleno do 80 BOXů. Kvůli SHF rušení centrální plazmou přijde Monos o kontrolu nad svou hlavní mocí, nad cantarskými vojenskými silami.

13. století NGL

Obrany proti invazi Tolkandů v roce 1289 NGL, kteří se shromáždili v kulovité hvězdokupě 47 Tucani, se zúčastnili také jednotky Posbiů.

Při bitvě o kosmickou továrnu MATERIA u centrální galaktické černé díry v roce 1291 NGL je nasazeno 20000 BOXů s relativními štíty. Až na 100 velitelských lodí se jednalo o celosyntronické jednotky.

Centrální plazma pravděpodobně pomáhala při budování Camelotu. Výstavba USO byla podporována surovinami Posbiů.

14. století NGL

V roce 1304 NGL dochází k krizovému případu Karthago, k útoku Křišťálového impéria na Sluneční soustavu. Centrální plazma vyšle na obranu 40000 fragmentálních lodí. Protože SEELENQUELL mezitím převzal centrální plazmu, je bitva o Zemi ztracena.

Během vlády SEELENQUELLA dochází k technologickému transferu mezi Křišťálovým impériem a Posbii. Na základě toho vyvinou Arkonidané ASP-stopovač.

Posbiové v Ambriadoru začnou být v roce 1307 NGL agresivní a zaútočí na Alterany. Bez milosti ničí kosmické lodě a planety. Důvod pro agresivitu zůstává zpočátku neznámý. Posbiové dávají svým obětem opět otázku "Jste skutečný život?", o odpověď se ale zřejmě nezajímají.

V roce 1311 NGL postaví centrální plazma se 70000 2000 metrovými loděmi a 30000 3000 metrovými BOXy nejsilnější kontingent blokovací flotily u hvězdného okna ve hvězdokupě Hayok. Polovina boxů je celopozitronická, druhá polovina je obsluhovaná plazmatickými veliteli a normálními flotily.

Křišťálové impérium sice zvýší svůj kontingent na 300000 lodí, ale kapacita BOXů zdaleka přesahuje arkonidany. Adekvátní přínos Posbiů nastane při bitvách v Tradomu po dobytí hvězdného okna.

V roce 1312 NGL dává centrální plazma LSP 50000 Omni-ultrabitevních lodí pro různé využití, které jsou vystavěny podle vzoru fragmentálních křižníků 3000 metrové třídy. Později jsou označovány také jako LSP-BOXY třídy QUASAR. Také při stavbě PRAETORIE přispějí Posbiové s 116 BOXY největším dílem.

23. února 1334 NGL dorazí 20000 3000 metrových BOXů po 311625ti světelných letech letu do Sluneční soustavy. V následujících letech podporují flotilu LSP.

V dubnu 1343 NGL vyjde ve známost, že v Ambriadoru existují odštěpená kolonie Posbiů. Tato vývojová větev sem byla vržena kolem roku 6000 před Kristem přes Tryortanový jícen a mírumilovně zde žila mezi ostatními národy. Jejich nenávistné zapojení je blokováno pomocí SEDMIHLAVU. V roce 1307 NGL je SEDMIHLAV Larem Verduto-Cruzem částečně zablokován. Od této doby Posbiové útočí na všechny národy v Ambriadoru.

TRAITOR

Delegace Posbiů se v červnu 1346 NGL účastnila tajné konference Galaktiků v červu Aarus-Jima, během níž bylo založeno Nové Galaktikum. Posbiové dostali svolení, aby prozkoumali oceánský počítač, a poloorganická umělá inteligence je silně okouzlila. Když byl červ přepaden traitanky a nemohl uprchnout, poněvadž spiklenci sabotovali počítač, Posbiům se s pomocí oceánského počítače podařilo vyvolat tranzici, díky níž červ unikl do bezpečí (PR 2412).

Mírojezdec Verturlidux-44 našel Svět sta sluncí a ostatní temné planety Posbiů obklíčené jednotkami Terminální kolony TRAITOR. To samé platilo také pro červa Aarus-Zorm. Na orbitu Světa sta sluncí se nacházelo 300 000 BOXŮ, lodě však byly téměř úplně dezaktivované, aby nedráždily traitanky.

Také Svět osmdesáti sluncí v Ambriadoru oklopila blokáda tisíců traitanků (PR 2427).

V roce 1347 NGL byl v blízkosti Světa sta sluncí budován VULTAPHER. TRAITOR přitom pro staveniště používal krycí jméno komplex astrovent. Protože rozparcelování Světa sta sluncí mělo představovat nejposlednější stadium kompletace chaotenderu, hráli Posbiové o čas. Pokus zničit traitanky kybernetickou konspirací ztroskotal. V eskalujícím se souboji byla k sebezničení přinucena pouze jedna supratronika. Zbývající supratroniky se včas stáhly a byly nyní varovány před nezávaznou komunikací s příslušníky inteligence ze Světa sta sluncí. Centrální roli při kybernetické konspiraci sehrál Gessounin – první Posbi s paradarem (PR 2459).

Kybernetická konspirace však pokračovala a získávala stále větší vliv na počítače kolony. Její čas přišel 20. listopadu: Posbiové na několik minut převzali kontrolu nad zhruba čtvrtinou z 250 000 traitanků, dislokovaných u Světa sta sluncí. Současně vrhli do bitvy svých 300 000 BOXŮ. Tento náhlý úder jim ovšem štěstí nepřinesl: Ukázalo se, že je VULTAPHER zbraněmi Posbiů nezranitelný, a traitanky rychle prokoukly, jak čelit 5D trhačům. Centrální plazma nechtěla uznat porážku, a Roi Danton vydal příkaz k ústupu až na poslední chvíli. Z 300 000 BOXŮ uniklo jenom 21 000. VULTAPHER však vzápětí obdržel nové rozkazy a spolu se všemi traitanky odtáhl směrem ke Sluneční soustavě.

Není známo, co se následně stalo s továrnami TRAIGOT (PR 2497).

Někdy kolem roku 1345 NGL nebo 1346 NGL dodali Posbiové USO a SPL bioplazmu pro výrobu od robota Vario 1000. Ten měl být nasazen především proti TRAITORU, do akce se však dostal až později v systému Stardust (PR 2568).

Kosmické lodě

Kosmické lodě Posbiů, které Pozemšťané označují jako fragmentální křižníky, se nazývají souhrnně BOXy. Všechny vypadají jako obrovské kostky, převážně s délkou hrany 2000 nebo 3000 metrů.

Boxy nemají pravidelný povrch, jejich trup je pokryt nástavbami a výstupky, které lidskému pozorovateli připomínají chaos. Keloskové jsou ale harmonií BOXů okouzleni. Působí na ně jako by byly sestaveny n-dimenzionálně přemýšlející bytostí. Kdyby Keloskové nebyli omezeni svou tělesnou konstitucí, budovaly by podobné lodě.

Každá loď má takzvaného plazmatického velitele, plazmatickou komponentu, která je umístěna v šesti, občas ve 12ti kopulích. Hlavní syntronika (pozitronika nebo hyperinpotronika) je spojena s tak velkým množstvím plazmy, že si vyvine vlastní vědomí.

Jako pomocné čluny se používají menší kostky s délkou hrany 20 metrů. Lodě jsou zpravidla neozbrojené a bez plazmatického velení. V normálních lodích se používají jako zbraně transformační děla a narkotizační paprskomety.

Planety

Planety Mléčnodrážních Posbiů se nacházejí v intergalaktické prázdnotě a nemají žádná slunce. Ambriadorští Posbiové se rozšířili v northside této galaxie. Několik známých posbijských světů: