Mastibekkové

Mastibekkové jsou členským národem Hetosu Sedmi. V tomto svazku byli odpovědni za energetické zásobování Larské flotily – a tím byli i pro vojenskou moc Koncilu nesmírně důležití. Domovem Mastibekků byla planeta Joyl v neznámé galaxii.

Mastibekkové jsou národ, který zduševnil, takže už nemá žádnou tělesnou formu. Létají ve velkých pyramidovitých lodích (pozůstatky z doby před jejich zduševněním). Larské lodě jsou díky energetickému paprsku ze špičky těchto pyramid napájeny. Na oplátku mohou Mastibekkové přijímat emoce bytostí, nad jejichž světem se právě nachází pyramida, a který byl předtím zabrán Lary.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!