Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > Kosmokraté
hledat

Podle cibulového modelu inteligencí Univerza stojí kosmokraté (neboli Vyšší mocnosti) jeden stupeň nad materiálními zdroji, z nichž se vyvíjejí a za nimiž žijí (ovšem není známo nic o tom, jak to v oblasti kosmu „za zdroji“ vypadá – ID sice dovolil svému poslu Ellertovi, aby s Harnovou pomocí za materiální zdroje nahlédl, ale ten viděl pouze chaotické barevné víry na černém pozadí). O podstatě, vzhledu a skutečné podobě kosmokratů je známo právě tak málo, jako o jejich odvěkých protivnících - chaotarších. Lidstvo se už sice s kosmokraty na této straně materiálních zdrojů setkalo, šlo však pouze o inkarnace (u Višny a Taureka) nebo manifestace ve standardním univerzu (Hismoom). U inkarnací jde o čtyřrozměrné projekce, z jejichž vzhledu nelze vyvozovat skutečnou podobu kosmokrata. Na úrovni Vysokých mocností stojí ještě entita Si Kitu, avšak ta nepatří k žádné ze znepřátelených stran.

Tyto lidem nadřazené bytosti ze všech svých nemalých sil usilují o zachování, nebo v lepším případě posílení kosmického Řádu. Jejich vyslanci a pověřenci na této straně materiálních zdrojů (např. Carfeš, Ufonauti) jsou podporováni pozitivními superinteligencemi. K pověřencům kosmokratů patří i Sluhové Materie, Sedm Mocných (kteří pomocí Spórových lodí podporovali rozšiřování inteligence a života) a Laire. Laire přitom až do ztráty oka fungoval jako spojka mezi normálním vesmírem a druhou stranou materiálních zdrojů). Dalšími důležitými pomocníky kosmokratů byli Rytíři Hlubiny. Rytíři byli na krátkou dobu i Perry Rhodan, Atlan a Jen Salik. Tito tři však nakonec ze služeb Vyšších mocností vystoupili, což vedlo k vážné rozmíšce s nimi. Řád Rytířů byl nakonec nahrazen robotickými bojovníky, neboť další boj s Chaosem probíhá takzvaně v reálné rovině.

Lidstvo už nyní kosmokraty nevidí jako božské, neomylné bytosti a snaží se kráčet svou vlastní cestou. Jedno z posledních setkání Galaktiků s vyslanci kosmokratů proběhlo v Hirdobaanu, kde se vynořil Mocný Aachtor. Také Voltago, který v těchto událostech sehrál důležitou roli, byl spojen s kosmokraty. Více méně byl stvořen Taurekem a pochází z techniky Vyšších mocností.

Kosmokraté se angažovali v událostech okolo Thoregonu. Při nich také Perry Rhodan potkal další z pomocníků Řádu (robot Cairola, Sluhové Materie) a kosmokrata Hismooma.

V současné době stojí kosmokraté před vážným problémem: Díky manipulacím Thoregonu vzniká v galaxii Hangay negasféra, kterou chtějí pro své záměry získat chaotarchové.

Kosmokraté jsou ustavičném konfliktu s chaotarchy; tento konflikt probíhá velmi pravděpodobně v celém Multiverzu. V tomto boji jsou kosmokraté připraveni obětovat celé galaxie, možná i vesmíry. Právě kvůli bezohlednosti kosmokratů opustili Pozemšťané a potažmo Galaktici cestu Řádu a snaží se hledat novou cestu. Doposud poznali Pozemšťané pouze několik kosmokratů: Višnu, Taureka, Tyrica a Hismooma.

Během událostí kolem superinteligence THOREGON vyšlo najevo několik nových skutečností. Za prvé: z údajů Pangalaktických statistiků vyplývá, že kosmokraté stojí za 21% zásahů do struktury kosmu, zatímco chaotarchové provedli 16%. Zbytek je způsobován jinými entitami, např. právě THOREGONEM. Za druhé je již zcela jisté, že kosmokratům se již nelíbí příliv života v kosmu. Právě proto byli dezaktivovány všechny Roje a nebyla vyslána nová spórová loď. Posledním krokem v omezení života Univerza spočívá ve zvýšení hyperimpedance.

Ještě několik pohledů jiných bytostí na kosmokraty:

Chybrain popsal Vyšší mocnosti roku 234 NGL takto: Kosmokraté jsou svérázní a cizí, mnohdy také bezohlední. Ale nejsou zlí. Musí se starat o celé Univerzum, přesto každému nechávají volnou ruku v jeho jednání.

Časoprostorový inženýr Myzelhinn to kolem 428 NGL vyjádřil tímto způsobem: Jsou vševědoucí. Vědí také, jaké následky bude mít případné poškození Morálního kódu. Obětují tedy národy Hlubiny, aby zamezili ještě větším obětem. To je to, co znamená vševědoucnost: Nutnost být hrozný, aby nedošlo k ještě hroznějším krutostem... Tento úhel pohledu však inženýrovi nezabránil, aby nenapadl Taureka a Višnu za to, že se ani nepokusili o záchranu bytostí z Hlubiny, přestože by ji snadno mohli zahrnout do svých plánů.

Známí kosmokraté: