Dantyren

Dantyren
Dantyren
© VPM kg.

Duál Dantyren představuje spojení kopie Pozemšťana Roie Dantona a Mor'Daera Yrendira. V rámci hierarchie TRAITORu nosí hodnost Duálního kapitána.


Vzhled

  • pro lidskou polovinu viz článek Roi Danton
  • pro mor'daerovskou polovinu viz článek Yrendir

Charakter

Dantyrenův charakter je ovlivňován zejména Dantonovou polovinou. Yrendir zaujímá ve spojení pouze podřízenou úlohu. Dantyren je naprosto oddaný Terminační koloně a pronásleduje zejména bývalé přátele Roie Dantona, zejména ostatní nositele buněčného aktivátoru. Perryho Rhodan takřka fanaticky nenávidí.

Mezi Dantyrenem a originálním Roiem Dantonem existuje jednostranné mentální spojení. Danton proto získává – nehledě na to, zda je při vědomí či ne – všechny Dantyrenovy vzpomínky.


Historie

1. Dantyren

Po zajetí ve VOLAČi je Roi Danton dopraven na TRAICOON 0099 uvedl. Zerberoff zde povraždí zbývající členy komanda USO, protože pro ně nemá žádné využití. Terminální herold nechá Dantona (pravděpodobně již jeho kopii) odvést na skapalmbárku LUCRIFIR. Zde má být spojen s Yrendirem v duální bytost. Dantonova kopie sice dočasně tomuto strašlivému osudu unikne, přičemž mu pomůže Haluťanovi podobná bytost jménem Untar Gabu, ale je lapen Mikrobestiemi a odvlečen na operační sál.

Originální těla obou Duálových částí jsou již mezitím uložena do biostázových trezorů v genetickém skladu skapalmbárky DERUFUS.

Když Danton po operaci pochopí, že byl s Yrendirem spojen v Duála, způsobí svému spolutrpiteli několik zranění a nakonec upadne do kómatu. Protože už Danton nechce žít, a jeho vitální funkce se neustále zhoršují, obdrží obě Dantyrenovy hlavy předčasně spár laborátů. Dantona vrátí spár zpět do života.

Později se Danton vzepře vsazenému spáru laborátů tak prudce, že tento odumře. Dantyren je poté schopen bránit se Awourům a obelhat je. Když je odhaleno selhání spáru, je Dantyren na Zerberoffův rozkaz poslán na Služebnický hrad CRULT, kde je Dantonovi implantován nový a zvlášť silný spár. I tomu se však Rhodanův syn dokáže ubránit.

Když je před Dantyrenovýma očima mučeno několik vězněných Pozemšťanů, aby byla v Dantonovi rozdmýchána nenávist, nemůže se Nesmrtelný nadále bránit před vlivem spáru a poprvé se u něho vytvoří singulární intelekt. Přitom se ukáže, že vzniklé bytosti dominuje Dantonův charakter. Proti očekávání je Dantyren okamžitě schopen využít endogenní trýzeň. Duál rozpoutaná nesmírně silnou psionické bouři a zabije tak všechny přítomné Kolonové anatomy. Následně nasadí na mučené Pozemšťany své parasíly a endogenní trýzní je zbaví utrpení. Dantyren se tak chce naprosto vyčerpat a zabít, avšak přispěchají Kolonoví anatomové ze sousedních oblastí a zachrání ho.

Dne 25. května 1345 NGL vyzradí Danton – zřejmě stále pod vlivem spáru – pozici Quintova centra. Protože je však USO varována jedním z Temných vyšetřovatelů, uprchne centrum ještě před příletem traitanků ze soustavy Portýr (PR 2343).

Perry Rhodan se o osudu Roie Dantona dozví dne 27. května 1345 NGL. Protože je nutno předpokládat, že Dantyren předal Terminační koloně veškeré Dantonovy vědomosti, musí být vyklizeny všechny ohrožené základny a zařízení LSP a Nového USO. Mezi jinými je rozebrána také Linka 1 transmiterové dráhy BACKDOOR (PR 2350, PR 2361).

