Onzhous

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Galaxie:Norgan-Tur
Vzdálenost od Khratu:více než 50 000 LY
Obyvatelé planety:
Baolin-Nda

Onzhous byl planetou v galaxii Norgan-Tur, nacházel se více než 50 000 světelných let od Khratu. Šlo o deštivý stepní svět, kde skrze vrstvu mraků jen zřídka svítilo tmavorudé slunce. Onhzhous byl jediným sídlem Baolin-Nda, talentovaného národa, sloužícího kosmokratům. Ti bydleli zejména v takzvaném Technoměstě, ale někteří (například tehdejší veletechnik Autrach) měli odlehlé předměstské zámky, kde žili v ústraní. Do hloubky dvou kilometrů se pod povrchem planety rozkládaly četné továrny.

Technoměsto

Hlavní město planety připomínalo třpytící se moře stříbra. Na obloze nad Technoměstem létaly jako roje hmyzu tisíce a tisíce kluzáků. V centru stála širokým parkovacím pásmem obklopená tmavá budova, k níž se dalo dostat pouze ze vzduchu – zde sídlil veletechnik. Dalším významným místem byla Aréna míru, kde se Baolin-Nda scházeli k obřadům. U města se rozkládalo tmavou zelení pokryté pohoří, v němž bylo malé jezero. Právě zde žila robotická ryba, sestrojená veletechnikem Prattermandem.

Když se Baolin-Nda rozhodli opustit služby kosmokratů a odejít do Baolinské delty v galaxii Šaogen, zničili planetu Onzhous atomovým požárem.

Zdroj

PR 1900