Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Sedm Mocných
hledat

Popis

Sedm Mocných (neboli také Společenství bezčasích) je skupina uměle vytvořených bytostí, pocházejících od kosmokratů. Jejich úlohou bylo podporovat s pomocí jejich Spórových lodí šíření života a inteligence. Jejich řečí byl takzvaný jazyk Mocných.

Současní Mocní jsou pravděpodobně nástupci obdobné, starší sedmičlenné skupiny. Ve věci šíření života se podle všeho před 50 miliony lety na rozkaz kosmokratů angažovala organizace Catarac.

Historie

Před přibližně 18 miliony lety se všichni Mocní probudili ve svých Kosmických hradech, aniž by měli jakékoli vzpomínky na předchozí život (byl-li vůbec nějaký). Kosmické hrady leží v galaxii Država Errantů. Zde se také nachází ÚROVEŇ, na níž se vždy Mocní po VÝZVĚ kosmokratů scházeli.

Sedm Mocných vyčkávalo ve svých Hradech na VÝZVU. Když přišla, naložili své Spórové lodi v prostoru za materiálními zdroji on a noon kvanty, které pak rozšiřovali po vesmíru a podporovali tak růst života a vznik inteligence. Nakonec Sedm Mocných zkonstruovalo hvězdné Roje. Roj procestoval galaxie, ošetřené on a noon kvanty a zvyšoval tam inteligenci.

Před víc než 1,6 miliony lety zmocnilo Společenství bezčasích 36 vysoko postavených kosmických národů (Queriony, resp. Erranty, resp. Qevayaany), aby postavili Lokální Roj, určený pro galaktickou Lokální skupinu.

Délka jednoho cyklu rozsevu kvant a stavbu Rojů se pohybuje v řádu milionů let. Nově stavěné Roje prolétaly opakovaně určené oblasti a šířili v nich inteligenci. V případě Lokálního Roje činí délka smyčky přibližně jeden milion let.

Před několika miliony lety se z Mocného Bardioca stal zrádce. Namísto vykonání svého úkolu ukryl svou plně naloženou Spórovou loď – PAN-THAU-RA – a zmanipuloval před 1 600 000 lety vystavěný Lokální Roj, aby tak zamezil vzniku inteligentního života poblíž svého budoucího území.

Bardioc byl odhalen a odsouzen. Samotnou krádež lodi a touhu po moci mu kosmokraté odpustili (Mocní obviňovali Vysoké mocnosti z toho, že jim nedopřávali dostatečnou volnost v jejich jednání, z čehož pramenila jejich touha po změně). Za rozpad Společenstva bezčasích se však musel Mocný zodpovídat. Z Bardiocova izolovaného mozku vznikla později superinteligence BARDIOC. Ta po zásahu Perryho Rhodana splynula s Císařovnou z Thermu a vznikla nová superinteligenceTHERMIOC. PAN-THAU-RA, kterou Bardioc ukryl v galaxii Čušik, byla roku 3586 kompletně přesunuta do hyperprostoru.

Společenstvo bezčasích bylo rozpuštěno a další VÝZVA nebyla zřejmě vyslána. Poslední zbylí Bezčasí, pokud se vynechá zvláštní případ Bardioca, byli v roce 3586 Ganerc a Kemoauc. Kemoauc odešel za materiální zdroje, zatímco Ganerc alias Callibso rozdělil své vědomí na planetě Derogwanien.

Kosmokraté prozatím (alespoň v našem Univerzu) zastavili distribuci on a noon kvant, neboť jak se zdá, život nabyl dostatečnou (až nadměrnou) převahu.

Sedm Mocných parresa

Arresum:

Aachtor jako osmý Mocný nepatřil do skupiny bezčasích. Jeho úkolem bylo šířit on a noon kvanta v oblasti arresa.

Předchozí skupina Sedmi Mocných, kterou v arresu tvořili tříhlavý Batalik, insektoid Dosorom, zelenou kůži pokrytý Indigor, čtyřruký obr Kenean, neviditelný Quenol, stooký Sattaru a proměnlivý Turgeno byla neúspěšná, protože se z Dosoroma stal zrádce.

Jeho experimenty s kosmokratickými kvanty vedly k proměně v Abruse. Dosoromovi se podařilo zničit šest svých bývalých kolegů i s jejich Spórovými loděmi. Krátce před svým zničením však Mocný Batalik vypustí do arresa velkou část svých biospór.

S 1500 km průměru zvlášť velká Spórová loď AACHTHOM byla dokončena teprve v roce 1220 NGL. AACHTHOM nebyl naložen za materiálními zdroji. Namísto toho se v ní zmaterializovali biospóry ze skladiště v hyperprostoru. Obsluhována koncepty z arresa, proráží nakonec AACHTHOM pod velením s Aachtorem splynulého Voltaga do arresa (čímž je plán kosmokratů úspěšně završen).

Tarkan:

Také ve smršťujícím se vesmíru Tarkan bylo aktivních Sedm Mocných. Avšak chaotarchovi jménem Xpomul se podařilo získat tuto skupinu na svou stranu. Společně s jejich velitelem, Pánem Heptameru, se ostatních šest knížat Hexameronu pokoušelo urychlit záhubu Tarkanu. Tento cíl vyhlásil Pán Heptamer před 10 000 000 lety na Koncilu z Amringharu.

Sedm Mocných universa Tarkan:

Sluhové Materie:

Devět Sluhů Materie stojí pravděpodobně v hierarchii kosmokratů nad Mocnými. Shromažďují se na Cairolově PLOŠINĚ v Državě Errantů. Ovšem pravda o vztahu Mocných a Sluhů není zcela jasná.

Torr Samaho vybudoval během 3 milionů let celkem tři Roje. Roj Kys Chamei vytvořil Sluha Materie Ramihyn. Tak jako jsou Sedmi Mocným poddány vznešené národy jako Loowerové či Querioni, jsou možná Sluhové Materie nadřazeni Mocným. Existují domněnky o tom, že každému Sluhovi Materie je podřízena právě jedna skupina Sedmi Mocných.

Sedm Mocných z Eud'y–Asor–Jaroso:

Deltoro, Unscrow, Dumgard, Karrillo, Kafug, Konferge a Nuskoginus jsou Mocní z univerza jménem Eud'y–Asor–Jaroso. Dopustili se zrady na kosmokratech a byli za tento čin potrestáni. Po zakonzervování museli zakoušet nekonečné utrpení. V červnu 1345 NGL naváže jejich robot Aquinas kontakt se Sluneční soustavou. Po několika pokusech proniknou Perry Rhodan s Guckym a skupinou pomocníků na kosmickou loď Mocných a dopraví je na Zemi. Mocní vycházejí z předpokladu, že si za pomoc Galaktikům ve válce s Terminační kolonou TRAITOR vyslouží odpuštění Vysokých mocností Řádu.