Perry Rhodan 1918 (Česká obálka) Perry Rhodan 1918 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1918
Název:Sen Neveverů
(Der Traum der Nevever)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:26.5.1998
Vydáno v češtině:2016, přeloženo (iren-ka, James Faith)
Čas děje: kolem 35.000 let př.n.l. – kolem 20.000 let př.n.l./ 1290 NGL = 4877
Lid se má stát superinteligencí – Gucky prožije Ashgavanogh
Hlavní postavy románu:

Icho Toto, Gucky a Julian Tifflor – Trojice nositelů buněčných aktivátorů na stopě Jii'Nevever.

Michael Rhodan – Vazal Snílky loví bývalé přátele.

Upesamee – Nevever se stává vyslancem míru.

Orsidenda – Vědec se stává porodníkem.

Lovo Kasistan – Mocný pán války Varmirů.

Perry Rhodan se jako nový Šestý posel Thoregonu pokouší čelit intrikám Šabazzy a pátrá po své staré kosmické lodi – SOLU. Mezitím se jiní Nesmrtelní zapletli do zcela jiných potíží.

Řeč je od Haluťanu Icho Tolotovi, Iltovi Guckym a dvojici Pozemšťanů – Michaelu Rhodanovi a Julianu Tifflorovi. Všichni čtyři byli uneseni z rodné Mléčné a dostali se do cizí galaxie Puydor.

Jejich tajemným zadavatelem je Šabazza – a čtyři nositelé buněčných aktivátorů vůbec netuší, že je tato bytost v jiných galaxiích známa jako největší nepřítel Thoregonu a lidstva. Úkolem Galaktiků je osvobodit entitu jménem Jii'Nevever, dříve známou jako Snílka z Puydoru.

Osvobozená Jii'Nevever však není ochotna podrobit se moci Šabazzy. Podřídí se teprve po válce ve snu. Jejím cílem je nyní upevnit svou kontrolu nad Puydorem a potom vyrazit k dobývání Mléčné dráhy. Icho Tolot, Julian Tifflor a Gucky se zbaví vlivu Šabazzy a podaří se jim uprchnout z Curaya, planety Jii'Nevever. Michael Rhodan však zůstává otrokem ve službách Snílky.

Tři Nesmrtelní se snaží najít řešení svých problémů. Přistanou na Ketchorru, rodném světě Jii'Nevever. Na otázky jim tam má odpovědět SEN NEVEVERŮ...


Zatímco v Trance čeká na část Ashgavanoghu, který večer 1. dubna 1290 NGL začíná, zažije Gucky, jak Neveverové svému národu zakryly paměti o dějinách:

Asi před 30.000 lety v minulosti se narodil Nevever Upesamee, který v rozporu ke svým druhům neměl sedmnáct, ale jen čtrnáct Pesudopodienů. Léčitel Escasidor diagnostikoval u mladého Nevevera stopy po Roo. Vedle Guu, rozumu, a Jii, fantazii, to byl Roo, který zároveň s nutkáním a myslí, reprezentuje i agresivitu, kdysi třetí hnací sílu Neveverů. Jak se Neveverové množením zdokonalovali, tím více se snažily Roo eliminovat, aby ostatním národům mohli být vzorem pro svou službu míru a morálce. Po času expanze a Impéria si na sebe vzali úkol, podávat ostatním národům Puydoru rozvojovou pomoc. Nakonec Neveverové přemohli Roo a vykonali tím evoluční skok. Tehdy se stále více stahovali, a proto Neveverové upadli v Puydoru v zapomění.

