Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Khrat
hledat
Astronomická data:
Průměr:10 790 km
Doba rotace:zhruba 20 hodin
Gravitace:0,9 g
Průměrná teplota:28° Celsia
Pořadí od hvězdy:3
Počet měsíců:0
Soustava:Yghmanohr
Galaxie:Norgan–Tur
Obyvatelé planety:
Krathové (zmizeli), v současnosti Rytíři Hlubiny
Měsíce planety:
...

Khrat je třetí ze sedmi planet žlutého slunce Yghmanohr, a je to stanoviště dómu Kesdšan a tím hlavní sídlo Rytířů Hlubiny.

Přehled

Známé oblasti Zemi podobné planety, na níž panují střední teploty kolem 28 Celsiových stupňů a mírné podnebí, vypadají jako uměle vytvořené, idylické parky. Na Khratu neexistuje samostatná inteligentní civilizace a nejsou na něm stopy klasické kolonizace.

Khrat si Rytířů Hlubiny vyvolili jako stanoviště dómu Kesdšan. Dóm leží uprostřed velkého města Naghdalu, kde se nachází také kosmodrom. V Naghdalu žijí zástupci různých národů galaxie Norgan–Tur, hovorovým jazykem je idiom Sedmi Mocných.

Khratové

Asi 11 milionů let před Kristem (krátce před vznikem Frostrubinu) žila na planetě civilizace Khratů. Ti disponovali – v rozporu s drtivou většinou ostatních národů – povědomím o existenci kosmokratů.

Khratové se nakonec roztrousili po univerzu a zmizeli ze svého domovského světa. Zanechali po sobě základní kameny pro multikulturní centrum na Khratu.