Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Galaktici
hledat

Galaktici

(přesměrováno z: Galaktikové)

Galaktici je společný výraz pro všechny národy, které mají domov v Mléčné dráze. Většina z nich je až do 14. století NGL organizována v Galaktiku, výjimku tvoří například Haluťané.

Nové Galaktikum, založené 27. června 1346 NGL, vzniklo jako následek zvýšení hyperimpedance a invaze TRAITORU jako nástupce prakticky již neexistujícího původního Galaktika.

Vymezení

Neexistuje žádná závazná definice, jaké národy by měly být označovány za Galaktiky, a jaké ne.

V užším slova smyslu jsou to jen národy, které se zúčastnily dálkové výpravy a společně se pro označení společného domova nazvali Galaktici - např. to byl Galaktický expediční sbor. K nim patří Terranci, Arkonidané, Posbiové, Bluesani a Haluťané.

V širším slova smyslu zahrnuje pojem Galaktici všechny národy Galaxie, tedy Mléčné dráhy.

Přitom se všeobecně ke Galaktikům počítají a národy pocházející z jiných galaxií, kteří se z různých důvodu v průběhu událostí usídlili na planetách Mléčné dráhy, jako např. Maahkové a Tefrodi z Andromedy či Gys-Voolbeerahové.

Známé národy Mléčné dráhy

*) historicky, resp. již více neexistují

**) ještě existují žijící představitelé tohoto národa

Hvězdné říše a státní spolky

*) již neexistující resp. vystřídána nástupnickým státem

**) dočasné spojení Velkého impéria se Solárním impériem