Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Sluneční transmiter
hledat

Sluneční transmiter je gigantický materiální transmiter, jehož energetickým zdrojem jsou slunce, která současně vytvářejí vysílací a přijímací stanice.

Během rozkvětu Lemurů disponovalo mnoho ze 111 Tamanií vlastním slunečním transmiterem. Část z nich byla zničena Haluťany a jejich paratronovými vrhači. Transmitery byly většinou konstruovány Slunečními inženýry, kteří jako energetické bytosti měli vysokou afinitu ke sluncím. Zpočátku byli oklamáni Mistry ostrovů a zneužíváni, dokud jim Gucky všechno nevysvětlil, což vedlo k jejich exodu.

Předpoklady

Sluneční transmitery zpravidla vytvářejí pravidelné mnohoúhelníky. Důležitá pro konstrukci transmiterů jsou vedle konstelace také vlastnosti jednotlivých sluncí: musejí pro dokonalou funkci disponovat absolutně identickým hyperzářením.

Řízení

Sluneční transmitery jsou zpravidla řízeny z justovacích stanic, které se často nacházejí na blízkých planetách, většinou ve vlastních soustavách. Odtamtud jsou řízeny gigantické energetické proudy přes příslušné regulační mechanismy. V případě slunečních transmiterů v držení Mistrů ostrovů se mohli jednotlivé transmitery nasměrovat na jakoukoliv jinou přijímací stanici v transmiterové síti.

Při vstupu do transičního pole, které se neustále nachází ve stand-by-módu, v průsečíku siločar slunečního transmiteru, vyvolá transportovaný objekt impulz, který je vyslán k regulátoru justační stanice. Regulátor (kruhovitý útvar o průměru deset metrů a výšce tří metrů) je vysoce komplikovaná aparatura, která kontroluje bezpočet měřících přístrojů. Kontroluje každý transiční proces. Na základě impulzu klasifikuje regulátor každý transportovaný objekt a uvolní pro transport nutné množství energie ze slunečních rezervoárů, které představují vlastní sluneční transmiter.

Přesně dávkovaná energie zahalí objekt a vytrhne ho z Einsteinova kontinua. Energie a struktura obalu se mění podle objektu, zatímco energetické množství závisí na vzdálenosti. V cílovém transmiteru se pouzdro rozpustí a objekt se materializuje opět v normálním prostoru.

Sluneční transmitery mají k zabránění permanentních aktivací určitou citlivost. Létající objekty s hmotností menší než asi 11 kilogramů nevyvolají reakci transmisního pole.

S vhodnými prostředky je také možné vytvořit transmisní pole vně slunečního transmiteru, a dostat se tak nepřímo do slunečního transmiteru. Před zničením velkotransmiterového zařízení na Lemurii halutským křižníkem v roce 50068 před Kristem, byli Lemurové schopní se odtamtud přemístit do 31930 světelných let vzdáleného galaktocentrického slunečního transmiteru, aniž by museli jít oklikou přes transmisní pole nad Kahalem.

Varianty slunečních transmiterů

Duotransmitery

Několik malých stanic se sestávalo jen ze dvou sluncí:

 • soustava Twin (lemursky: Sheaddo-Duo) v prázdném prostoru mezi Mléčnou dráhou a Andromedou
 • Soustava šrotu (soustava Ztracených) (lemursky: Kulloch-Duo) v prázdnotě mezi Mléčnou dráhou a Andromedou
 • sluneční transmiter Misaam-Duo 110. Tamania v Eastside byl kontrolován z planety Roost a v roce 2422 zničen explozí Shimadanské útočné bomby. Již v roce 2329 byla justovací stanice na Roostu, dlouhou dobu nepoužívaná, zničena útokem Bluesanů.
 • Gulver-Duo (lemursky: Praehl-Duo) v galaktické prázdnotě - byly k němu přeneseny oba explorery EX-8977 a EX-1819, které zkoumaly sluneční trojúhelník Archi-Tritrans. Sluneční transmiter se skládá z rudých obrů Pool a Pana, kolem kterých krouží 11 planet. Neolemurové na Neo-Lemuru, 4. planetě, uctívali sluneční transmiter jako boha Gulvera. Jsou v permanentní válce s Yjancy, mutovanými potomky Lemurů ze 6. planety Pacaty.
 • Twin-Sol-transmiter skládající se ze Slunce a mikrotrpaslíka Kobolda byl v roce 3460 přechodně vytvořen, aby umožnil Zemi a Měsíci utéct před Lary.
 • souatava Molanc-Duo v norhtwestside Mléčné dráhy