Mezitím co většina Neveverů vedla poklidný život na svém původním světě Ketchorr, vydával se Roo »čtrnácti-konečného«, jak byl Upesamee pro svůj handicap nazván, ven do galaxie Puydor, kde usiloval o pokrok a mír. V rozporu se svými druhy se nepřepravoval ani silou svého ducha ani Tronium-Azintu, ale používal svou jen deset metrů dlouhou kosmickou loď GHAZZA. Když se jako misionář jednoho dne ze svých cest vrátil na Ketchorr, prožil společně se všemi deseti miliardami Neveverů společný Ashgavanogh, kteří nejdříve ztratili své tělo přeměnou na kolektivního ducha a pak na kolektivní tělo počemž byli přeneseni do cizí dimenze, a to celé za působení cizí moci. Tam se konfrontovali s Muriadocem, poslem kosmokratů, který Nevevery požádal, aby se proměnili v superinteligence, aby společně se stejnými entitami mohli bojovat proti mocem chosu. S argumentem, že se musejí v Puydoru starat o mír a blahobyt, to Neveverové odmítnou a zachovají si tělesné bytí. Muriadoc jim poskytne čas na rozmyšlenou a v původním stavu je vrátí na Ketchorr. Událost ukončí degenerační tendence Neveverů a rozdmýchá u nich hektickou aktivitu. Po četných Ashgavanoghi dostane 5D vědec Orsidenda příkaz, aby objevil způsob, jak by se Neveverové mohli stát vyšší kosmickou entitou bez ztráty své fyzické existence. Tehdy se Orsidenda setká s Upesamme, který ho vezme s sebou na svou misi, aby mu ukázal, jak potřební jsou Neveverové pro Puydor. U černé díry ve výsostném území prostředí přizpůsobených Rawwenů vzniknou Iriffenové, kteří se před více než sto lety odtrhli od Stoi-Kan-Kaum Impéria Rawwenů a nyní jim hrozí násilné převzetí. Neveverové mají sjednat mírové jednání mezi oběma stranami. Upesamee a Orsidenda se ale musí dívat, jak vznikne obrovská kosmická bitva a národovražda Iriffenů začíná.

Se zřetelem na tuto katastrofu a nezbytnosti instance, která má mít vliv na národy Puydoru, uzrává v Orsidendovi vize jedné náramné bytosti ve tvaru Nevevera, ve které se spojí Guu a Jii všech obyvatel Ketchorrů a vůči kosmokratům mají vykonávat funkci náměstka. Na Aottě, páté planetě Artirurského systému, nechá ze tří ústních per, které mu věnoval Upesamee na znamení přátelství, naklonovat nejprve tělo velikostí dvojnásobného Nevevera. Po prvním neúspěchu se ukáže, že klon UPE 2 je schopen pojmout Guu a Jii ze skupiny Neveverů. UPE 2, ve kterém se Roo Upesameeho zvrhla v ničivou sílu, nasaje ale mozky všech přítomných a zabije je v následném amoku, takže ho Orsidenda musí zabít. O několik let později ztroskotá také pokus, když se Orsidenda pokouší vytvořit nadbytost na kybernetickém základě. Když už je Guu a Jii několika set Neveverů transferováno do KYBERNEVERa, se tento robot zhroutí.

Mezitím je Upesamee zastřelen velitelem varmirišenského válečné flotily, poté co vletí do Tamijakumu, hvězdné říše Varmirů, aby zabránil agresivním humanoidům válečné tažení proti několika menším říším. Deník svého přítele, který nalezl Aotta v GHAZZE, podnítí Orsidendu ke studiu Tronium-Azintového transmiteru, který svým vlněním v sobě zadržuje ideje a psychické otisky. Vědec rozvede myšlenku dále a nakonec vyrobí Nevever-postavu z howalgonia. Orsidendova pověst sice poklesla jeho dosavadními neůspěchy, ale Upesameeův Elter Megosaro mu dá příležitost, jeho koncept v praxi vyzkoušet. Pokus se podaří a mezitím, co všichni Neveverové darují svou Guu a Jii, vznikne Guu' a Jii'Nevever. Obě opačně pólované existence představuje polovina Tronium-Azintového těla. Ačkoliv obě poloviny jsou nezávislé, mohou vytvořit vzájemně se dolňující jednotu. Při nabíjení těla Guu a Jii Neveverů se čtyři pětiny howalgonia přeměnili v neznámou látku. Guu'Jii'Nevever mohou teleportovat a své zářivé tělo telekineticky nechat vznášet. Neveverům, kteří nikdy nemohli mít sny, zobrazí společný sen, že by mohli celý Puydor usmířit svými mimosmyslovými silami. Potřebují k tomu sice velké množství Tronium-Azintu, ale v Curayo naleznou Neveverové planetu, která nárokům stříbrných dvojbytostí postačuje.

Zatímco Neveverové začínají degenerovat a jejich střední délka života, která původně činila deset tisíc let, drasticky klesá, zahájí Guu'Jii'Nevever svou činnost. Tak svými projekcemi zastaví Rawweny, jejichž Agmenská čeleď napadla bezbranné insektoidy Palikuery, které na Agen-Tarman na druhé planetě žlutého slunce ve východním sektoru Puydoru objevili. Pod vedením Joj-Agmena se vyvinou krvelční Agmen-Rawwenové na obchodníky, kteří své partnery sice vykořisťují, ale nevraždí.

