Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Rhodan, Michael Reginald
hledat
Informace o postavě:
Přezdívka:Mike, Roi Danton
Datum narození:16.08.2405
Místo narození:Terrania
Úmrtí:-
Národ:Pozemšťané
Popis:velký, štíhlý a sportovně založený
Tituly:Nositel buněčného aktivátoru, Nositel čipu buněčné aktivace
Rhodan, Michael Reginald
Rhodan, Michael Reginald
© VPM kg.
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan: 300: Poplach v sektoru Červánky
Zatím naposledy v sérii Perry Rhodan: 2415: Armáda Mikrobestií
Seznam dílů s výskytem postavy v této sérii
graf výskytu postavy v seriálu
Poprvé v sérii Romány: 62: Hrob kosmických lodí
Zatím naposledy v sérii Romány: 375: Halo 1146
Seznam dílů s výskytem postavy v této sérii
graf výskytu postavy v seriálu

Roi Danton je pseudonym Michaela Reginalda Rhodana, syna Perry Rhodana. Se svým dvojčetem Suzan Betty Rhodanovou se narodili v Terranii 16.08.2405.; kmotřencem se stal Reginald Bull. Po ukončení svých studií (kosmonautika a vysoké energie - strojírenství) zmizel Michael Rhodan v listopadu 2429 beze stopy ze životního okruhu svého otce, chtěl svou silou nalézt svou vlastní identitu.

V srpnu 2435 se poprvé objeví na veřejnosti ve své nové osobě. Svoje původní světle červené vlasy přeměnil na tmavé kadeře, jeho tvář vyzařuje mužskou rozhodnost, což je v křiklavém protikladu k Dantonovu počínání. Hraje roli jednoho šviháckého rokokového šlechtice, je nazdobený, pohybuje se poskakováním, a v řeči se přehnaně duchaplně posmívá. Jeho šaty se skládají z sametových krátkých kalhot, košile, diamanty obšité přezky na botách, třírohý klobouk a k tomu staromódní perkusní pistoli a kavalírský kord. Nikdo z nezasvěcených se nedomnívá, že v dvojhlavňové bambitce a v kordu, jsou ukryty zcela moderní zbraňové systémy. Dantonův právní status je 'Král' Svobodných obchodníků od Boscyksovy hvězdy, jeho loď je FRANCIS DRAKE a jeho osobní strážce Oro Masut. Danton a všechno kolem něj vypadá přehlídka francouzských dvořanů konce 18. století.

Když se díky své vůdčí inteligenci a hlavně obrovské částce peněz, kterou mu dala jeho sestra k dispozici, dostal do vysokého postavení u Svobodných obchodníků, stará se o to, aby Svobodní obchodníci dodržovali přísné zákony, které zaručí slušné obchody a toleranci vůči ostatním lidem. V budoucnu bojuje pro stejné cíle jako otec, jen je nadále prostředky, finančně a technologicky podporován Suzan Rhodanovou. Po dlouhé učené hádce se svým otcem se konečně odmaskuje a usmíří.

V roce 2437 se zdá, že Roi Danton v posledním tažení a konečném vypořádání s Uleby v systému Enemy nalezl smrt. Těsně před tím, než se slunce systému Enemy změnilo v novu, jeden Gurrad ho přivedl ke stroji času, který slouží Ulebům jako pokusné zařízení. Danton bude poslán do minulosti a dostane se do cizí stanice. Transmiterem se dostane na Saturnův měsíc Titan a potká Merkoše, který zde působí jako mudrc. Oba je zachrání cesta časem pomocí deformátoru nulového času v roce 3434. Danton při pobytu v minulosti nestárne, ačkoli na Zemi uplynulo 997 let. V biologickém stáří 58 let dostane aktivátor buněk po mezitím zesnulém Ivanu Ivanoviči Gorašinovi a získá tím relativní nesmrtelnost.

Od té doby stojí na zodpovědném místě ve Slunečním impériu, později ve vrchních sférách Pozemské rady ve spojení se špičkami vedení LSP. Aktivně spolupracoval při výstavbě Kosmické Hanzy a ožení se s Wyngerkou Demeter. Časem odkládá roli Roie Dantona stále více, až ji vystavuje na obdiv jen tu a tam. V roce 426 NGL je vrchním velitelem BÁZE při letu k Frostrubinu a Hanzovní mluvčí. Při událostech v mocenské oblasti ESTARTU, je Roi Danton prohlášen za Toshina a bude propuštěn teprve po konci Válečnického kultu. Od ESTARTU se vrátí, dostane se do čela nově založených Svobodných obchodníků (hnutí odporu) a bojuje proti Cantarům. V roce 1169 NGL musí stejně jako ostatní nositelé aktivátorů odevzdat svůj aktivátor ID. O čtyři roky později dostane i on aktivační čip.

Generál Snílky

V roce 1238 NGL se stejně jako skoro všichni ostatní nositelé aktivátoru přidá k budování projektu Camelot. Tentýž rok je spolu s Julianem Tifflorem unesen z Fornaxu do Puydoru a tam je pomocí implantovaného čipu podroben vůli Šabazzy. Ztrácí svou osobnost a pod identitou Torrica, krutého Pána času, žije 200 relativních let na planetě Curayo, kde vládne své pochmurné říši Kinoarasu. Později se stane generálem Snílky Jii'Nevever.

