Osmdesátiletka

Osmdesátiletka, neboli osmdesátiletý plán, byl Kelosky vypočítaný dlouhodobý strategický plán na vyhnání Larů z Mléčné dráhy po rozpadu Hetosu Sedmi. Jako poradci Larů přemluvili Keloskové Apoštola Hetosanů Hotrenor-Taaka k politice, která vedla ke konfliktu mezi Lary a ostatními národy Koncilu, což současně vedlo také k nedostatku energie pro larské SVE-křižníky.

Nejprve došlo ke konfliktu mezi Lary a Hyptony, následkem čehož se v Mléčné dráze už nedalo s Hyptony počítat jako s mocenským faktorem. Na počátku roku 3584 odepřeli Mastibekkové službu a odletěli z Mléčné dráhy, což vedlo ke katastrofální situaci pro Lary, jejichž SVE-křižníky byly závislé na energetickém zásobování z pyramid Mastibekků. Současně musely být zastaveny další projekty, jako například v roce 3582 spuštěné celogalaktické mitózové záření, které sice zabraňovalo nositelům buněčných aktivátorů ve vstupu do Mléčné dráhy, ale zároveň spotřebovávalo obrovské množství energie.

Osmdesátiletka byla později zkrácena čtyřletku, protože Keloskové navrhli Larům přeměnit již vysoce zahuštěnou hvězdu Arcur-Beta přeměnit na černou díru, aby tak vytvořili přístup do Dakkardimballonu. 18. 3. 3585 vletěli SVE-křižníky Larů do umělé černé díry a dosáhli svého cíle – avšak bez možnosti návratu.

Aktuální data:
26.10.2021
1566 před NGL
1. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459513.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!