Ephogerové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Opghan
Známé obydlené planety:
Opghan

Ephogerové jsou ve vodě žijící obyvatelé vodního světa Opghan.

Jsou to potomci arkonidských kolonistů. Kvůli Arasy způsobenému přizpůsobení prostředí se ale už svým předkům nepodobají. Mají humanoidní postavu s torzem, hlavou a čtyřmi končetinami. Jejich kůže je kompletně bez ochlupení a pokrývají jí zelené šupiny. Tváři dominují velké, transparentní blány chránící oči, úzký nos a široká ústa s tenkými rty. Prsty mají spojené průhlednými kožními laloky a slouží jim jako ploutve. V týlu se nacházejí dodatečné dýchací otvory, které mohou rozvinout do dva metry dlouhé výsuvné vzdušené trubice. Slouží jim pro dýchání v mělké vodě, protože přes všechny změny Ephogerové stále dýchají plícemi a musí si v pravidelných intervalech obnovovat zásoby vzduchu.

Ephogerové tisíce let bojovali o přežití. Být bez ostatních je pro Ephogery téměř nepředstavitelné. Vzájemná pomoc je pro ně samozřejmostí, zločin téměř neznají. Dlouhodobý útěk jim ale zanechal hluboké stopy na duši. Největší strach mají ze samoty, temnoty noci a vražedného mrazu pod ledem.

Historie

Známé dějiny Opghanů začínají asi deset tisíc let před pozemským letopočtem po přistání dvou arkonidských koloniálních lodí. Několik tisíc osob na kolonizačních lodích chtělo ostrůvky využít jako životní prostor.

V neznámé době, relativně brzy po osídlení planety, vzbudil Opghan zájem Arasů. S pomocí blíže nespecifikované metody změnili v průběhu několika generací tělesnou stavbu osadníků, a přizpůsobili je na život pod vodou. Prostřednictvím neznámých metod genetické manipulace se osadníci během několika generací vyvinuli do dnešní formy.

V této době začali kolonisté žít ve vodě a neustále museli utíkat před noční stranou Opghanu. Tuto fázi museli prožívat několik tisíciletí, dokud nevynalezli motor. Od té doby nemuseli prchat vlastními silami.

Po objevení vnímavých trubkovitých rostlin se usadili. Na oplátku za ochranu proti žravým nepřátelům je rostliny zásobují vzduchem. V blízkosti rostlin začali budovat města, ve kterých mohou přečkat mráz.

Uprostřed roku 2044 objevili vědci malého, arraského výzkumného stanoviště, ze kterého po tisíciletí pozorovali Ephogery, v zárodečných buňkách psimostromů krajně zajímavou, velmi lukrativní účinnou látku. S pomocí několika skokanů se jim podařilo Ephogery zotročit. Aby intriky utajil, zabil jeden skokan lokálního představitele Regenta. V důsledku platných smluv byl vyslán terranský křižník FINMARK, aby věci vyšetřil. Navzdory nejrůznějším protiopatřením se jeho posádce podařilo pikle rozluštit a předat odpovědné arkonidské jurisdikci.

Kosmické lodě

Ephogerové nemají prostředky, ani potřebné technologické znalosti pro vlastní kosmické lety.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!