Mastibekkové

z Databáze Multiversa

Mastibekkové jsou členským národem Hetosu Sedmi. V tomto svazku byli odpovědni za energetické zásobování Larské flotily – a tím byli i pro vojenskou moc Koncilu nesmírně důležití. Domovem Mastibekků byla planeta Joyl v neznámé galaxii.

Mastibekkové jsou národ, který zduševnil, takže už nemá žádnou tělesnou formu. Létají ve velkých pyramidovitých lodích (pozůstatky z doby před jejich zduševněním). Larské lodě jsou díky energetickému paprsku ze špičky těchto pyramid napájeny. Na oplátku mohou Mastibekkové přijímat emoce bytostí, nad jejichž světem se právě nachází pyramida, a který byl předtím zabrán Lary.