Sluneční trojúhelníky

Další stupeň tvoří trojúhelníky:

 • centrální sluneční trojúhelníky Andro-Alfy (Alfa-Centra) a Andro-Bety
 • galaktický sluneční trojúhelník Archi-Tritrans (lemursky: Tergham-Trio)
 • sluneční trojúhelník Ulbradan ve 21. Tamaniu (hvězdokupa Hayok) – zničen haluťany
 • sluneční trojúhelník v trpasličí galaxii Sagittarius (lemursky: Mhagro-Trio), 105. Tamanium, Mhagrotaman
 • soustava Horor (lemursky: Dri'ir-Trio). Nachází se zde systém pastí a ničivých zařízení pro neoprávněné návštěvníky. Cílové pole tří sluncí se nachází uvnitř umělé, duté planety Horor, kolem které tři slunce krouží. Vstupní pole bylo projektováno mimo planetu.
 • trojúhelník Dadion-Trio v galaktick0 southside
 • soustava Akia-Trio
 • soustava Ecloos-Trio
 • soustava Chuan-Trio
 • soustava Mhargo-Trio
 • soustava Nagigal-Trio

Sluneční trojúhelník Archi-Tritrans byl využit v roce 3460 pro záchranu Země a Měsíce před Lary. Bílý trpaslík Kobold byl s jeho pomocí transportován do Sluneční soustavy. Kobold byl v lemurských dobách v průběhu plánu Selarona Meroty z ne zcela přesně známých důvodů cíleně umístěn v Archi-Tritrans. Bílý trpaslík Kobold je se svou hmotností srovnatelnou s hmotností Země neobyčejně malý a disponuje hyperzářením podobným Slunci. Díky tomu se Terrancům podařilo ze Slunce a Kobolda udělat dočasně Twin-Sol transmiter. Dislokace Terry a Luny skrze Twin-Sol transmiter následovala ale neplánovaně přes Archi-Tritrans a sluneční pětiúhelník Gercksvira v Andromedě do Maelstromu hvězd. Něco podobného se stalo lemurské flotile před 50000 lety. Také molkex byl tímto způsobem transportován do Maelstromu. (Lemurové pravděpodobně plánovali sluneční transmiter vybudovat poté, co se mračno prachu ze zničené planety Zeut začalo blížit k Lemuru. Bohužel to ale nestačili.)

Sluneční pětiúhelníky

čtyřúhelníky se nestavěly, takže následují pětiúhelníky:

Sluneční dodekaedr Kharga v kulovité hvězdokupě Omega Centauri obsahoval celkem 12 odděleně použivatelných slunečních pětiúhelníků.

Sluneční šestiúhelníky

Centrální galaktický šestiúhelníkový transmiter v Andromedě a Mléčné dráze se sestávali ze šesti modrých obřích sluncí uspořádaných do rovnostranného šestiúhelníku. Sluneční transmiter byl v centru Mléčné dráhy, 50816 světelných let od Země, justovací stanice se nacházela na planetě Kahalo ve 1124 světelných let vzdálené soustavě Orbon. Sluneční transmiter v Andromedě se nacházel uvnitř zakázané zóny.

Celá transmiterová trasa mezi Andromedou a Mléčnou dráhou byla nasazením hyperinmestronu na palubě lodi RAWANA zničena 9. července 2405.

Oba sluneční šestiúhelníky byly vytvořeny kolem 50500 před Kristem dvěma skupinami Slunečních inženýrů a lemurských časových výzkumníků z pověření Mistrů ostrovů, které se přes Vario přesunuly do minulosti.

Selaron Merota objevil 50373 před Kristem jako Lesal Atorem v centru Mléčné dráhy tamní sluneční šestiúhelník a zkoumal ho. V roce 50350 před Kristem ho rovněž jako Lesal Atorem poprvé oficiálně použil s lodí LEMUR a přesunul se do Andromedy.

