Perry Rhodan 1917 (Česká obálka) Perry Rhodan 1917 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1917
Název:Hádanka Ketchorru
(Die Rätsel von Ketchorr)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:19.5.1998
Vydáno v češtině:přeloženo (iren-ka, James Faith)
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Nejtěžší boj Icho Tolota – Haluťan se musí rozhodnout
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot – Haluťana sužuje boj mezi morálkou a instinkty.

Hotch-Kotta – Korawský obchodník hledá obchod svého života.

Gucky – Myšob chce rozřešit záhadu Ketchorru.

Julian Tifflor – Pozemšťan vyrazí s různorodou posádkou.

Matka – Bytost myslí jen na přežití svého lidu.

Perry Rhodan se jako nový Šestý posel Thoregonu pokouší čelit intrikám Šabazzy a pátrá po své staré kosmické lodi – SOLU. Mezitím se jiní Nesmrtelní zapletli do zcela jiných potíží.

Řeč je od Haluťanu Icho Tolotovi, Iltovi Guckym a dvojici Pozemšťanů – Michaelu Rhodanovi a Julianu Tifflorovi. Všichni čtyři byli uneseni z rodné Mléčné a dostali se do cizí galaxie Puydor.

Jejich tajemným zadavatelem je Šabazza – a čtyři nositelé buněčných aktivátorů vůbec netuší, že je tato bytost v jiných galaxiích známa jako největší nepřítel Thoregonu a lidstva. Úkolem Galaktiků je osvobodit entitu jménem Jii'Nevever, dříve známou jako Snílka z Puydoru.

Osvobozená Jii'Nevever však není ochotna podrobit se moci Šabazzy. Podřídí se teprve po válce ve snu. Jejím cílem je nyní upevnit svou kontrolu nad Puydorem a potom vyrazit k dobývání Mléčné dráhy. Icho Tolot, Julian Tifflor a Gucky se zbaví vlivu Šabazzy a podaří se jim uprchnout z Curaya, planety Jii'Nevever. Michael Rhodan však zůstává otrokem ve službách Snílky.

Tři Nesmrtelní se snaží najít řešení svých problémů. Aby uspěli, musí rozluštit HÁDANKU KETCHORRU...


Zatímco Julian Tifflor, Icho Tolot a Gucky letí s INGORUE pět set světelných let daleko ze systému Minzant, vyklouznou Šuuk Ramman Orneko, tři Rawwové Comor-Liku, Arandor-Lei a Molosa-Tie společně s dvěma humanoidními Arrory Mielem a Kiomem z vlivu Jii'Nevever. Na palubě je sice napětí, protože chrononauti jsou ztrátou snů zmatení a ostatní jimi opovrhují, ale Tifflor díky síle své osobnosti vede posádku čočkové lodi k jednotě. Lidé se rozhodnou nejprve varovat národy Puydoru před Jii'Nevever. Aby získali spojence, odletí Tifflor na Ornekovu radu do systému Angeemo, na čtvrtou planetu Zovork, hlavní svět Ginkooů1). Tam sice tři galaktiky přijme vládní delegace, ale vládní mluvčí Syrnoter prohlásí, že Ginkoové jsou fixováni na obchodu s tronium-azintem, a že si všichni varování před Snílkou z Puydoru vysvětlují jako obchodní taktiku svých návštěvníků. Když nakonec Jii'Nevever vyšle ginkooskou loď s velkým nákladem howalgonia a objeví se první příznaky snění, opouští INGORUE Zovork a nabírá kurz na pouštní svět Ketchorr, druhou planetu čeveného obra Artirur. Při průletu galaktickým centrem přijímá Tolot, jehož imunitní systém je následkem Jii'Neveverina útoku howalgoniem silně oslaben, záhadné volání.