Dantyren zůstane na CRULTu a je podřízen přímo Antakurovi z Bitveltu, o jeho dalších úkolech se má rozhodnout až později. Kromě informací o stanicích LSP a USO také Dantyren zasvětí Inspektora postupu do mentality Galaktiků. Na Dantyrenův návrh je CRULT přemístěn k Hayoku. Služebnický hrad tam má posloužit jako jasně viditelný symbol moci Terminační kolony. V srpnu 1345 NGL odhalí Dantyren vražedný atentát na Antakura z Bitveltu, plánovaný Temným vyšetřovatelem a Kolonovým motivátorem (PR 2362).

Jelikož je útok zmařen díky Dantyrenově výstraze, je mu propůjčena hodnost Duálního kapitána (PR 2363).

V listopadu 1345 NGL je Dantyren vyslán do soustavy Arkon, kde se snaží dopadnout pozemské komando, které znemožnilo rozparcelování planet soustavy a poté uprchlo na Iprasu. Když je pomocí Carapolových strukturálních hořáků zmařen i druhý pokus o vytvoření parcel, navrhne Dantyren, aby byla Mléčná dráha vyškrtnuta ze seznamu cílů Kolony. Antakur z Bitveltu to však odmítne (PR 2375).

Zerberoff a Dantyren pak od Inspektora postupu obdrží příkaz, aby napadli Galaktiky v kulové hvězdokupě Omega Centauri. Tím se z obou Duálů stanou soupeři. Zatímco Zerberoff vede z reduktiv–traitanků se skládající Eskadru Chaosu ke Kharagskému slunečnímu dvanáctistěnu, Dantyren se na místo odebere v převleku Haluťana Dongu Gok, aby zavraždil Perryho Rhodana a Atlana. K tomuto účelu si z Hangaye vyžádá tři Koda Aratie, kteří se spojí a ve formě haluťanské masky obklopí Dantyrena. Pozemským plavidlům se prezentuje jako v nouzi se ocitnuvší kurýr. Dne 9. března 1346 NGL dosáhne dvanáctistěnu. Infiltruje loď JEFE CLAUDRIN a je na palubě, když loď během ústupu Galaktiků projde slunečním transmiterem (PR 2398).

Dantyren se při první příležitosti přesune do justovací stanice Trixal. V převleku za Haluťana zde nevzbudí žádnou nežádoucí pozornost. Snaží se do pasti nalákat Atlana, ale tento záměr selže. Protože byli Koda Aratiové zničeni, Dantyren odloží svou masku. Vezme si techničku Laurai Broderovou jako rukojmí a ukryje se v zapomenutém městě pod stanicí. Atlan ho následuje.

V průběhu psychohry, k níž dojde, vyvede Atlan Dantonovu komponentu z rovnováhy vyprávěním z Pozemšťanova dětství. Dantyren přivede Atlana prostřednictvím endogenní trýzně na práh smrti. Díky zákroku rukojmí může Atlan Duála smrtelně poranit kuší, technička však svůj zásah zaplatí životem. Dantyren zemře dne 15. března 1346 NGL. Pitva odhalí, že nezahynul Roi Danton, nýbrž pouhý klon, který nebyl starý ani pět let a neměl buněčný aktivátor (PR 2399).

2. Dantyren

Z originálních těl Roie Dantona a Yrendira jsou na DERUFUSu krátce po Dantyrenově smrti vytvořeny nové kopie. Ty jsou pak sice spojeny v nového Duála, ale bytost krátce po svém stvoření umírá (PR 2413).

3. Dantyren

Není známo, kdy byly vytvořeny kopie pro tohoto Dantyrena ani kdy přesně vznikl samotný Duál. Terminační kolonou je považován na nepovedený výtvor – Dantonova polovina při procesu spojení téměř zahynula, kromě toho schopnosti tohoto tvora se ani neblíží schopnostem prvního Dantyrena. Proto je Duál převelen na Bluesany a Akonany obydlený hornický svět Liforno v Eastside Mléčné dráhy, kde má prokázat své kvality. Dantyren uspořádá pogrom, aby zkrotil rebelantské kolonisty, avšak brzy se ukáže, že Duál nestačí ani na jednoduchý správní post. Zvláštností tohoto Dantyrena je to, že si jsou obě jeho poloviny vědomi svého umělého původu. Vědí i to, že další Dantyren už nebude, neboť originály platí u TRAITORu za zničené.

Dne 24. května 1347 NGL je ohlášen přílet traitanku. Dantyrena krátce předtím navštívil Terminační herold, který mu dal jasně na srozuměnou, že má přinejmenším zdvojnásobit výsledky prvního Dantyrena. Duál proto věří, že v traitanku přichází další inspekce. Ve skutečnosti se jedná o Roiem Dantonem zajatý traitank číslo 1 199 188. Plavidlo Kolony bylo dle možností reorganizováno pro novou posádku – tu tvoří za Gančkary a Mor'Daery zamaskovaní Pozemšťané a Mikrobestie, vedené Senegem Trainzem. Pozemšťané se o Dantyrenově přítomnosti dozvěděli díky Novým Galaktikem zachycené depeši, kterou Duál vyslal dne 24. dubna 1347 NGL a v níž se tázal na stav prací v komplexu Astrovent.

Plán Pozemšťanů spočívá ve vyřazení pravého Dantyrena. Roi Danton má pak převzít jeho roli a tak infiltrovat nejvyšší velitelské struktury TRAITORu. Existuje obava, že Antakur z Bitveltu podvod okamžitě prokoukne, Reginald Bull proto požádá Jádro, aby Inspektora mentálně ovlivnilo. Kolektivní bytost souhlasí a svými aktivitami na CRULTu se postará o značný rozruch. Mezitím musí Pozemšťané na Lifornu čelit náladám druhého Dantyrena a nedůvěře dvou Awourů, které znepokojily jejich nepříliš dokonalé převleky. Posádka traitanku přečká Dantyrenovu první inspekci, při níž Dantyren vyslýchá některé ze členů posádky pomocí svých schopností aktivního empata. Awourové chtějí navázat kontakt s CRULTem, Pozemšťané totiž tvrdí, že jsou na cestě z pověření Služebnického hradu. Tento problém odstraní Mikrobestie – svým tradičním způsobem. Celou věc naaranžují tak, aby se zdálo, že se oba Awourové zabili ve vzájemné potyčce. Kromě toho objeví Dantyrenův soukromý byt.

Teď přijde Dantonova hodina. Chráněn temnopoli několika Mikrobestií se ve své kokonové masce odebere do Dantyrenova bytu. Pravý Dantyren však ke vstupu použije tajný vchod, o němž Danton nic nevěděl. Duální kapitán napadne překvapeného Dantona endogenní trýzní a srazí ho na kolena. Dantonovi se podaří přimět k pohybu Yrendirovu robotickou polovinu kokonové masky. Dantyren to interpretuje jako útok a koncentruje endogenní trýzeň na robotickou hlavu, čímž však udeří do prázdna. Nyní se dá Danton poznat jako originál. Dantyren je šokován a nereaguje ani ve chvíli, když Pozemšťan vytáhne v masce ukrytý zářič a zastřelí ho. Danton dezintegruje mrtvolu a Dantyrenově roli se vydá k dalšímu cíli: ke Světu sta sluncí (PR 2456, PR 2458).

Konec produkce Dantyrenů

Protože byl originální Yrendir zabit při zničení genetického skladu, které zavinil Ganymed a Roi Danton uprchl jednotkám TRAITORu, není už možno vytvořit dalšího Duálního kapitána Dantyrena (PR 2415).

Zdroje

PR 2338, PR 2339, PR 2343, PR 2350, PR 2361, PR 2362, PR 2363, PR 2375, PR 2396, PR 2398, PR 2399, PR 2413, PR 2415, PR 2456, PR 2458

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!