Cibulový model

z Databáze Multiversa

Cibulový model je názorné zobrazení technického a duševního vývoje života ve vesmíru v kosmických souvislostech. Podobně jako u cibule následují stupně rozvoje od menšího k většímu.

Stupeň vývoje:

1. Neživá hmota ve formě planetě, sluncí a galaxií (a dalšího): Organický život ještě neexistuje.

2. Primitivní formy života: V tomto případě jde o rostliny a zvířata bez sociální společnosti a bez inteligence nebo vědomí.

3. Inteligentní život, které ještě neopustil svou planetu. Může jít o civilizaci lovců a sběračů, nebo klidně o vyspělou industriální společnost.

4. Inteligentní život, který pravidelně provozuje meziplanetární kosmické lety.

5. Inteligentní život, který pravidelně provozuje mezihvězdné kosmické lety.

6. Inteligentní život, který pravidelně provozuje intergalaktické kosmické lety.

7. Inteligentní život, který se mění ve vyšší entitu, pozitivní/negativní superinteligenci.

8. Vývoj superinteligence i s její mocenskou oblastí v materiální zdroj/propad.

9. Vývoj v kosmokrata/chaotarcha (resp. v entitu, který stojí na stejné úrovni – jako např. Si Kitu).

Cibulový model tedy nepředstavuje nic jiného než stupnici, mezi jejímiž jednotlivými stupni se nacházejí pozvolné či náhlé evoluční skoky. Není známo, jaký je konečný stupeň vývoje, ani kolik stupňů následuje nad Vysokými mocnostmi, pokud tu nějaké jsou (ovšem to je pravděpodobné, neboť někdo stvořil ZÁKON).