Maunariové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Država Errantů
Domovská planeta:Terminační oceán
Maunariové
Maunariové
© VPM kg.

Maunariové jsou přibližně šest metrů vysocí kyklopové.

Vzhled

Jejich celý fyzický vzhled působí neforemně, odpudivě a ošklivě. Mají špičatou kapkovitou lebku s jediným zeleným obřím okem, chrupavčitým nosem a šelmovitými ústy bez rtů. Jejich bezvlasá těla jsou pokryta hnědou, vrásčitou kůží. Tělo disponuje dvojicí třímetrových, svalnatých paží se sedmiprstými dlaněmi. Šířka v ramenou činí dva metry. Tato bytost je velmi silná a je mimořádně těžké ji usmrtit. Maunariové se dožívají extrémního věku a po určité speciální proceduře se dokonce mohou stát nesmrtelnými. Díky pozitivním vlastnostem jsou od vědomí oddělená maunarijské těla používána (respektive zneužívána) jako nosiče pro kosmokratická vědomí a jejich významné pomocníky.

Dějiny

Sídliště Maunariů se nachází u Terminačního oceánu v galaxii Država Errantů, na místě podobném PLOŠINĚ. Přinejmenším tato část maunarijského lidu se podle všeho dopustila těžkého provinění vůči kosmokratům, za což byla potrestána dočasným vyhnanstvím.

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!