Díky zákroku Guckyho a Icho Tolota je zachráněn a osvobozen od účinku čipu, zaplatí to však bezmála životem. Čas mezi lety 1290 NGL a 1303 NGL tráví rehabilitací na Mimasu. Sedm let je uzavřen v regenerační nádrži, kde je zbavován fragmentů čipu. Poté je téměř celé jeho tělo obnoveno klonovacími technikami. Následuje několikaletá psychoterapie, během níž se Mike zbavuje traumat z činů, které učinil v roli Torriaca.

Po ukončení léčby už Michael Rhodan není člověkem, jakým byl. Přátelé a známí ho nyní zažijí jako nestálou, zlomenou osobu.

Nové USO

Po rekonvalescenci se Michael Rhodan v květnu 1303 NGL přidá k nové USO. Jednak aby dal svému život nový smysl a postavil se proti sílící říši Arkonidanů, v neposlední řadě ale také proto, že se chce distancovat od svého otce, v jehož stínu znovu nechce stát. V této době opět používá svůj pseudonym Roi Danton. Po přijetí do organizace obdrží hodnost majora pro zvláštní operace.

V průběhu let se osobnost Roie Dantona stabilizuje, je stále klidnější a jistější. Během obsazení Země Arkonidany založí hnutí odporu – Skupinu mírných rebelů.

Po konci událostí okolo negativní superinteligence SEELENQUELL rychle stoupá po žebříčku hodností a brzy se stane zastupujícím velitelem USO. V hodnosti podplukovníka je určen za velitele Quintova centra. Tato role mu dá jistotu a samostatnost, kterou dlouhý čas postrádal. Jeho poměr k Perry Rhodanovi se postupně normalizuje.

V roce 1312 NGL je Roi Danton velitelem TRAJANU. V březnu 1312 NGL zabije na planetě Kechta v duelu na kordy Konquestora Traha Zebucka.

Během průzkumného letu TRAJANU v květnu 1332 NGL narazí Roi Danton jako velitel expedice v systému Devolter na nádraží Mírojezdců a Algorriany.

Dne 01. ledna 1335 NGL je Roi Danton povýšen do hodnosti plukovníka USO.

Komoří

Od roku 1337 NGL koordinuje Roi Danton, který v tu dobu přijal identitu Komořího, na palubě LE-Nádherného obchod s hyperkrystaly. Kamufluje se skvostným zlatým přehozem a bílou obličejovou maskou z porcelánu. Krystalová burza je sice nestranná, avšak kontrolou hyperkrystalů přispívá svým dílem k zachování míru v Galaxii.

V roce 1344 NGL se Roi s Monkeym účastní jako oficiální zástupci USO na konferenci o budoucnosti, kterou Perry Rhodan svolá na Zemi. Během útoku asassinů Chaosu je zasažen energetickým paprskem a ztratí levou nohu, přesto se mu podaří zabít přinejmenším jednu Mikrobestii. Později je vyléčen na TRAJANU.

Protože se existence Burzy krystalů protiví směrnicím TRAITORU, takže hrozí její zničení, uzavírá Roi Danton dne 05. listopadu 1344 NGL LE-Nádherného a zajistí zásoby hyperkrystalů.

VOLAČ

Dne 06. listopadu 1344 NGL se Roi Danton vrátí do Quintova centra a o něco později se s TRAJANEM podílí na riskantní operaci Charlie.

V rámci příprav na akci, při níž má být prozkoumám tajemný VOLAČ, potká Roi Danton mladou techničku Ernanu Solticovou. Štíhlá žena s krátkými rudými vlasy udělá na Rhodana dojem svou otevřeností, schopnosti a svým neproniknutelným úsměvem. Roi se s ní poté několikrát setká.

Ukryti do kosmických obleků Mor'Daerů proniknout Roi Danton a tři specialisté USO v únoru 1345 NGL na palubě kosmické lodi Prophozeutů ke staveništi VOLAČE. Odhalí sice jeho tajemství, avšak při útěku jsou Roi a jeho společníci nakonec zajati. Na rozkaz Duaálního kapitána Zerberoffa jsou transportováni do tvrze TRAICOON 0099.

Dantyren

V období zajetí TRAITORem slouží zajatec Roi Danton jako předloha pro Duála Dantyrena. Druhým vzorem je potom Mor'Daera Yrendir. Obě originální těla jsou uložena na v genetickém skladu na skapalmbárce DERUFUS. Danton tedy není spojen s Yrendirem a uchová si svou vlastní osobnost.

Mezi Dantyrenem a originálním Roiem Dantonem existuje jednostranné mentální spojení. Danton proto získává – nehledě na to, zda je při vědomí či ne – všechny Dantyrenovy vzpomínky.

...

Let se SOL

Po boji proti TRAITORU se Roi Danton stal zástupcem Lordadmirála Nového USO, postoupil tento post ale později Ronaldu Tekenerovi. (PR 2512)

Bojů proti Frekvenční monarchii se Roi Danton neúčastnil. Krátce po roku 1369 NGL odstartoval se SOL na dosud neznámou misi a v roce 1469 NGL platí stejně jako SOL za nezvěstného (PR 2600).