Andro-Beta

Astronomická data:
Označení:M 32, NGC 221
Vzdálenost od Mléčné dráhy:2.13 mil. LY
Vzdálenost od Andromedy:100‘000 LY
Typ:eliptická E2
Průměr:kolem 4000 LY
Důležité národy:
Mobyové, Dvounosí, Tefrodi
Andro-Beta
Andro-Beta
© NASA

Andro-Beta je společně s Andro-Alfou malá galaxie předsunutá před Andromedou ve směru k Mléčné dráze. V celé Andro-Betě se nacházejí prachové bubliny, ve kterých se vyvíjejí protohvězdy. Tyto bubliny mají silné magnetické pole a září v celém elektromagnetickém spektru.

Na okraji Andro-Bety se nachází lalokovitá prachová formace na jejích obou koncích právě vznikají hvězdy. Na jednom konci z tohoto laloku vycházejí dva úzké proudy plazmy. Z tohoto útvaru vnikla přibližně kolem roku 426 NGL přirozeným způsobem entita. Na krátkou vzdálenost vyzařovala silné psionické impulzy. Na velkou vzdálenost nebylo psionické záření silnější než šum kosmického pozadí. Do roku 427 NGL disponuje psionické záření silnou agresivní komponentou, později se Terranec Kelly Bo sloučí s bezejmennou entitou a zneutralizuje tak agresivní složku. Jak entita od té doby v Andro-Betě působí, není známo.

Historie

Andro-Betě počátkem 25. století dominují Dvounosí. V centru Andro-Bety se nachází, nachází sluneční transmiter trojúhelník Andro-Beta, který tvoří tři slunce.

Terranci přes transmiter v soustavě Ztracených pronikli ve skrytu asteroidu Trója do Andro-Bety.

Andro-Beta byla hlídaná Mobyi, takzvanými Superstrážci (také se jím říkalo strážci nad strážci).

V Andro-Betě narazili Terranci na planetě Destroy v systému Alurin na poslední přeživší z národa Laurinů. Destroy byla následně zničena Mobyem.

Na planetě Rando-1 byla objevena Praplazma, ze které pochází centrální plazma Posbiů. Také tato planeta byla zničena zmocněnci Mistrů ostrovů.

Dekalog Elementů později zrekonstruoval planetu Rando-1 a usídlil tam modifikovanou plazmu, takzvanou nenávistnou plazmu. Nenávistnou plazmu se podařilo proměnit zpět. Není jisté co se se zrekonstruovanou planetou Rando-1 a zpět přeměněnou plazmou stalo po vítězství nad Dekalogem Elementů.

Nejdůležitější koordinační místo bylo zřejmě v uměle vytvořeném Tri-systému. Měsíc Siren obsahoval zařízení ke kontrole Mobyů. Později Terranci vybudovali na planetě Gleam svůj nejdůležitější opěrný bod, Power Center v předpolí Andromedy.

Na Gleamu sídlili Gleamané, kteří pocházeli z Modulanů. Modulané a tedy i Gleamorané pocházeli z Lemurů. Mistři ostrovů národ Modulanů vyhubili až na Baar Luna.

Poslední Modulan Baar Lun byl nucen se svou paraschopností energetické transformace vytvářet energetické sféry. Energetické sféry sloužili Mistrům ostrovů jako poslední bezpečnostní opatření, které mělo zničit všechny planety Andro-Bety. Byly ovládány androidy, kteří byli vyrobeni z Praplazmy.

Dvounosí byli během bojů s Terranci označeni Mistry ostrovů za nespolehlivé a proto se je Mobyové snažili vyhubit. Národ Dvounosích byl dodatečně zachráněn mumifikovanou jednotkou Nekonečné Armady po aktivaci chronofosílie Andro-Beta do relativní budoucnosti.

Po konci Mistrů ostrovů se v Andro-Betě usídlilo mnoho Tefrodů.

V roce 427 NGL se Dekalog Elementů snaží poštvat proti sobě Tefrody a Maahky. Maahkové na všech světech, které v Andro-Betě přenechali Tefrodům deponovali planetární odpalovače. Proto se spokojí se shromážděním flotil a vyčkáváním. Když Taurec a Reginald Bull odhalí intriky Dekalogu, stáhnou Maahkové své lodě zpět a vydají všanc polohu všech planetárních odpalovačů, které tak mohou být zneškodněny.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!