Touto časovou smyčkou umožnili Mistři ostrovů a Selaron Merota Lemurům útěk z Mléčné dráhy do Andromedy, kde vytvořili Neo-Lemurskou říši, kterou poté převzali Mistři ostrovů. Transmiterová cesta byla v závěru střetnutí s Mistry ostrovů zničena.

Sluneční dodekaedr

Největší známý sluneční transmiter se nachází v nepřístupné hvězdokupě Omega Centauri (lemursky: Hol Annasuntha neboli Ostrov bezpečí) a skládá se z prostorového prostorového slunečního útvaru o dvaceti sluncí, který se nazývá sluneční dodekaedr Kharg 38. Tamania Kharagtam. 12 slunečních pětiúhelníků, které útvar vytváří, mohou být zapojeny nezávisle.

Původním účelem slunečního dodekaedru bylo přesunovat zpět do Omega Centauri zmizelé hvězdy. Se stavbou se začalo 6153 dha-Tamar (50250 před Kristem). Žádná z vyslaných výprav se ale nevrátila.

Místo toho se v transmisní zóně vynořila hyperfyzikálně aktivní Obsidiánská hmota. Když v roce 6204 dha-Tamar (50199 před Kristem) při jedné expedici zmizel beze stopy Vysoký Tamrat Sardaengar, byly pokusy zastaveny.

Přehled známých slunečních transmiterů

název poloha počet hvězd justovací stanice vzdálenost od Země
šestiúhelník v Andromedě centrum Andromedy 6 neznámá 2199786 LY
Alfa-Centra centrum Andro-Alfy 3 Alfa-Centra asi 2000000 LY
Andro-Beta trojúhelník (lemursky: Ygloa-Trio) centrum Andro-Bety 3 neznámá asi 2000000 LY
Archi-Tritrans (lemursky: Tergham-Trio) centrum Mléčné dráhy, 81. Tamanium 3 řídící satelit PP-III 40831 LY
galaktocentrický sluneční šestiúhelník centrum Mléčné dráhy 6 Kahalo (lemursky: Tanta III) 31930 LY (dřívější údaj 50816 LY)
Gulver-Duo (lemursky: Praehl-Duo) intergalaktická prázdnota 2 neznámá 1367679 LY
Holoin Andromeda 5 bezejmenný svět není známo
Horor (lemursky: Dri'ir-Trio) intergalaktická prázdnota 3 uvnitř, chráněný ochranným štítem 924409 LY
sluneční dodekaedr Kharag kulovitá hvězdokupa Omega Centauri, 38. Tamanium Kharagtam 20 ocelový svět Kharag 16856 LY
Misaam-Duo sektor Simban 2 Roost (lemursky: Heeltro II) 80701 LY
Mhargo-Trio satelitní galaxie Mhargo (Sagittarius), 105. Tamanium Mhagrotaman 3 Mhargotam 78300 LY
pětiúhelník Nysoor (maahksky: Gercksvira) Karahol (Andromeda) 5 Peschnath 2141978 LY
Perpan-Duo (arkonsky: Khorsal) Mléčná dráha, Sektor mlh 2 neznámá 27356 LY
soustava Ztracených (lemursky: Kulloch-Duo) intergalaktická prázdnota 2 Kulloch, po zničení: planetoid Kalif z Bagdádu 1780813 LY
Twin-Sol transmiter Sluneční soustava 2 Observer I -
Tellox-Duo kulovitá hvězdokupa Omega Centauri, 38. Tamanium Kharagtam 2 Telox-1 16856 LY
sluneční pětiúhelník Temur temné mračno Temur, 103. Tamanium 5 Gharzil, později Temur-Station 77810 LY
Twin (lemursky: Sheaddo-Duo) intergalaktická prázdnota 2 Power, Quinta 932127 LY
Tzlapucha-Trio 33. Tamanium 3 Chropanor 21656 LY
Ulbradan-Trio hvězdokupa Hayok, 21. Tamanium 3 Hayok (lemursky: Atrut) 9220 LY
Zhaklaan-Trio And II 3 neznámá 1762000 LY

Spojení k neslunečním transmiterům

Maelstrom hvězd

Sluneční pětiúhelník Gercksvira (lemursky: Nysoor) v Andromedě má záhadné spojení s 501 milionů světelných let vzdáleným Maelstromem hvězd.

