Opghan

Astronomická data:
Další jména:Ep-Hog II
Sluneční soustava:EpHog
Vzdálenost od Země:10‘283 LY
Doba rotace:200 hodin
Minimální teplota:250 K
Pořadí od hvězdy:2
Obyvatelé planety:
Ephogerové

Opghan je druhá z pěti planet žlutého slunce EpHog. Planeta je obývaná aqanautickými Ephogery.

Opghan je vodním světem s extrémně malým podílem pevniny, která tvoří jen 0.5% povrchu. Kromě 3634 malých ostrůvků neexistuje žádná větší část pevniny. Kyslíková atmosféra je tenká, ale bez problému dýchatelná. Doba rotace je krajně pomalá. Jeden planetární den trvá 200 terranských hodin.

Noc je pro všechny živé formy velikým nebezpečím. Bez dopadajícího slunečního záření se planeta začíná rychle ochlazovat. V krátké době klesne teplota pod 250 Kelvinů. Oceány zamrzají, hromadí se na nich metr vysoké ledové kry. Ostrovy v té době ohraničí vysokánské ledové stěny. Zatímco různé rostliny a zvířata na povrchu, jako pampeliškové křoví a trubkovité stromy, jejichž životní cyklus se této skutečnosti přizpůsobil, a zatímco druhy nacházející v hluboké vodě nejsou postiženi, zůstává mnoho vodních živočichů dýchajících vzduch na věčném útěku před ledem.

Tento osud postihoval také z Arkonidanů pocházející a na život ve vodě přizpůsobené Ephogery, až do objevu citlivých trubkovitých rostlin. Na oplátku za ochranu před žravými nepřáteli jim rostliny poskytují permanentní podvodní zásobování vzduchem. Dovoluje jim to usedlý život v podmořských městech. Jako dopravní prostředek mezi městy používají ponorky, které připomínají pozemské modely z dob před přistáním na Měsíci.

Historie

Známé dějiny Opghanu začínají asi deset tisíc let před pozemským letopočtem po přistání dvou arkonidských koloniálních lodí. Několik tisíc osob na kolonizačních lodích chtělo ostrůvky využít jako životní prostor.

V neznámé době, relativně brzy po osídlení planety, vzbudil Opghan zájem Arasů. S pomocí blíže nespecifikované metody změnili v průběhu několika generací tělesnou stavbu osadníků, a přizpůsobili je na život pod vodou. Pokus proběhl úspěšně. Ephogerané se usídlili v moři. Zároveň začal jejich věčný útěk před ledem. Arasové se drželi v pozadí a dále sledovali pokrok svého experimentu.

V roce 2044 objevil arasský vědec zajímavou účinnou látku v zárodečných buňkách psimostromů, která utlačovala svobodnou vůli Pozemšťanů. Při následném uzavření obchodního paktu Arasů se Skokany byli ephogerové zotročeni pro získávání zárodečných buněk. Aby zakryl intriky, zabil jeden Skokan lokálního představitele Regenta. V důsledku platných smluv byl vyslán terranský křižník FINMARK, aby věci přišel na kloub. Navzdory nejrůznějším protiopatřením se posádce podařilo odhalit komplot a odpovědné předat arkonidské jurisdikci.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!