Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Modulané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Andro-Beta
Domovská planeta:Modul
Známé obydlené planety:
Modul, Gleam, Bengál
Modulané
Modulané
© Thora

Modulané byli obyvatelé temné planety Modul v Andro-Betě.

Byli to zmutovaní potomci lemurských vůdců a jejich rodin, kteří za dob Velkého Tamania prováděli časové experimenty.

Vzhled

Vzhled Modulanů se velice podobá Gleamanům – ústa mají široká ústa a dolní ret je ohrnutý dopředu. Modulané však mají albínsky bílou pokožku.

Je zvláštní, že místo srdce mají také takzvané svalové tepny, přestože pocházejí z Lemurů. To nasvědčuje silné genetické modifikaci.

Historie

Luna

Mistři ostrovů se obávali, že by mohla být ohrožena jejich moc nabytá hlavně díky časovým cestám kvůli zákazu časových pokusů lemurskými vědci Klubu Luna. Proto je kolem roku 50000 př. Kr deportují. Není jasné, zdali je deportovali jen do Andro-Bety nebo také do jiného času.

Greenish-7

Mistři ostrovů deportovali vědce Klubu Luna na planetu Greenish-7 na okraji Andro-Beta. Vědci nazývali Greenish-7 Světem prvního vyhnanství. Vybudovali zde skleněné město jménem Maa Duun, osvojili si jazyk Maaduuna a označovali se od té doby jako Klan Lun.

Když tam objevili iluzorní krystaly a experimentovali s nimi, byli Mistry ostrovů opět po letech považováni za příliš nebezpečné. Před jejich novou deportací transferovali mezitím na 500000 členů rozrostlé obyvatelstvo planety kopie všech vědomí do pěti velkých pozitronik, aby pro své potomky zachovali vědomosti svého národa.

Mistři ostrovů proměnili Greenish-7 na neobyvatelnou ledovou planetu s vodíkovo-metanovou atmosférou.

Gleam

Svůj nový domov v Andro-Betě, planetu Gleam v soustavě Tri, nazývali Světem písní. Na základě zvláštních poměrů na Gleamu někteří potomci zmutovali a rozvinula se u nich schopnost transformace energie. Poté deportovali Mistři ostrovů transformátory energie na další temnosvět v prázdném prostoru.

Pozůstalí a zdegenerovaní Gleamané nazývali své příbuzné v úctě Mocnými. Ovládnutí energetické sféry se však projevilo i u Gleamorů podobným nadáním pro transformaci energie.

Při zničení měsíce Siren, řídící centrály Mobyů, byli obyvatelé Gleamu prakticky vyhubeni.

Modul

Mistři ostrovů převáželi velký počet Gleamorů na temnoplanetu Modul a nutili je do svých služeb. Tělesně lehce pozměnění Gleamorové si říkali od teď Modulané.

Po narození Baar Luna, Modulana se zvlášť vyvinutým darem energetické transformace, byl zbytek celého národa považován za nepotřrebný a až na Baar Luna vyhuben. Ten byl nucen vytvořit z praplazmy androidní monstra, která se dala použít pro různé účely. Byli nasazeni např. gleamský měsíc Siren. Mimo to byla androidními monstry obsluhována také energetická sféra, kterou měla být zničena Andro-Beta.

Roku 2402 se Terrancům podařilo Baar Luna osvobodit z otroctví Mistrů ostrovů.

V budoucnu doprovázel poslední Modulan Terrance při jejich výpadu do Andromedy. Když on společně s Guckym narazil na Hathora Tengriho Lethose, připojil se spolu s Oxtorňanem Omarem Hawkem ke Strážci světla. Společně zabránili vyhlazení Tefrodů Maahky.

Bengál

Při výpadu CRESTU III do Andromedy narazili Terranci při hledání přeživších Veslaři v temnomraku Hádes na soustavu Smaragd s planetou Bengál.

Národ Bengálců byl částí národa deportovaných Modulanů. Stvořili psírobota Lucky Loga.

Z pověření Mistrů ostrovů byli Botaniky – částí národa Genových modulantů – společně s vegetací planety během deseti generací přeměněni v část kolektivná inteligence Velkého života z Bengálu.

Z Velkého života se později vyvinul Bluul.

Známí Modulané