Duševní chřadnutí Neveverů ale zatím pokračuje dále. Krátce před svou smrtí objeví Orsidenda, kterému se mezitím narodil němý Nitrever, že jeho druzi v Ashgavanoghu mohou natrátko získat zpět svou ztracenou paměť.

Mezitím, co Neveverové setrvávají v Ashgavanoghu, ke Ketchorru se přiblíží Michael Rhodan s EIDENGOORDem. I přes hrozivé nebezpečí je Gucky rozhodnut, dozvědět se více o osudu Guu'Jii'Nevever.

Guu'Jii'Nevever zasáhne znovu, když se v Nankuk-sektoru, zemi nikoho na západní straně Puydoru mezi Lasutirokově ramenem a velice dlouhým pásem asteroidů Junkedenem, objeví úderný křižník Ginkoosů a dvojkřížová loď Varmirů k rozhodující bitvě mezi ginkooiskou Tisíci sluneční říší a vermirišským Tamijakumem. Jak otylosti naklonění Ginkoové, stejně jako svalnatí, kompaktní Varmirové, pocházejí se stejného prvonároda. Přesila Ginkooské flotily je obrovská, ale pod vlivem snů Guu'Jii'Nevever, nabídne jejich velitel Arzabont pánu války Vermirů, Lovo Kasistanovi, že si Nankukský sektor mezi sebou rozdělí. K tomu přidá ještě to, že Varmireni a Ginkoové by pro příště mohli být bratry. Lovo Kasistan to akceptuje, je ale rozhodnutý, po svém návratu přijít na to, proč v Puydoru stále více vzrůstá tendence mírumilovnosti, což považuje za hrozbu. Po dlouhém pátrání objeví nakonec tajemství Guu'Jii'Nevever. Se sto křížoloděmi, vedenými svou vlajkovou lodí YAKUMI, jejichž posádky jsou vybaveny nově vyvinutými obleky chránící proti sugestivním impulzům a záření Tronium-Azintu, zaútočí na Curayo, ale Guu' a Jii'Nevever uniknou hrozivému zničení, protože mezitím použily Tronium-Azintový most. Jejich snové impulzy zaženou útočníka. Vědci Varmirů pátrají po účinné zbrani proti Nevever-entitě1), ale Lovo Kasistan to stojí reputaci. Nakonec je Garmorem, stejně jako nedávno jeho čtyři synové, zardoušen.

Guu'Jii'Nevever míří po útoku Varmirů zpět na zpustošenou planetu Curayo. Když je Guu'Nevever na cestě na rawwenské lodi INTURA-TAR, aby vyvíjející se Gojomery chránil před okupací Varmirů, přijme Jii'Nevever náhle smrtící impuls svého bratra2). Ve svém zármutku ztrácí Jii'Nevever postupně schopnost pozitivně myslet. V zášti proti Varmirům, které učinila zodpovědnými za smrt Guu'Nevever, zmobilizovala Ginkoose, Rawweny a další národy a prostřednictvým svých snů zažehne válečné tažení proti Varmirům. Napadení jsou skoro úplně zničeni, ty co přežili jsou zotročeni. Z hrdých Varmirů se stanou opovrhovaní Arrorové. Válka, kterou Jii'Nevever vyvolala, si vyvine vlastní dynamiku. V bolestné vzpomínce na svého bratra zaplavý Jii'Nevever Puydor svými nočními můrami, dokud Nonggové neudělají konec jejímu běsnění3).

Ještě než Ashgavanogh 5. dubna skončí, objeví Michael Rhodan INGORUE, a Jii'Nevever převezme její posádku pod svou kontrolu. Když nebezpečné snové impulzy zasáhnou také tři galaktiky, přenese Gucky Juliana Tifflora a Icho Tolota mocným teleportačním skokem na Hotch-Kottovu MAJJETT, která je na vysoké oběžné dráze nad Aottasem, krátce před vstupem do lineárního prostoru. Gucky připomene svým druhům, že INTURA-TAR, na které zahynul Guu'Nevever, musí ještě někde v Puydoru létat. Pro myšoba je generační loď, rodiště Rawwena Seorken-Orra4), klíčem k osudu Jii'Neveveřina bratra5).

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál