Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > Abruse
hledat
Abruse
Abruse
© VPM kg.
Abruse
Abruse
© VPM kg.

Abruse je galaxie přeměňující, krystalická forma života v Arresu.

Název pochází od Ayindiů, u Barraydů je používán výraz Abrutian. Jeho záření zabíjí všechen ostatní život. Tento účinek se také označuje jako záření smrti. Celá planeta může být pohlcena strukturou Abruse a tím se sama promění na krystaly Abruse.

Arresum je pomalu úplně – s výjimkou zmenšujícího se počtu Ayindiů a Barraydů – pod zničujícím vlivem Abruse. Toto záření nemá v Arresu žádný účinek na životní formy, které pocházejí z Parresa.

Podle odhadu nositelů buněčných aktivátorů v roce 1217 NGL má nepravidelný fraktál zahrnující oblast Abruse průměr maximálně 20000000 světelných let. Tím je o něco větší než Velká prázdnota.

Záření smrti

Terranští vědci, kteří zkoumali smrtící záření krystalů Abruse, vyslovili následující zákony krystalizace:

  • smrtící záření působí jen u stejně polarizované strangeness
  • krystalická struktura Abruse má tendenci se extrémně rychle přizpůsobovat hodnotám strangeness ve svém okolí
  • smrtící záření se šíří rychlostí světla
  • účinek ubývá kvadraticky na vzdálenosti, kterou paprsek urazí
  • intenzita záření narůstá s rozměrem krystalické struktury

Projevy

Abruse absorbuje každý život a nahradí ho krystalickou strukturou. Tak vznikají různé pseudoživotní projevy Abruse, jakož i útvary, které jsou podobné kosmickým lodím. Je pravděpodobné, že Abruse zkouší napodobit pravý život, protože pod její krystalickou ztuhlostí trpí. Abruse je také schopná vyrobit pseudomateriální projekce. Jsou známy následující projevy:

Vločkovité lodě

Sněhové vločky se pohybují jako kosmické lodě vesmírem. Působí na základě své bizarní struktury jako předimenzovaný ledový krystal různé velikosti. Byly zpozorovány jednotky o průměru 800 metrů. Sněhové vločky vysílají smrtící záření Abruse a mimo to mají vliv na nepřátelskou techniku. Kosmické lodě, které se ke sněhové vločce přiblíží, se v krátké době promění ve vrak.

Diamantové lodě

Diamantové lodě vypadají jako dokonale vybroušené diamanty a představují velící jednotky v kosmické flotile Abruse. Ve středu diamantové lodi se nachází 14 komandantů, kteří dirigují jim podřízené flotily vločkovitých lodí.

Skelettikové

Humanoidní Skelettikové byli poprvé zpozorováni na Thyssanu. Jméno dostali od Guckyho a Reginalda Bulla, protože působili ještě mnohem vychrtleji, než Hauriové. Telepati nemohli přijímat žádné myšlenky Skelettiků. Vydávali zvláštní zvonivé zvuky, které by se daly interpretovat jako řeč.

Komandanti

Tělo humanoidních velitelů se jevilo bledé a hladké, jako olejový film, ale ne vlhké. Komandant nemá žádné obličejové a pohlavní znaky, přes hlavu je přetažen helmovitý krystal. Komandanti jsou obklopeni aurou smrtícího záření, které působí až milimetr nad povrchem jejich těla. Tělo komandanta sestává z 98 procent z krystalických spojů na uhlíkové a křemíkové bázi.

Známí Komandanti:

  • Cryzz

Eventailové

Pseudoživot

Abruse vytvořila při několika příležitostech pseudoživotní formy z tak zvaných chameleónských molekul, které dokázaly zformovat skutečné předlohy. Příkladem jsou Beaumortelové a Pseudo-Corraxové.

Sinta

Sinta byla duchovní moc, která by se dala označovat jako mentální složka Abruse. Zatímco se vyskytovaly Zóny smrti, pokoušela se z parareality skrz časoprostorovou vrásu dostat do Parresa. Později Sinta poslala iluzorní ostrůvky skrz strukturální zeslabení v oblasti solárního Marsu.

Pomocným národem Sinty byli ještěrkovití Corraxové a za mlžným plamenem skrytí Maanvové.

Prach Abruse / Srdce Abruse

Srdce Abruse je pohyblivý hvězdný shluk o průměru světelného roku. Nachází se roku 1218 NGL v arresské galaxii Wanssun a je vyplněn prachem Abruse. 123 neutronových hvězd tvoří ochranný val.

Na planetě uvnitř tohoto shluku se nachází jádro Abruse ve formě krystalické sítě.

Historie

Abruse vznikla z on a noon kvant, se kterými v Arresu manipuloval Dosorom, jeden ze Sedmi Mocných. Abruse s Ayindii bojuje již nejméně 4000000 let. Před dvěma miliony let se pokusili Ayindiové před Abruse uprchnout do Parresa, byli ale zahnáni zpět Rytířem Hlubiny Quidorem z Tanxtuunry a také jednou zvláštností, která platí pro všechny živé bytosti: Pobyt na druhé straně univerza vede po 50 dnech ke smrti. Před tím jsou chráněni jen nesmrtelní jako nositelé buněčných čipů a Ayindijka Moira, nesmrtelná díky svému symbiontovi Kibbovi.

22. ledna 1217 NGL dopadl krystalický úlomek Abruse na Mars a uvedl tak do chodu krystalizaci rudé planety. V následujících dnech materializovaly další různě velké úlomky Abruse z Arresa a dopadly rovněž na povrch Marsu.

Roku 1218 NGL se podařilo expedici vedené Perrym Rhodanem nalézt centrum Abruse a zničit ho, takže se Abruse již dále nemohl rozrůstat.

Usedlí Nokturnové Mudrc z Fornaxu a Blázen z Fornaxu, jakož i nokturní hejna z Fornaxu, kteří byli transferováni do Arresa, a Koncepti – neboli aphiličtí Terranci – uvolnění z ID, jejichž životní energie rozpouštěla krystaly Abruse, vytvořili tři ostrovy života, ze kterých měly být další zkrystalizované světy v Arresu opět učiněny obyvatelnými, čímž otevřeli cestu pro novou budoucnost Ayindiů a Barraydů.

Abrusem napadený samplerský svět Mars v Sluneční soustavě byl 9. dubna 1218 NGL vyměněn za Trokan, archivní svět Ayindiů.

V roce 1220 NGL cestoval Voltago se spórovou lodí Mocného Aachthora do Arresa, aby tam rozšiřoval život a inteligenci pomocí biofór.