Ashgavanogh

z Databáze Multiversa

Ashgavanogh je hlavní kulturní událostí u Neveverů. Jde o jakýsi společně prožívaný trans, do něhož neustále vstupují jednotliví Neveverové, aby oslovili své soukmenovce. Pojem ashgavanoghi označuje jak množné číslo obřadů, tak i jeho jednotlivé účastníky.

Ceremonie

Ashgavanoghi se odehrává u podzemního jezera v krápníkové jeskyni. Neveverové se shromáždí kolem nádrže a dřepnou si takovým způsobem, že se jejich spodní, zahrocená část dotkne země. Horní částí trupu se Neveverové nahnou k vodě.

Význam

Když byli Neveverové ještě slavnou civilizací, sloužily jim ashgavanoghi jako nástroj rozhodování a diskuzí. Poté, co Neveverové padli na úroveň primitivních lovců, stal se z ashgavanoghu náboženský obřad. Jenom během ashgavanoghi se lovci rozpomínají na svou slavnou minulost. Jakmile trans skončí, účastníci vše zapomenou a ztratí i svou dočasně nabytou inteligenci.

Zdroje

PR 1917