Po dvoudenním letu dosáhne INGORUE 25. března 1290 NGL Ketchorr. U jedné Nevevery osídlené oázy stojí MAJJETT, sedmdesát metrů dlouhá, hvězdici podobná kosmická loď korawské obchodníka Hotch-Kotta. Koraw se podobá Rawwům, ale naopak od nich je jen 1.20 metru vysoký a nežije jako vesmírný nomád. Tolot opuští loď, aby mohl následovat silné lákavé volání, utíká do pustiny a dosáhne místa, které měří šestset metrů, a na jeho dně se otevře brána kruhovitého tvaru. Naproti Haluťanovi vystoupí 2.50 metrů velká, modravě černá postava s humanoidním tělem. Na ramenech širokých dva metry má ptačí hlavu se silným zobákem, pokrytou šedivým peřím. Ptačí bytost, která se nazývá Matka a je obklopena působící aurou, rázně na nositele aktivátoru zaůtočí. Navzdory své halutské konstituci, podléhá Tolot v souboji. Nakonec Matka zapustí svým jazykem dvě vaječné buňky to Haluťanových prsou a umírá. Tolot pochopí, že se stal hostitelem pro mláďata, a zoufale se žene přes poušť. Nabídky na pomoc od svých zmatených přátel odmítá. Když se zase uklidní, vrací se Tolot zpět k bráně a pronikne do ohromného zařízení, které je skryto pod povrchem. Syntronický centrální počítač oznámí Tolotovi, že Obbythové před tisíci lety chtěli tímto zařízením ochránit galaxii Puydor před nádledky Velkého třesku, který předvídali v paralelním vesmíru. Stroje ale spotřebovali vodní zdroje planety a proměnili tak Ketchorr v poušť. Obávaná kosmická katastrofa se nedostavila a tak Obbytheni zanikli nazmar. Matka, která jako jediná zůstala z dospělých jedinců, musela skoro až do konce svého života čekat, než se objevila bytost se schopností proměny své tělesné struktury, kterou potřebovala pro vývoj svých dvou posledních vajíček. Se svou budoucí smrtí před očima, zničí Tolot počítač. Oba Obbythové, kteří v jeho těle dopívají a odebírají mu energii, ukázou Haluťanovi cestu z pomalu se rozpadávajícího zařízení. Tolot pomalu ztrácí svůj hněv a akceptuje, že musí zemřít, aby umožnil další existenci významného národa. Zatímco se ale vrací na INGORUE, zaútočí jeho obnovující se imunitní systém na oba Obbytheny a zabije je.

Tifflor mezitím pátrá po Neveverech, kteří tu před asi 2.4 milióny lety žily. Jejich kuželovité tělo, které spočívá na tykadlovitých pahýlovitých nohách, se podobá 1.30 metru velkému Jii'Nevever. Jejich kůže není ale krystalická, ale je šupinatá jako krokodýlí a vyznačuje se lehkým nazelenalým třpytem. Až sedmnáct pseudorukou mohou mít Neveverové na svém těle. Horní oblast těla má schopnost mimikry a přetváří se k věrnému obrazu svého protivníka. Obličej se skládá z nálevkovitých, věnci jemných vlasů obklopených úst a devítí tmavých jehlovitýma očima, které jsou rozestaveny do kruhu. Neveverové jsou sice na Tifflora laskaví, ale vyhýbají se všem otázkám na svou minulost. Také na poznámky Guu'Nevever a Jii'Nevever nereagují. Při telepatickém sondování ale Gucky zachytí záhadný pojem »Ashgavanogh«.

Když se sedm patnáct metrů dlouhých a půldruhého metru vysokých insektoidnách bytostí vynoří z pouštní půdy, začnou je Neveverové lodit a dvě z nich zabijí svými oštěpy a sekerami. Potom sem přilákají třicet metrů dlouhého hada, který jim do chitinového pancíře insektoidů vyřeže dva metry velké otvory. Jakmile had se svou čtyřmetrovou hlavou zmizí uvnitř těla insektoida, Neveverové ho zabijí. Z jejich žluči získávají nápoj, který pro potřebují pro Ashgavanogh. Howalgonium obsahující drahokamy ze žlučníku hada vymění Hotch-Kotta za relativně bezcenné zboží. Tifflor a Gucky, ke kterým se po svém návratu připojil i Tolot, následují více než dvě stě Neveverů, kteří se shromáždili v krápníkové jeskyni k rituálu a vytvořily velký kruh. Gucky naváže telepatický kontakt s Neveverem Ogoniarem, který při Ashgavanoghu hraje úřední roli a který zaniká v Trance.

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál