Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Neveverové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Puydor
Domovská planeta:Ketchorr
Známé obydlené planety:
Ketchorr

Neveverové jsou obyvatelé planety Ketchorr v galaxii Puydor.

Jejich 1,30 metru vysoké tělo má tvar obráceného kuželu. Pohybují se po dvou tenkých nohách podobných chapadlům. Kromě nich mohou v horní části svého těla vytvořit až sedmnáct pseudorukou, ale jejich počet může být i menší. Těla pokrývá nahnědlá pokožka se vzorkem připomínajícím kukuřičná zrna.

Drobné hlavě dominuje trychtýřovitý orgán o průměru deset metrů uzpůsobený k příjmu potravy a komunikaci. Obklopuje ho věnec jemných chloupků, které se při dýchání a řeči lehce vlní, díky tomu mohou Neveverové odezírat slova svého protějšku jen na základě pohybu chmýří. Po obvodu chloupků je rozmístěno devět očí velikosti špendlíkové hlavičky. Obličeje mají schopnost mimikry a při komunikaci s jinými druhy imitují jejich vzhled.

Guu, Jii a Roo

Psychika Neveverů je založena na součinnosti dvou základních složek, které nazývají Guu a Jii. Guu se nazývala rozumová část neveverské mentality, zatímco Jii představovala kreativitu a fantazii. Kromě těchto dvou se však vzácně vyskytovala i třetí složka - Roo. Je povětšinou chápána jako agrese, ale ve vhodné kombinaci s Guu a Jii se může projevit i pozitivně jako odvaha, cílevědomost nebo výjimečné tvůrčí nadání. Pravděpodobnost výskytu Roo v neveverské populaci byla jedna ku miliardě a jedním ze známých nositelů byl diplomat Upesamee.

Ashgavanogh

Ashgavanogh je rituál, který Neveverové provozují v krasových jeskyních planety Ketchorr. Dochází při něm k propojení myslí všech zúčastněných Neveverů. Protože Neveverové nemají žádné vládce nebo volené předtavitele, každý Nevever má právo vyjádřit tu svůj názor, popřípadně Ashgavanogh svolat k projednání důležité otázky dotýkající se celého národa.

Po vytvoření Jii'Nevever a úpadku Neveverů se mění i funkce Ashgavanoghu. Neveverové v průběhu rituálu získávají přístup ke kolektivní paměti svého národa a krátkodobě se jim vrací jejich původní inteligence.

Historie

500 000 let před Kristem

Obbythenové přichází na planetu Ketchorr. Nevevery považují za příliš primitivní, než by s nimi navázali kontakt, a tajně budují své zařízení v nitru planety.

30 000 let před Kristem

Neveverové se stávají po technické stránce nejvyvinutějším národem Puydoru. Vědecký výzkum stagnuje, Neveverové se většinou zaměřují na duševní rozvoj. Až na výjimky jako byl diplomat Upesamee se stahují z galaktického dění. Začínají si uvědomovat, že se přibližují evolučnímu skoku na další úroveň existence, čímž by se stali superinteligencí.

25 000 let před Kristem

Při Ashgavanoghu, kterého se účastní celý národ, jsou Neveverové kontaktováni vyslancem kosmokratů Muriadocem a vyzváni, aby se stali superinteligencí. Neveverové se však dalšího vývoje obávají a vymlouvají se, že nejprve musí stabilizovat poměry v Puydoru. Muriadoc jim proto uděluje odklad do doby, než svůj úkol splní.

Guu-Jii'Nevever

Protože Neveverové se nechtějí vzdát své fyzické existence, je 5-D vědec Orsidenda pověřen vytvořit umělou bytost, která by je zastoupila ve službách kosmokratů. Po neúspěšných pokusech s geneticky vyšlechtěným Neveverem a kyborgem vytváří bytost stvořenou z howalgonia, která částečně sídlí v pátém rozměru. Při Ashgavanoghu jí všichni Neveverové dobrovolně odevzdávají svá Guu a Jii, čímž dokončují její vývoj.

Úpadek

Po odchodu Guu-Jii'Nevever na Curayo Neveverové zbavení svých Guu a Jii ztrácí schopnost vyššího myšlení a vzpomínky na svou minulost a postupně degenerují. Jejich původní vědomosti se krátkodobě vrací jen při probíhajícím Ashgavanoghu. Stávají se závislými na pomoci zvenčí, úpadek neveverské civilizace je navíc urychlen zařízením Obbythenů v nitru planety, které připravilo Ketchorr o většinu vodních zásob.

1290 NGL

Když na Ketchorru přistane Icho Tolot, Julian Tifflor a Gucky, žije tu jen 2,4 milionu Neveverů, kteří živoří v hliněných chatrčích v oázach bez jakéhokoliv technického vybavení.

Známí Neveverové

  • Megosaro - otec Upesameeho
  • Escasidor - slavný léčitel
  • Upesamee - diplomat postižený Roo
  • Orsidenda - tvůrce Guu-Jii'Nevever