Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Koncept
hledat

Koncepti pocházejí z 20 miliard lidí, jejichž obsahy vědomí přijala do sebe superinteligence ID.

Z vnějšku vypadají koncepti jako zcela normální lidé. Tělo konceptu je ale většinou ovládáno obsahy vědomí sedmi lidí. Jedno ze sedmi vědomí dává konceptu tělo, ostatní těla se nachází v hyperrezervoáru a mohou být dále použita, pokud by původní tělo bylo zničeno. Obsahy vědomí se po krátké době naučí optimálně navzájem spolupracovat, takže se jejich duševní schopnosti umocní, a vnikne tak bytost obrovské inteligence. Kromě své vysoké inteligence disponuje koncept také krajně rychlými reakcemi a je také podstatně méně citlivý na paralyzační paprsky jakéhokoliv druhu než normální lidé.

Krátce předtím než se v roce 3582 zhroutila Země v Maelstromu hvězd do Schlundu, postaral se ID nejdříve o to, aby téměř všichni lidé byli prostřednictvím PILLE zbaveni aphilie, a pak do sebe nabral vědomí všech 20 miliard lidí, aby nepadli do rukou BARDIOCA. Dvacet miliard vědomí bylo ale i pro superinteligenci příliš mnoho. Zpočátku koncepti vnikali spontánně, aby se zmenšil tlak v rezervoárech superinteligence. Kvůli tomu se v září 3583 vynořil koncept Hubert Kelassny na kosmické stanici v Mléčné dráze a o několik dnů později zase nevysvětlitelným způsobem zmizel; právě v čas, aby stačil uniknout Supertěžkým. Ve stejné době se stále častěji objevovali Koncepti na Goshmos Castle v systému Medaillon.

Poté ID začal koncepty cíleně využívat. Asi nejdůležitějším konceptem byl Kershyll Vanne, 7D-muž. Kerrshyll byl nasazen v Mléčné dráze, aby tam podporoval účinky howalgonia popletené Kelosky v uskutečňování jejich osmdesátiletého plánu na osvobození Mléčné dráhy od Larů.

V systému Medaillon sehrál Grukel Athosien důležitou roli při přeměně Goshmos Castle na EDEN II. Konecept nechal NATHANA postavit na Měsíci deset velkých lodí, se kterými bylo evakuováno obyvatelstvo Goshmos Castle, a poté s jejich pomocí nechal na Gosmos Castle nainstalovat zařízení, s jehož pomocí měla být planeta rozpůlena. Z jedné poloviny vnikl EDEN II, druhá polovina byla zcela přeměněna na energii pro EDEN II.

Dříve než koncepti přešli na EDEN II, musel ID vyřešit problém s aphilickými koncepty. Několik set lidských vědomí totiž bylo stále aphlických. Dvojkoncept skládající se z polovičního mutanta Homera G. Adamse a osmnáctileté aphiličky Sucanne Weyter byl vysazen na Zemi. Později dojde k několika rozmíškám mezi oběma vědomími a Sucanne Wetyer nakonec zemře, protože už nemůže aphilii déle snášet. To je signálem pro ostatní aphilické koncepty, kterým se stane totéž. S výjimkou Trevora Casalleho už poté žádní aphilikové neexistují.

Když se Kershyll Vanne dostane k ID, který ho chce odvést z Mléčné dráhy, dostane vizi, ve které se má jako koncept dále vyvíjet: na planetě EDEN II se stále více konceptů spojuje do větších vědomí. Cílem je vznik nové samostatné bytosti.

Dříve než je Goshmos Castle přeměněn, objeví se tři miliardy konceptů na Zemi, aby se s ní rozloučili. Je to důležitá událost, protože NATHAN je naprogramován tak, aby se plně reaktivoval teprve tehdy, až bude na Zemi alespoň dvě miliardy lidí. Poté se všechny koncepti přemístí na EDEN II. O několik dní později se umělá planeta vydá na cestu vesmírem.

Známí koncepti

  • Chung Lo, Abd el Pumán, Hubert Kelassny, Pynther Ässlinnen, Tamoe Pheuch, N'kamo Fassa, Vanni Delgiudice - první známý koncept, objevil se v září 3583 na kosmické stanici v Mléčné dráze
  • Kershyll Vanne, Hito Guduka, Pale Donkvent, Ankamera, Albun Kmunah, Indira Vecculi, Jost Seidel - 7D- muž se výrazně podílel na osmdesátiletce
  • Grukel Athosien, Ponto Sassola, Veyto Balaschy, Poncar Tetschino, Salien Ol a` Tamor, Nebort Alcotes, Mara Avusteen - z pověření ID přebírá kontrolu na Měsícem
  • Ernst Ellert a Gorsty Ashdon - dvojkoncept
  • Homer G. Adams a Sucanne Weyter - dvojkoncept, nebo také "A-koncept", skládající se z prastarého polomutannta Homera G. Adamse a osmnáctileté aphiličky. Po smrti Sucanne Weyter má Homer G. Adams stále status koncepta.
  • Claudio Ektem, Kherub Palm - dva koncepti, vůdci projektu "domov II"