Již v roce 50025 před Kristem zmizela flotila 22000 lodí při transportu z Nysooru na Kahalo. Lodě byly objeveny v roce 3460 v Maelstromu.

Také molkex z Mléčné dráhy byl tímto spojením transferován do Maelstromu hvězd a přes Schlund a Kontra-Schlund se dostal na planetu Gragh-Schanath.

Když se roku 3460 Terranci pokoušeli Terru a Lunu skrze Twin-Sol transmiter a Archi-Tritrans dostat do bezpečí před Hetosem Sedmi, ramaterializovala se dvojplaneta v Maelstromu hvězd.

Při následném průzkumu pětiúhelníku Gercksvira bylo několik transmiterových techniků s lemurskými vraky přesunuto do blízkosti 22000 lemurských lodí v Maelstromu.

Sluneční trezor v Chearthu

Skupina Maahků byla před 50000 lety přes sluneční transmiter přesunuta do Slunečního trezoru v galaxii Chearth, který tvoří celkem 61 sluncí. Tam se vyvinuli v národ Gharrů.

Obsidiánská rozsedlina

Sluneční dodekaedr Kharag v Omega Centauri, s jehož stavbou se začalo 6153 dha-Tamaru (50250 před Kristem), měl pomoci vypátrat chybějící slunce kulovité hvězdokupy. Protože se ani jedna z expedic nevrátila, a když 6204 dha-Tamar (50199 před Kristem) zmizel beze stopy také Vysoký Tamrat Sardaengar, byly pokusy zastaveny.

Sluneční dodekaedr Kharag vedl do Obsidiánské rozsedliny. Omega Centauri se roku 1225 NGL ukázala jako jádro Praroje Litrakduurn, který před více než 546 miliony lety ztroskotal v Mléčné dráze. Obsidiánská rozsedlina byla v hyperprostorovém záhybu ukrytý Back-Up-systém Praroje.

Další speciální sluneční konfigurace

Vedle slunečních transmiterů existují další umělé sluneční konstelace, které jsou zčásti dílem Slunečních inženýrů.

Soustava Aptut

Soustava Aptut byla domovem Báalolů. Markantním znakem systému je extrémní stejnorodost obou rudých obrů.

Soustava leží v oblasti bývalého 81. Tamania. Neexistují žádné informace o tom, zda náhodou nebyla za časů Lemurů uměle vytvořená. Přesto se to nedá vyloučit. Eventuálně v tom mají prsty starší civilizace než Lemurové.

Soustava Eyhoe

Sluneční inženýři si jako domovský systém vytvořili soustavu Tří matek, 3711 světelných let od galaktického centra Andromedy. V roce 2405 přešli Sluneční inženýři do třetí Matky a slunce explodovali jako novy.

Tři modrá obří slunce systému Eyhoe tvořili rovnoramenný trojúhelník. Hoel, svět Slunečních inženýrů se nacházel uvnitř trojúhelníku, zbývajících 10 planet kroužilo kolem něj.

Tri-systém

Tri-systém (lemursky: Gysull) v Andro-Betě se skládal ze tří rudých obřích sluncí ležících v přímé linii. Kolem Tri II kroužila planeta Gleam, domov deportovaných Modulanů. Z Modulanů, kteří po další deportaci zůstali na Gleamu, se stali Gleamorané.

Siren, jediný měsíc Gleamu, byl řídící centrálou Mobyů a roku 2402 ho terranské akční komando zničilo arkonskou bombou. Terranci si následně na Gleamu vybudovali Power Center, nejdůležitější předsunutý opěrný bod při výpadu do Andromedy.

Dalších slunečních transmiterů

existují ještě další sluneční transmitery:

 • Akaia-Trio (231747 LY od Mléčné dráhy)
 • Chuan-Trio (272431 LY od Mléčné dráhy)
 • Ecloos-Trio (238070 LY od Mléčné dráhy)
 • Jiapho-Duo (1770000 LY od Mléčné dráhy)
 • Machid-Trio (1789000 LY od Mléčné dráhy)
 • Nigigal-Trio (938489 LY od Mléčné dráhy)
 • Tror-Duo (960951 LY od Mléčné dráhy)
 • Xesanes-Trio (947119 LY od Mléčné dráhy)